โครงการเพื่อสตรีของคาร์เทียร์

โครงการเพื่อสตรีของคาร์เทียร์

โครงการเพื่อสตรีของคาร์เทียร์ Cartier Women's Initiative คือโปรแกรมส่งเสริมผู้ประกอบการระหว่างประเทศประจำปี ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผ่านผู้ประกอบการสตรี โปรแกรมนี้ก่อตั้งในปี 2006 เปิดให้กับธุรกิจทั่วโลกที่บริหารและเป็นเจ้าของโดยสตรีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนให้กับสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ของเรา

โลกที่ผู้ประกอบการสตรีมีอิทธิพล ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของเธอได้

ภารกิจของเรา

จุดประกายผู้ประกอบการสตรี ให้การสนับสนุนทางการเงิน ทางสังคม ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ และเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำให้แก่พวกเธอ

พิธีประกาศผู้ชนะ