กระเป๋าสตางค์

สีสันโดดเด่น การเย็บหนังแบบพิเศษ ตัวล็อคประดับอัญมณี และรายละเอียดที่ไม่เหมือนใคร: กระเป๋าสตางค์ของคาร์เทียร์โดดเด่นด้วยการตกแต่งอันประณีต
เลือกโดย จัดเรียงตาม

หนังลูกวัวสีดำ ผิวสัมผัสสแตนเลส สตีล

THB 12,600

กระเป๋าเก็บเหรียญทรงสี่เหลี่ยมหนังลูกวัวสีดำ ด้านนอก: ประทับนูนโลโก้ดับเบิล ซี (double C) มุมกระเป๋าประดับโลหะผิวสัมผัสสแตนเลส สตีล ด้านใน: หนังลูกวัวสีเบอร์กันดี ตราประทับคาร์เทียร์สีเงิน ช่องเก็บเหรียญหนึ่งช่อง ช่องกระเป๋าทรงแบนหนึ่งช่อง ขนาด: สูง 75 มม. x กว้าง 84 มม.

THB 12,600
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีดำ ผิวสัมผัสสแตนเลส สตีล

THB 18,700

กระเป๋าเก็บบัตรหนังลูกวัวสีดำสำหรับใส่บัตร 6 ใบ ด้านนอก: ประทับนูนโลโก้ดับเบิล ซี (double C) มุมกระเป๋าประดับโลหะผิวสัมผัสสแตนเลส สตีล ด้านใน: หนังลูกวัวสีเบอร์กันดี ตราประทับคาร์เทียร์สีเงิน ช่องใส่บัตรหกช่อง ช่องใส่ธนบัตรสองช่อง ขนาด: สูง 91 มม. x กว้าง 119 มม. รุ่นนี้อาจผลิตในอิตาลีหรือโปรตุเกส

THB 18,700
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีเบอร์กันดี, ผิวสัมผัสทอง

THB 18,700

กระเป๋าเก็บบัตรหนังลูกวัวสีเบอร์กันดีสำหรับใส่บัตร 6 ใบ ด้านนอก: ประทับนูนโลโก้ดับเบิล ซี (double C) มุมกระเป๋าประดับโลหะผิวสัมผัสทอง ด้านใน: หนังลูกวัวสีเบอร์กันดี ประทับโลโก้คาร์เทียร์สีทอง ช่องใส่บัตรหกช่อง ช่องใส่ธนบัตรสองช่อง ขนาด: สูง 91 มม. x กว้าง 119 มม. รุ่นนี้อาจผลิตในอิตาลีหรือโปรตุเกส

THB 18,700
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีน้ำเงินเข้ม ผิวสัมผัสแพลเลเดียม

THB 18,700

หนังลูกวัวสีดำ ผิวสัมผัสสแตนเลส สตีล

THB 19,000

กระเป๋าเก็บบัตรหนังลูกวัวสีดำสำหรับใส่บัตร 8 ใบ ด้านนอก: ประทับนูนโลโก้ดับเบิล ซี (double C) มุมประดับสแตนเลส สตีล ผิวสัมผัสเมทัลลิค ด้านใน: หนังลูกวัวสีเบอร์กันดี ตราประทับคาร์เทียร์สีเงิน ช่องใส่บัตรแปดช่อง ช่องใส่ธนบัตรสองช่อง ขนาด: สูง 100 มม. x กว้าง 120 มม. รุ่นนี้อาจผลิตในอิตาลีหรือโปรตุเกส

THB 19,000
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีเบอร์กันดี, ผิวสัมผัสทอง

THB 19,700

กระเป๋าเก็บเหรียญ/ธนบัตร/บัตรหนังลูกวัวสีเบอร์กันดี ด้านนอก: ประทับนูนโลโก้ดับเบิล ซี (double C) มุมกระเป๋าประดับโลหะผิวสัมผัสทอง ด้านใน: หนังลูกวัวสีเบอร์กันดี ประทับสัญลักษณ์คาร์เทียร์สีทอง ช่องใส่บัตรสามช่อง ช่องกระเป๋าทรงแบนหนึ่งช่อง ช่องใส่เหรียญหนึ่งช่อง ช่องใส่ธนบัตรสองช่อง ขนาด: สูง 92 มม. x กว้าง 120 มม.

THB 19,700
รวมภาษีการขาย
เครื่องหนังทั้งหมด คาร์เทียร์นำเสนอเอกลักษณ์ของแบรนด์ผ่านชิ้นงานเครื่องหนังที่รังสรรค์ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดของนักรังสรรค์เครื่องประดับ ชมเพิ่มเติม

เครื่องหนังทั้งหมด

คาร์เทียร์นำเสนอเอกลักษณ์ของแบรนด์ผ่านชิ้นงานเครื่องหนังที่รังสรรค์ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดของนักรังสรรค์เครื่องประดับ

หนังลูกวัวสีดำ ผิวสัมผัสสแตนเลส สตีล

THB 19,700

กระเป๋าเก็บเหรียญ/ธนบัตร/บัตรหนังลูกวัวสีดำ ด้านนอก: ประทับนูนโลโก้ดับเบิล ซี (double C) มุมกระเป๋าประดับโลหะผิวสัมผัสสแตนเลส สตีล ด้านใน: หนังลูกวัวสีเบอร์กันดี ประทับสัญลักษณ์คาร์เทียร์สีเงิน ช่องใส่บัตรสามช่อง ช่องกระเป๋าทรงแบนหนึ่งช่อง ช่องใส่เหรียญหนึ่งช่อง ช่องใส่ธนบัตรสองช่อง ขนาด: สูง 92 มม. x กว้าง 120 มม.

THB 19,700
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีเบอร์กันดี, ผิวสัมผัสทอง

THB 21,400

กระเป๋าสตางค์แบบหลายช่องหนังลูกวัวสีเบอร์กันดี ด้านนอก: ประทับนูนโลโก้ดับเบิล ซี (double C) มุมกระเป๋าประดับโลหะผิวสัมผัสทอง ด้านใน: หนังลูกวัวสีเบอร์กันดี ตราประทับคาร์เทียร์สีทอง ช่องใส่บัตรเก้าช่อง ช่องใส่บัตรแบบใสหนึ่งช่อง ช่องกระเป๋าทรงแบนสองช่อง ช่องใส่ธนบัตรสองช่อง ขนาด: สูง 112 มม. x กว้าง 97 มม. รุ่นนี้อาจผลิตในอิตาลีหรือโปรตุเกส

THB 21,400
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีดำ ผิวสัมผัสสแตนเลส สตีล

THB 21,400

กระเป๋าสตางค์แบบหลายช่องหนังลูกวัวสีดำ ด้านนอก: ประทับนูนโลโก้ดับเบิล ซี (double C) มุมกระเป๋าประดับสแตนเลส สตีล ผิวสัมผัสเมทัลลิค ด้านใน: หนังลูกวัวสีเบอร์กันดี ประทับสัญลักษณ์คาร์เทียร์สีเงิน ช่องใส่บัตรเก้าช่อง ช่องใส่บัตรแบบใสหนึ่งช่อง ช่องกระเป๋าทรงแบนสองช่อง ช่องใส่ธนบัตรสองช่อง ขนาด: สูง 112 มม. x ยาว 97 มม. รุ่นนี้อาจผลิตในอิตาลีหรือโปรตุเกส

THB 21,400
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีดำ, ผิวสัมผัสเคลือบเงาสีทองและสีดำ

THB 23,100

กระเป๋ามินิ ซี เดอ คาร์เทียร์ (C de Cartier) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีดำ ตรา “Cartier” ผิวสัมผัสเคลือบเงาสีทองและสีดำ ด้านใน: หนังลูกวัวสีดำ ช่องใส่บัตรเครดิตสี่ช่อง กระเป๋าซิปหนึ่งช่อง ช่องกระเป๋าทรงแบนหนึ่งช่อง ตราประทับร้อน “Cartier” สีทอง ขนาด: สูง 85 มม. x กว้าง 110 มม.

THB 23,100
รวมภาษีการขาย
บริการ Set for you: กระเป๋าที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะ บริการประทับตราร้อนที่จะรังสรรค์ชิ้นงานเครื่องหนังในแบบของคุณ ชมเพิ่มเติม

บริการ Set for you: กระเป๋าที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะ

บริการประทับตราร้อนที่จะรังสรรค์ชิ้นงานเครื่องหนังในแบบของคุณ

หนังลูกวัวสีดำ ผิวสัมผัสสแตนเลส สตีล

THB 25,800

กระเป๋าสตางค์ทรงยาวหนังลูกวัวสีดำ ด้านนอก: ประทับนูนโลโก้ดับเบิล ซี (double C) มุมกระเป๋าประดับโลหะผิวสัมผัสสแตนเลส สตีล ด้านใน: หนังลูกวัวสีเบอร์กันดี ตราประทับคาร์เทียร์สีเงิน ช่องใส่บัตรเจ็ดช่อง ช่องกระเป๋าทรงแบนสองช่อง ช่องกระเป๋าหนึ่งช่อง ขนาด: สูง 90 มม. x กว้าง 187 มม. รุ่นนี้อาจผลิตในอิตาลีหรือโปรตุเกส

THB 25,800
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีเบอร์กันดี, ผิวสัมผัสทอง

THB 25,800

กระเป๋าสตางค์ทรงยาวหนังลูกวัวสีเบอร์กันดีพร้อมช่องใส่ของ ด้านนอก: ประทับนูนโลโก้ดับเบิล ซี (double C) มุมกระเป๋าประดับโลหะผิวสัมผัสทอง ด้านใน: หนังลูกวัวสีเบอร์กันดี ประทับสัญลักษณ์คาร์เทียร์สีทอง ช่องใส่บัตรเจ็ดช่อง ช่องกระเป๋าทรงแบนสองช่อง ช่องใส่ของหนึ่งช่อง ขนาด: สูง 90 มม. x กว้าง 187 มม. รุ่นนี้อาจผลิตในอิตาลีหรือโปรตุเกส

THB 25,800
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีดำ เคลือบแพลเลเดียม

THB 31,600

กระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบซิป หนังลูกวัวสีดำ ด้านนอก: ประทับนูนโลโก้ดับเบิล ซี (double C) มุมกระเป๋าประดับโลหะผิวสัมผัสสแตนเลส สตีล ด้านใน: หนังลูกวัวสีเบอร์กันดี ตราคาร์เทียร์สีเงิน ช่องใส่บัตร 8 ช่อง ช่องกระเป๋าทรงแบน 2 ช่อง ช่องกระเป๋าซิปด้านใน 1 ช่อง ช่องกระเป๋าสำหรับเก็บของ 2 ช่อง ขนาด: ความสูง 105 มม. x ความกว้าง 191 มม.

THB 31,600
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีเบอร์กันดี, ผิวสัมผัสทอง

THB 31,600

กระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบซิปหนังลูกวัวสีเบอร์กันดี ด้านนอก: ประทับนูนโลโก้ดับเบิล ซี (double C) มุมประดับโลหะผิวสัมผัสทอง ด้านใน: หนังลูกวัวสีเบอร์กันดี ตราคาร์เทียร์สีเงิน ช่องใส่บัตร 8 ช่อง ช่องกระเป๋าทรงแบน 2 ช่อง ช่องกระเป๋าซิปด้านใน 1 ช่อง ช่องกระเป๋าสำหรับเก็บของ 2 ช่อง ขนาด: ความสูง 105 มม. x ความกว้าง 191 มม.

THB 31,600
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีแดงเชอร์รี่, ผิวสัมผัสเคลือบเงาสีทองและสีแดงเชอร์รี่

THB 31,900

กระเป๋าสตางค์ทรงยาว ซี เดอ คาร์เทียร์ (C de Cartier) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีแดงเชอร์รี่ ตราคาร์เทียร์ผิวสัมผัสทองและเคลือบเงาสีแดงเชอร์รี่ ด้านใน: หนังลูกวัวสีดำ ช่องใส่บัตรสิบสองช่อง กระเป๋าซิปเก็บเหรียญหนึ่งช่อง ช่องกระเป๋าทรงแบนสองช่อง ช่องใส่ของสองช่อง ตราประทับร้อน “Cartier” สีทอง ขนาด: สูง 190 มม. x กว้าง 100 มม.

THB 31,900
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีดำ, ผิวสัมผัสเคลือบเงาสีทองและสีดำ

THB 31,900

กระเป๋าสตางค์ทรงยาว ซี เดอ คาร์เทียร์ (C de Cartier) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีดำ ตรา “Cartier” ผิวสัมผัสอีนาเมลสีทองและสีดำ ด้านใน: หนังลูกวัวสีดำ ช่องใส่บัตรสิบสองช่อง กระเป๋าซิปเก็บเหรียญหนึ่งช่อง ช่องกระเป๋าทรงแบนสองช่อง ช่องใส่ของสองช่อง ตราประทับร้อน “Cartier” สีทอง ขนาด: สูง 190 มม. x กว้าง 100 มม.

THB 31,900
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีดำ ประทับนูนตราคาร์เทียร์ ผิวสัมผัสทอง

THB 35,600

กระเป๋าสตางค์พร้อมกระดุมปิด ปองแตร์ เดอ คาร์เทียร์ (Panthère de Cartier) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีดำ ประทับนูนตราสัญลักษณ์ Cartier ประทับตรา “Panthère” ผิวสัมผัสทอง ด้านใน: หนังแกะสีดำ ช่องเก็บบัตร 12 ช่อง กระเป๋าซิปเก็บเหรียญ 1 ช่อง ช่องกระเป๋าทรงแบน 2 ช่อง ช่องใส่ของ 2 ช่อง ประทับร้อนตรา Cartier สีทอง ขนาด: ความสูง 190 มม. x ความกว้าง 100 มม.

THB 35,600
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีดำ ผิวสัมผัสทอง และเคลือบอีนาเมลสีดำ

THB 44,100

หนังลูกวัวสีแดงเชอร์รี่ ผิวสัมผัสเคลือบอีนาเมลสีทองและสีแดงเชอร์รี่

THB 44,100

กระเป๋าสตางค์พร้อมสายโซ่ ซี เดอ คาร์เทียร์ (C de Cartier) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีแดงเชอร์รี่ เคลือบอีนาเมลสีแดงเชอร์รี่ ประทับลวดลาย “Cartier” ผิวสัมผัสทอง ด้านใน: หนังแกะสีดำ ช่องเก็บของ 2 ช่อง ช่องใส่บัตรเครดิต 8 ช่อง กระเป๋าซิป 1 ช่อง ช่องกระเป๋าทรงแบน 1 ช่อง ช่องเก็บของตรงกลาง 1 ช่อง ประทับร้อนตรา “Cartier” สีทอง โซ่แบบถอดได้ ขนาด: ความสูง 190 มม. x ความกว้าง 105 มม. x ความลึก 30 มม.

THB 44,100
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีดำ เคลือบแพลเลเดียม

THB 47,500

กระเป๋าถือมัสท์ เดอ คาร์เทียร์ (Must de Cartier) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีดำ ซิปปิด ส่วนโลหะผิวสัมผัสแพลเลเดียม ด้านนอก: โลโก้ดับเบิล ซี (double C) ประทับนูน กระเป๋าซิปหนึ่งช่อง หูหิ้วแบบถอดออกได้ ด้านใน: ผ้าซับในสีดำ ช่องกระเป๋าทรงแบนหนึ่งช่อง ช่องใส่บัตรเครดิตแปดช่อง ประทับนูนตราคาร์เทียร์สีเงิน ขนาด: สูง 160 มม. x กว้าง 250 มม. x ลึก 50 มม. หูหิ้วและสายรัดข้อมือแบบถอดเปลี่ยนได้

THB 47,500
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีแดงเชอร์รี่, ผิวสัมผัสเคลือบเงาสีทองและสีแดงเชอร์รี่

THB 23,100

หนังลูกวัวสีดำ เคลือบแพลเลเดียม

THB 23,800
กระเป๋าเก็บบัตรและซองใส่กุญแจ ตัวล็อคประดับอัญมณี โลโก้ประทับนูน รายละเอียดที่ไม่เหมือนใคร: เครื่องหนังขนาดเล็กของคาร์เทียร์ที่โดดเด่นด้วยความสง่างามเสมอมา ชมเพิ่มเติม

กระเป๋าเก็บบัตรและซองใส่กุญแจ

ตัวล็อคประดับอัญมณี โลโก้ประทับนูน รายละเอียดที่ไม่เหมือนใคร: เครื่องหนังขนาดเล็กของคาร์เทียร์ที่โดดเด่นด้วยความสง่างามเสมอมา

หนังลูกวัวสีดำ ผิวสัมผัสสแตนเลส สตีล

THB 25,800

หนังลูกวัวสีดำ เคลือบแพลเลเดียม

THB 47,500