เครื่องประดับ Recreative จากคาร์เทียร์

การสร้างสรรค์ [ใหม่]

ควรออกแบบเครื่องประดับอย่างไรให้สมจริงมากที่สุด คาร์เทียร์มอบอิสระในการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างเต็มที่ การเข้าถึงลักษณะหรือรูปแบบที่มีพื้นฐานอยู่บนหลักเกณฑ์หลักสามประการ คือ มองเห็นความงดงามไม่ว่าจะเป็นที่ใด ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ซึ่งคุณไม่เคยคาดคิดมาก่อน เพื่อก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวพร้อมตั้งคำถาม และท้าทายทักษะความเชี่ยวชาญ

การรับรู้ถึงความงดงามไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใด