Cartier Losange

ด้วยเส้นสายอันบริสุทธิ์ที่ปรับให้เข้ากับการใช้งานในชีวิตประจำวัน นี่คือคอลเลคชั่นกระเป๋าและเครื่องหนังขนาดเล็กที่มาพร้อมความละเอียดและประณีตแบบคาร์เทียร์
30 รายการ

หนังลูกวัวสีเขียวมะนาวพิมพ์ลายปริซึม ผิวสัมผัสแพลเลเดียมและเคลือบอีนาเมลสีแกรไฟต์

THB 11,900

กระเป๋าเก็บบัตร 2 ช่อง คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีเขียวมะนาวพิมพ์ลายปริซึม ผิวสัมผัสแพลเลเดียมและเคลือบอีนาเมลสีแกรไฟต์ ด้านนอก: โลโก้คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) ด้านใน: หนังลูกวัวสีดำ แต่ละด้านมาพร้อมช่องเก็บบัตร 2 ช่อง และช่องเก็บบัตรด้านในอีก 1 ช่อง ขนาด: ความสูง 70 มม. x ความกว้าง 110 มม.

THB 11,900
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีดำลายธรรมชาติ ผิวสัมผัสแพลเลเดียมเคลือบอีนาเมล

THB 47,500

กระเป๋าใส่เครื่องสำอาง คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีดำลายธรรมชาติ ด้านนอก: ซิปปิดกระเป๋า ตรา คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) ด้านใน: ซับในผ้าสีดำ ช่องเก็บของ 1 ช่อง ขนาด: ความสูง 140 มม. x ความกว้าง 280 มม. x ความลึก 150 มม. แบบถือ

THB 47,500
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีดำลายธรรมชาติ ผิวสัมผัสแพลเลเดียมเคลือบอีนาเมล

THB 75,000

กระเป๋าสะพาย คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีดำ ซิปปิดกระเป๋า โลหะผิวสัมผัสแพลเลเดียม เคลือบอีนาเมล ด้านนอก: ตรา คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) ด้านใน: ซับในผ้าสีดำ ช่องเก็บของ 1 ช่อง ขนาด: ความสูง 135 มม. x ความกว้าง 215 มม. x ความลึก 60 มม. แบบถือและสะพายข้างพร้อมสายแบบถอดออกได้

THB 75,000
รวมภาษีการขาย

NEW

หนังลูกวัวสีกากี ผิวสัมผัสแพลเลเดียม และเคลือบอีนาเมล

THB 75,000

กระเป๋าสะพาย คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีกากี ซิปปิดกระเป๋า โลหะผิวสัมผัสแพลเลเดียม เคลือบอีนาเมล ด้านนอก: ตรา คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) ด้านใน: ซับในผ้าสีดำ ช่องเก็บของ 1 ช่อง ขนาด: ความสูง 135 มม. x ความกว้าง 215 มม. x ความลึก 60 มม. แบบถือและสะพายข้างพร้อมสายแบบถอดออกได้

THB 75,000
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีกากี ผิวสัมผัสแพลเลเดียม และเคลือบอีนาเมล

THB 85,000

กระเป๋าทรงโท้ทขนาดเล็ก คาร์เทียร์ เดอ โลซองช์ (Cartier de Losange) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีกากีลายธรรมชาติ ด้านนอก: ตรา คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) ด้านใน: ซับในผ้าสีดำ ช่องเก็บของ 1 ช่อง ขนาด: ความสูง 370 มม. x ความกว้าง 330 มม. x ความลึก 100 มม. แบบถือและสะพายข้างพร้อมสายแบบปรับและถอดออกได้ สายสะพายไหล่สามารถติดไว้ที่ด้านข้างของกระเป๋าสำหรับพกพาได้

THB 85,000
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีดำลายธรรมชาติ ผิวสัมผัสแพลเลเดียมเคลือบอีนาเมล

THB 85,000

กระเป๋าใส่เอกสารทรงบาง คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีดำลายธรรมชาติ ซิปปิดกระเป๋า โลหะผิวสัมผัสแพลเลเดียม เคลือบอีนาเมล ด้านนอก: โลโก้คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) ด้านใน: ผ้าซับในสีดำ ช่องกระเป๋าติดซิป 1 ช่อง ช่องเก็บของ 1 ช่อง ขนาด: ความสูง 280 มม. x ความกว้าง 370 มม. x ความลึก 40 มม. แบบถือและสะพายข้างพร้อมสายแบบปรับและถอดออกได้

THB 85,000
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีดำลายธรรมชาติ ผิวสัมผัสแพลเลเดียมเคลือบอีนาเมล

THB 85,000

กระเป๋าทรงโท้ทขนาดเล็ก คาร์เทียร์ เดอ โลซองช์ (Cartier de Losange) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีดำลายธรรมชาติ ด้านนอก: ตรา คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) ด้านใน: ซับในผ้าสีดำ ช่องเก็บของ 1 ช่อง ขนาด: ความสูง 370 มม. x ความกว้าง 330 มม. x ความลึก 100 มม. แบบถือและสะพายข้างพร้อมสายแบบปรับและถอดออกได้ สายสะพายไหล่สามารถติดไว้ที่ด้านข้างของกระเป๋าสำหรับพกพาได้

THB 85,000
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีดำลายธรรมชาติ ผิวสัมผัสแพลเลเดียมเคลือบอีนาเมล

THB 91,500

กระเป๋าทรงโท้ทขนาดใหญ่ คาร์เทียร์ เดอ โลซองช์ (Cartier de Losange) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีดำลายธรรมชาติ ด้านนอก: ตรา คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) ด้านใน: ซับในผ้าสีดำ ช่องเก็บของ 1 ช่อง ขนาด: ความสูง 400 มม. x ความกว้าง 360 มม. x ความลึก 120 มม. แบบถือและสะพายข้างพร้อมสายแบบปรับและถอดออกได้ สายสะพายไหล่สามารถติดไว้ที่ด้านข้างของกระเป๋าสำหรับพกพาได้

THB 91,500
รวมภาษีการขาย

NEW

หนังลูกวัวสีดำลายธรรมชาติ ผิวสัมผัสแพลเลเดียมเคลือบอีนาเมล

THB 9,800

Porte clé en cuir de veau grainé noir. Logo Cartier Losange en émail et finition palladiée Hauteur 50 mm x largeur 24 mm

THB 9,800
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีฟ้าน้ำทะเล ผิวสัมผัสแพลเลเดียม เคลือบอีนาเมลสีเขียวมะนาว

THB 10,900

กระเป๋าเก็บบัตร 2 ช่อง คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีฟ้าน้ำทะเลลายธรรมชาติ ผิวสัมผัสแพลเลเดียมและเคลือบอีนาเมลสีเขียวมะนาว ด้านนอก: โลโก้คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) ด้านใน: หนังลูกวัวลายธรรมชาติสีดำ แต่ละด้านมาพร้อมช่องเก็บบัตร 2 ช่อง และช่องเก็บบัตรด้านในอีก 1 ช่อง ขนาด: ความสูง 70 มม. x ความกว้าง 110 มม.

THB 10,900
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีฟ้าน้ำทะเล ผิวสัมผัสแพลเลเดียม เคลือบอีนาเมลสีเขียวมะนาว

THB 14,700

กระเป๋าเก็บบัตร 4 ช่องคาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีฟ้าน้ำทะเลลายธรรมชาติ ผิวสัมผัสแพลเลเดียม เคลือบอีนาเมลสีเขียวมะนาว ด้านนอก: โลโก้คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) ด้านใน: หนังลูกวัวสีเขียวมะนาวลายธรรมชาติ ช่องเก็บบัตร 4 ช่อง และช่องกระเป๋าทรงแบน 3 ช่อง ขนาด: ความสูง 70 มม. x ความกว้าง 110 มม.

THB 14,700
รวมภาษีการขาย

NEW

หนังลูกวัวสีดำลายธรรมชาติ ผิวสัมผัสแพลเลเดียมเคลือบอีนาเมล

THB 15,300

เคส AirPod Pro รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีดําลายธรรมชาติ ด้านนอก: ตัวล็อคก้ามปู ตราสัญลักษณ์คาร์เทียร์สีเงิน โลโก้คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) เคลือบอีนาเมล ผิวสัมผัสแพลเลเดียม ด้านใน: หนังลูกวัวสีดำ ขนาด: ความสูง 60 มม. x ความกว้าง 70 มม.

THB 15,300
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีเทาสตีลพิมพ์ลายปริซึม ผิวสัมผัสแพลเลเดียมและเคลือบอีนาเมลสีน้ำเงินเข้ม

THB 15,300

กระเป๋าเก็บบัตร 4 ช่อง คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีเทาสตีลพิมพ์ลายปริซึม ผิวสัมผัสแพลเลเดียม และเคลือบอีนาเมลสีน้ำเงิน ด้านนอก: โลโก้คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) ด้านใน: หนังลูกวัวสีฟ้าลายธรรมชาติ ช่องเก็บบัตร 4 ช่อง และช่องกระเป๋าทรงแบน 3 ช่อง ขนาด: ความสูง 70 มม. x ความกว้าง 110 มม.

THB 15,300
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีเทาสตีลพิมพ์ลายปริซึม ผิวสัมผัสแพลเลเดียมและเคลือบอีนาเมลสีน้ำเงินเข้ม

THB 25,800

กระเป๋าเก็บบัตร 4 ช่อง คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีเทาสตีลพิมพ์ลายปริซึม ผิวสัมผัสแพลเลเดียม และเคลือบอีนาเมลสีน้ำเงิน ด้านนอก: โลโก้คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) ด้านใน: หนังลูกวัวลายธรรมชาติสีน้ำเงิน ช่องเก็บบัตร 6 ช่อง ช่องใส่ธนบัตร 2 ช่อง ขนาด: ความสูง 90 มม. x ความกว้าง 120 มม.

THB 25,800
รวมภาษีการขาย

NEW

หนังลูกวัวสีดำลายธรรมชาติ ผิวสัมผัสแพลเลเดียมเคลือบอีนาเมล

THB 39,000

Pochette pour téléphone en cuir de veau grainé noir. Extérieur: Cartier Losange logo en émail et finition palladiée, Cartier signature, une bandoulière amovible. Intérieur: textile noir, un compartiment Dimensions : hauteur 170 mm x largeur 110 mm.

THB 39,000
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีกากี ผิวสัมผัสแพลเลเดียม และเคลือบอีนาเมล

THB 10,900

กระเป๋าเก็บบัตรคาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีกากีลายธรรมชาติ ผิวสัมผัสแพลเลเดียมและหยกเคลือบอีนาเมล ด้านนอก: โลโก้คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) ด้านใน: หนังลูกวัวสีกากีลายธรรมชาติ แต่ละด้านมาพร้อมช่องเก็บบัตร 2 ช่อง และช่องเก็บบัตรด้านในอีก 1 ช่อง ขนาด: ความสูง 70 มม. x ความกว้าง 110 มม.

THB 10,900
รวมภาษีการขาย

กระเป๋าเก็บบัตรคาร์เทียร์ ไดมอน (Cartier Diamond) รังสรรค์จากหนังลูกวัวลายธรรมชาติ เคลือบอีนาเมล และผิวสัมผัสแพลเลเดียม ด้านนอก: โลโก้เพชรของคาร์เทียร์ ด้านใน: หนังลูกวัวลายธรรมชาติ แต่ละด้านมาพร้อมช่องเก็บบัตร 2 ช่อง และช่องเก็บบัตรด้านในอีก 1 ช่อง ขนาด: สูง 70 มม. x กว้าง 110 มม.

THB 10,900
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวลายธรรมชาติสีดำ เคลือบอีนาเมลสีดำ และผิวสัมผัสแพลเลเดียม

THB 10,900

กระเป๋าเก็บบัตรคาร์เทียร์ ไดมอน (Cartier Diamond) รังสรรค์จากหนังลูกวัวลายธรรมชาติสีดำ เคลือบอีนาเมลสีดำ และผิวสัมผัสแพลเลเดียม ด้านนอก: โลโก้เพชรของคาร์เทียร์ ด้านใน: หนังลูกวัวลายธรรมชาติสีดำ แต่ละด้านมาพร้อมช่องเก็บบัตร 2 ช่อง และช่องเก็บบัตรด้านในอีก 1 ช่อง ขนาด: สูง 70 มม. x กว้าง 110 มม.

THB 10,900
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวลายธรรมชาติสีเขียว ผิวสัมผัสแพลเลเดียม เคลือบอีนาเมลสีเขียว

THB 10,900

กระเป๋าสำหรับเก็บบัตร 2 ช่อง คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีเขียวลายธรรมชาติ ผิวสัมผัสแพลเลเดียม และเคลือบอีนาเมลสีเขียว ด้านนอก: โลโก้คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) ด้านใน: หนังลูกวัวลายธรรมชาติสีดำ แต่ละด้านมาพร้อมช่องเก็บบัตร 2 ช่อง และช่องเก็บบัตรด้านในอีก 1 ช่อง ขนาด: ความสูง 70 มม. x ความกว้าง 110 มม.

THB 10,900
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีกากี ผิวสัมผัสแพลเลเดียม และเคลือบอีนาเมล

THB 14,700

กระเป๋าเก็บบัตรคาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีกากีลายธรรมชาติ ผิวสัมผัสแพลเลเดียม และหยกเคลือบอีนาเมล ด้านนอก: โลโก้คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) ด้านใน: หนังลูกวัวสีกากีลายธรรมชาติ ช่องเก็บบัตรสี่ช่อง และช่องกระเป๋าทรงแบนสามช่อง ขนาด: ความสูง 70 มม. x ความกว้าง 110 มม.

THB 14,700
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีน้ำเงิน ผิวสัมผัสแพลเลเดียมและเคลือบอีนาเมล

THB 14,700

กระเป๋าสำหรับเก็บบัตรสี่ช่องคาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีน้ำเงินลายธรรมชาติ ผิวสัมผัสแพลเลเดียม และหยกเคลือบอีนาเมล ด้านนอก: โลโก้คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) ด้านใน: หนังลูกวัวสีแทนเจอรีนลายธรรมชาติ ช่องเก็บบัตรสี่ช่อง และช่องกระเป๋าทรงแบนสามช่อง ขนาด: ความสูง 70 มม. x ความกว้าง 110 มม.

THB 14,700
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวสีดำลายธรรมชาติ ผิวสัมผัสแพลเลเดียม

THB 14,700

กระเป๋าเก็บบัตร 4 ช่อง คาร์เทียร์ ไดมอน (Cartier Diamond) รังสรรค์จากหนังลูกวัวลายธรรมชาติสีดำ เคลือบอีนาเมลสีดำ และผิวสัมผัสแพลเลเดียม ด้านนอก: โลโก้เพชรของคาร์เทียร์ ด้านใน: หนังลูกวัวลายธรรมชาติสีดำ ช่องเก็บบัตรแบบ 4 ช่อง และช่องกระเป๋าทรงแบน 3 ช่อง ขนาด: สูง 110 มม. x กว้าง 70 มม.

THB 14,700
รวมภาษีการขาย

กระเป๋าเก็บบัตรแบบ 4 ช่องคาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) รังสรรค์จากหนังลูกวัวลายธรรมชาติสีเข้ม เคลือบอีนาเมล และผิวสัมผัสแพลเลเดียม ด้านนอก: โลโก้เพชรของคาร์เทียร์ ด้านใน: หนังลูกวัวลายธรรมชาติสีเข้ม ช่องเก็บบัตรแบบ 4 ช่อง และช่องกระเป๋าทรงแบน 3 ช่อง ขนาด: สูง 70 มม. x กว้าง 110 มม.

THB 14,700
รวมภาษีการขาย

หนังลูกวัวลายธรรมชาติสีเขียว ผิวสัมผัสแพลเลเดียม เคลือบอีนาเมลสีเขียว

THB 14,700

กระเป๋าเก็บบัตร 4 ช่อง คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) รังสรรค์จากหนังลูกวัวสีเขียวลายธรรมชาติ ผิวสัมผัสแพลเลเดียม และเคลือบอีนาเมลสีเขียว ด้านนอก: โลโก้คาร์เทียร์ โลซองช์ (Cartier Losange) ด้านใน: หนังลูกวัวลายธรรมชาติสีเขียว ช่องเก็บบัตรแบบ 4 ช่อง และช่องกระเป๋าทรงแบน 3 ช่อง ขนาด: ความสูง 70 มม. x ความกว้าง 110 มม.

THB 14,700
รวมภาษีการขาย