กิจกรรมเพื่อสังคมของคาร์เทียร์

กิจกรรมเพื่อสังคมของคาร์เทียร์

มูลนิธิคาร์เทียร์ (Cartier Philanthropy) ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและอิงตามผลลัพธ์เพื่อส่งผลต่อความยั่งยืน ด้วยภารกิจในการส่งเสริมให้ทุกคนมีศักยภาพอย่างไร้ข้อจำกัด มูลนิธิคาร์เทียร์ทำงานเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีและเด็กที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่พัฒนาน้อยที่สุดของโลก

ประการที่ 1 - การเข้าถึงการบริการเบื้องต้น

กิจกรรมเพื่อสังคมของคาร์เทียร์ช่วยให้เด็กๆ และครอบครัวได้รับน้ำดื่มที่ปลอดภัย มีอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยที่เพียงพอ เข้าถึงการศึกษา รวมถึงได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมในกรณีที่เจ็บป่วย

ประการที่ 2 - การส่งเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้หญิง

เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ โครงการเพื่อสังคมของคาร์เทียร์ได้จัดเตรียมวิธีที่ผู้หญิงต้องการในการเยียวยาฟื้นฟูร่างกายและจิตใจจากการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงหลายปี และให้การเข้าถึงด้านการศึกษา พัฒนาทักษะ และทรัพยากรที่พวกเขาต้องการเพื่อประกอบอาชีพและเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง

ประการที่ 3 - การดำรงชีวิตและระบบนิเวศที่ยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อสังคมของคาร์เทียร์มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในการหาเลี้ยงชีพ ไม่เพียงแต่ในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น แต่รวมถึงความยั่งยืนต่อระบบนิเวศและสังคม

ประการที่ 4 - การตอบสนองและการเตรียมการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

โครงการเพื่อสังคมของคาร์เทียร์มุ่งเน้นที่จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยชีวิต บรรเทาความทุกข์ทรมาน และลดจำนวนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ชุมชนเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

โครงการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ผลกระทบที่ยั่งยืน

“เป็นคำถามของ “กิจกรรมเพื่อสังคมสมัยใหม่”: เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายโดยใช้กลยุทธ์ตามข้อเท็จจริงและข้อมูลด้านสถิติตัวเลข การจัดการทรัพยากรและการประเมินผลลัพธ์อย่างเข้มงวดช่วยให้เราสามารถปรับปรุงความช่วยเหลือที่มอบให้แก่บุคคลได้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้พวกเขาพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบากและหาวิธีที่จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จ”


Cyrille Vigneron
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการกุศลของคาร์เทียร์
ประธานและซีอีโอของคาร์เทียร์