Ga naar hoofdinhoud Lopende aanbiedingen

Bij Cartier kunt u samen met onze edelsteendeskundigen dé diamant voor u vinden en uw diamanten ring ook helemaal naar eigen voorkeur ontwerpen. Meer informatie vindt u hier.

U kunt ons ook in Nederland telefonisch bereiken op: +31 (0)20 719 24 55

Philanthropy

Cartier Philanthropy

Cartier Philanthropy is de filantropische stichting van Cartier. De oprichting ervan markeerde de volledige invoering van een gegevensgestuurde, resultaatgerichte aanpak voor een blijvende impact. Cartier Philanthropy is gedreven door het ideaal om ieders potentieel ten volle tot ontplooiing te laten komen. Het zet zich in voor de verbetering van de leefomstandigheden in ontwikkelingslanden waar de meeste armoede en achterstanden zijn, met speciale aandacht voor de aldaar wonende vrouwen en kinderen.

Know how

AANDACHTSPUNT 1 - TOEGANG TOT BASISVOORZIENINGEN

Cartier Philanthropy is actief betrokken om de toegang tot veilig drinkwater en voldoende voeding, verbeterde sanitaire voorzieningen en voorlichting over hygiënische leefomstandigheden te vergroten.

AANDACHTSPUNT 2 - SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN VAN VROUWEN STIMULEREN

Cartier Philanthropy zet zich in voor gendergelijkheid en steunt vrouwelijke slachtoffers van geweld bij hun genezingsproces en helpt hen verbeterd gebruik te maken van vaardigheden, kennis en middelen om in hun levensonderhoud te voorzien en om hun zelfvertrouwen te vergroten.

Know how
Know how

AANDACHTSPUNT 3- DUURZAAM GEBRUIK VAN BESTAANSMIDDELEN EN ECOSYSTEMEN

Cartier Philanthropy streeft ernaar dat kansarme mensen over de nodige middelen beschikken om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Het zet zich in op diverse manieren die niet alleen economisch, maar ook ecologisch en sociaal duurzaam zijn.

AANDACHTSPUNT 4 - PARAATHEID VOOR EN RESPONS IN NOODSITUATIES

Cartier Philanthropy biedt de nodige helpende hand om levens te redden, het lijden te verlichten en het aantal slachtoffers te verminderen. Ook worden gemeenschappen geholpen met het oog op een verhoogde responscapaciteit in noodsituaties.

Know how

ONS MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT

"Cartier Philanthropy werkt actief mee om tot de oplossingen te komen die nodig zijn voor de aanpak van urgente problemen en maatschappelijke uitdagingen die met name de ontwikkelingslanden treffen. Het is een aansporing van Cartier om plichtsbewust het volledige potentieel in ieder van ons te benutten en actie te ondernemen, zowel als individu als in ons bedrijfsleven. Ook de meest onverbiddelijke en afschrikwekkende obstakels moeten we resoluut en daadkrachtig aanpakken. Dát is tenslotte de rol die wij als wereldburgers vervullen.”

Cyrille Vigneron
Voorzitter van het Uitvoerend Comité van Cartier Philanthropy
Voorzitter en Algemeen Directeur (CEO) van Cartier


Terug naar boven

Voettekst: u kunt zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief, door het dienstenmenu bladeren, omgeleid worden naar externe sites Cartier, de weergegeven landnaam wijzigen.