นาฬิกาประดับอัญมณี PANTHÈRE

เรือนเวลาอันล้ำค่าของคาร์เทียร์ถ่ายทอดรูปลักษณ์ของเสือแพนเตอร์อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการรังสรรค์นาฬิกาด้วยเทคนิคหัตถศิลป์ชั้นเลิศ
67 รายการ
เลือกโดย จัดเรียงตาม