แคลช อันลิมิเต็ด (Clash Unlimited)

การผนึกกันของแรงปะทะระหว่างสองขั้วต่างและเส้นสายเรขาคณิตที่รวมเข้ากับปริมาตรที่ใหญ่ขึ้น

ไวท์โกลด์ ออนิกซ์ เพชร

THB 695,000

ไวท์โกลด์ ออนิกซ์ เพชร

THB 1,240,000