Ga naar hoofdinhoud Lopende aanbiedingen

Gratis ruilen en retourneren binnen 30 dagen. Klik hier om ons beleid te raadplegen.
Voor persoonlijk advies kunt u in België contact met ons opnemen op +32 2 400 2600

Retour- en ruilbeleid

Dit Retour- en ruilbeleid beschrijft uw mogelijkheden om een contract met ons te annuleren, hoe u uw aankoop kunt retourneren, en uw rechten met betrekking tot het verkrijgen van een terugbetaling of omruiling.

U hebt het recht om het contract, dat tot stand is gekomen middels onze geschreven bestellingsbevestiging, te annuleren zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven. Dit kan tot 30 dagen vanaf de dag van de fysieke inbezitneming, zij het door u, of iemand die u hebt aangewezen (niet de bezorger) van de producten van uw bestelling. Indien u een klant bent die gevestigd is in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte en een aankoop heeft gedaan via de Verkoopkanalen, wordt dit beschouwd als uw wettelijk recht om de overeenkomst te herroepen. Om de einddatum voor de herroeping te halen, volstaat het om uw herroepingsrecht uit te oefenen voordat de herroepingsperiode is verstreken.

Om het contract te annuleren en uw product(en) terug te sturen, kunt u contact opnemen met ons Client Relations Centre en de instructies volgen die u zullen worden gegeven, of u kunt ons schriftelijk een ondubbelzinnige verklaring sturen, zoals een brief of een e-mail naar: Voor aankopen met leveringsadres in een EU-land: CustomerService.BNLS@cartier.com of Cartier-klantenservice, RLG Europe BV, Postbus 2967, NL-1000 CZ Amsterdam. Hoewel dit niet verplicht is, kunt u ook gebruikmaken van het voorbeeldformulier voor annulering dat u onderaan dit Retour- en Ruilbeleid terugvindt.

Producten die via de Verkoopkanalen zijn aangeschaft, kunnen uitsluitend worden geretourneerd aan ons Cartier e-boutique distributiecentrum op het adres van onze Afdeling Retourzendingen, zoals vermeld in onze FAQ's via ons Client Relations Centre, of indien beschikbaar bij geselecteerde Cartier retail boutiques, in overeenstemming met deze Verkoopvoorwaarden.

Producten die in Cartier retail boutiques zijn aangekocht, kunnen NIET aan ons e-boutique distributiecentrum worden geretourneerd.

Om een product terug te sturen naar ons e-boutique distributiecentrum, dient u de onderstaande stappen te volgen: 

  1. Bel het Client Relations Centre.
  2. U kunt kiezen voor (a) het gebruik van onze ophaaldienst en het afspreken van een ophaaldatum met onze logistieke partner, of (b) het afgeven van een pakket op een van de netwerklocaties van onze logistieke partner binnen de in aanmerking komende retourperiode. In dit stadium kan u worden gevraagd informatie over het product te verstrekken, zodat wij een eerste beoordeling van de staat van dit product kunnen maken;
  3. Het Client Relations Centre zal u per e-mail een retourformulier toesturen of u vragen het retourformulier in te vullen dat bij uw geleverde product was gevoegd;
  4. Gelieve de gevraagde informatie op het retourformulier in te vullen en te ondertekenen;
  5. U moet het ingevulde retourformulier samen met het product, alle accessoires, eventuele gratis artikelen die u als onderdeel van uw bestelling hebt ontvangen, de Service Guide, de garantiekaart en alle andere documenten in de originele doos in het retourpakket doen;
  6. Verzegel het pakket en breng de voorafbetaalde luchtvrachtbrief aan die u bij uw aankoop hebt ontvangen;
  7. Voor onze ophaaldienst haalt onze logistieke partner het verzegelde retourpakket op de afgesproken datum op. Voor onze drop-off service verzoeken we u het product af te leveren op de afgesproken netwerk locatie van de logistieke partner.


U dient een bewijs van retourzending te bewaren, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien een dergelijk bewijs niet kan worden overgelegd. Alleen goederen die door ons Cartier e-boutique distributiecentrum zijn ontvangen, komen in aanmerking voor een terugbetaling of omruiling. Als u besluit een andere logistieke partner te gebruiken dan die welke door ons is aangewezen, blijft het risico van verlies of beschadiging van het product tijdens het vervoer bij u tot het product in ons bezit is.

U kunt het product misschien terugbrengen naar een Cartier winkel in het land waar uw product werd geleverd. Raadpleeg onze FAQ's of neem bel op met het Client Relations Centre voor meer informatie. Er kan u worden gevraagd informatie over de producten te verstrekken, zodat wij een eerste beoordeling van de staat van deze producten kunnen maken;

We zullen controleren dat de geretourneerde producten voldoen aan de eisen van het Retour- en Ruilbeleid. Indien dat het geval is, zullen we overgaan tot de terugbetaling of het omruilen.

Onze producten moeten worden geretourneerd in een nieuwe en ongebruikte staat, in perfecte staat, met alle beschermende materialen op hun plaats en de etiketten en stickers er nog op (indien van toepassing), alsmede de originele Cartier-doos en geleverde pakket, inclusief alle accessoires en documenten. Horlogebanden die op uw verzoek zijn aangepast, moeten bijvoorbeeld worden geretourneerd met het precieze aantal schakels dat werd geleverd in het originele geleverde pakket. Wij behouden ons het recht voor om retourneringen af te wijzen als het product slijtageplekken vertoont, of als het gebruikt is of de oorspronkelijke staat op enigerwijze aangepast is of, bij wijze van alternatief, om het bedrag van de toepasselijke terugbetaling te verlagen of het dienovereenkomstig te ruilen.

Als u gratis artikelen heeft ontvangen bij uw bestelling, dan moeten die samen met de producten van uw bestelling worden geretourneerd.

Alle retourzendingen worden door ons onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole ("QC") om er zeker van te zijn dat de geretourneerde producten aan deze eisen voldoen. Als de producten niet voldoen aan de kwaliteitsnormen, dan zullen wij de retournering weigeren, en worden de producten aan u teruggeven. Als het geretourneerde product voldoet aan de QC, gaan wij over tot de toepasselijke terugbetaling of omruiling.

Het niet voldoen aan deze verkoopvoorwaarden geeft ons het recht om het geretourneerde product te weigeren en het naar u, op uw kosten, terug te zenden.

Bestellingen voor producten die op enigerwijze zijn gepersonaliseerd met persoonlijke specificaties voor u, kunnen niet worden geannuleerd en dergelijke producten kunnen niet worden geretourneerd om ingeruild of terugbetaald te worden. Dit betreft, zonder beperkingen, producten die zijn gegraveerd of van reliëfwerk zijn voorzien.

Schrijfinstrumenten die met inkt zijn gevuld, alsmede flessen en navullingen die zijn geopend, kunnen niet aan ons worden geretourneerd.

Cosmetische producten die geopend zijn of waarvan de oorspronkelijke verzegeling is verwijderd, kunnen niet aan ons worden geretourneerd. Cosmetische producten moeten ongebruikt, ongeopend en met de originele verzegeling worden teruggestuurd, anders worden ze niet aanvaard.

Let op, parfum en spuitbussen zijn definitief verkocht en kunnen niet geretourneerd worden.

Vanwege de Europese regelgeving biedt Cartier geen aanstekers aan voor online verkoop. Aanstekers kunnen derhalve ook niet worden geretourneerd noch ingeruild.

U mag een product dat u via de Verkoopkanalen hebt gekocht, retourneren met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de retourzending in overeenstemming is met deze Verkoopvoorwaarden, in het bijzonder met (a) Recht op Annulering en (b) Retourprocedure hierboven.

Deze rubriek is niet van toepassing op aankopen met levering op adressen in Spanje: alleen de koper heeft recht op terugbetaling van de aankoopprijs. In geen geval zal een persoon die het product als geschenk heeft ontvangen (d.w.z. een " Ontvanger van een Geschenk") recht hebben op een terugbetaling. Indien u een Ontvanger van een Geschenk bent en een product wenst te retourneren, gelieve contact op te nemen met het Klantenrelatiecentrum om uw mogelijkheden te bespreken.
Als de retourzending voldoet aan deze Verkoopvoorwaarden, zullen wij binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel door het distributiecentrum van Cartier e-boutique alles doen wat in commercieel opzicht redelijkerwijs mogelijk is om het aankoopbedrag aan de koper terug te betalen met hetzelfde betaalmiddel als door de koper is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie. De initiële verzendkosten (indien van toepassing) zullen aan u worden terugbetaald. Als u echter oorspronkelijk had gekozen voor de niet-standaard verzendoptie zullen de extra kosten (indien van toepassing) niet worden vergoed. 

Als u een product dat u via de verkoopkanalen hebt gekocht, terugbrengt naar een deelnemende Cartier-boutique (raadpleeg onze FAQ's of neem contact op met het Customer Relations Centre voor meer informatie over onze deelnemende Cartier-boutiques), krijgt u uw geld terug via dezelfde betaalmethode als die u hebt gebruikt bij de aanschaf van het product. 

U mag een product dat u via de Verkoopkanalen hebt gekocht, retourneren om het te ruilen voor een ander product van Cartier, op voorwaarde dat de retourzending in overeenstemming is met deze Verkoopvoorwaarden, in het bijzonder met (a) Recht op Annulering en (b) Retourprocedure hierboven. 

In elk geval zal de verkoop van een geretourneerd product worden geannuleerd en moet een nieuwe bestelling voor het bestelde product worden geplaatst.

Als een product wordt teruggestuurd naar het distributiecentrum van Cartier e-boutique om te worden geruild tegen een goedkoper product, heeft alleen de koper van het teruggestuurde product recht op terugbetaling van het prijsverschil.

Indien een product dat u via de verkoopkanalen hebt gekocht, wordt geretourneerd bij een deelnemende Cartier-boutique (raadpleeg onze FAQ's of neem contact op met het Customer Relations Centre voor meer informatie over onze deelnemende Cartier-boutiques) om te worden geruild voor een goedkoper product, krijgt u het prijsverschil terug via dezelfde betaalmethode als die u hebt gebruikt bij de aanschaf van het product. 

- Aan (i) Voor aankopen met levering op adressen in Nederland: customerservice.bnls@cartier.com of Cartier, Client Relations Centre CG Europe BV, Postbust 2967, NL-1000 CZ Amsterdam en (ii) Voor aankopen met levering op adressen buiten Nederland: CustomerService.BNLS@cartier.com  of Cartier, Client Relations Centre, RLG Europe BV, Postbus 2967, NL-1000 CZ Amsterdam.

- Ik/Wij (*) deel/delen (u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen
(*)/voor de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen,

- Besteld op (*)/ontvangen op (*),

- Naam consument(en),

- Adres consument(en),

- Handtekening consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend),

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Terug naar boven

Voettekst: u kunt zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief, door het dienstenmenu bladeren, omgeleid worden naar externe sites Cartier, de weergegeven landnaam wijzigen.