ซิกเซียม ซองส์ ปาร์ คาร์เทียร์ (Sixième Sens par Cartier)

คอลเลคชั่นที่จะนำพาเราเข้าสู่โลกแห่งประสาทสัมผัสทั้งหมดที่ถูกปลุกให้ตื่นจากสิ่งเดิมๆ แม้แต่สัมผัสที่หกของเรา ซึ่งรังสรรค์อารมณ์เบิกบานที่สัมผัสถึงใจ