Link and Chains

สายโซ่ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน…แทนสัญลักษณ์แห่งรักนิรันดร์
10 รายการ
เลือกโดย จัดเรียงตาม

เยลโลว์โกลด์

THB 130,000

กำไลข้อมือโซ่ซานโตสเดอคาร์เทียร์ (Santos de Cartier) เยลโลว์โกลด์ 750/1000 ความหนา 2 มม. ความยาว 192 มม. ถึง 205 มม. (สำหรับขนาด 17)

THB 130,000
รวมภาษีการขาย

โรสโกลด์ ประดับเพชร

THB 1,350,000

โรสโกลด์ ประดับเพชร

THB 3,740,000

โรสโกลด์ ประดับเพชร

ไวท์โกลด์แบบไม่เคลือบโรเดียม

THB 139,000

กำไลข้อมือโซ่ซานโตส-ดูมงต์ (Santos-Dumont) ไวท์โกลด์ 750/1000 ความหนา 2 มม. ความยาว 192 มม. ถึง 205 มม. (สำหรับขนาด 17)

THB 139,000
รวมภาษีการขาย

โรสโกลด์ ประดับเพชร

THB 585,000

ไวท์โกลด์ เพชร

THB 1,250,000

โรสโกลด์ ประดับเพชร

THB 1,650,000

ไวท์โกลด์ เพชร

THB 4,000,000

โรสโกลด์ ประดับเพชร