LES NÉCESSAIRES À PARFUM CARTIER

แอคเซสเซอรี่สำหรับน้ำหอมชิ้นเด่นนี้ รับแรงบันดาลใจจาก Vanity Cases หรือกระเป๋าเครื่องสำอางในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ของคาร์เทียร์ มีทั้งรูปแบบการแกะสลัก, ลงยาไปจนถึงเคลือบแลคเกอร์: นับเป็นศิลปะแห่งการใช้ชีวิตสไตล์คาร์เทียร์อย่างแท้จริง เยี่ยมชมบูติคคาร์เทียร์เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์แห่งความหอมของเนเซสแซร์ อา ปาร์ฟัง (Nécessaires à Parfum)
28 รายการ