Links and Chains

สายโซ่ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน…แทนสัญลักษณ์แห่งรักนิรันดร์
15 รายการ
เลือกโดย จัดเรียงตาม

เยลโลว์โกลด์

THB 23,600

สร้อยคอโซ่ เยลโลว์โกลด์ 750/1000

THB 23,600
รวมภาษีการขาย

ไวท์โกลด์

THB 25,300

สร้อยคอโซ่ ไวท์โกลด์ 750/1000

THB 25,300
รวมภาษีการขาย

ไวท์โกลด์

THB 333,000

สร้อยคอโซ่ซานโตส-ดูมงต์ (Santos-Dumont) ไวท์โกลด์ 750/1000

THB 333,000
รวมภาษีการขาย

เยลโลว์โกลด์

THB 28,800

สร้อยคอโซ่ เยลโลวโกลด์ 750/1000

THB 28,800
รวมภาษีการขาย

ไวท์โกลด์

THB 141,000

สร้อยคอโซ่ซานโตสดูมงต์ (SantosDumont) ไวท์โกลด์ 750/1000

THB 141,000
รวมภาษีการขาย

ไวท์โกลด์ เยลโลว์โกลด์ และโรสโกลด์

THB 95,000

เยลโลว์โกลด์

THB 52,000

สร้อยคอโซ่ เยลโลวโกลด์ 750/1000

THB 52,000
รวมภาษีการขาย

เยลโลว์โกลด์

THB 311,000

สร้อยคอโซ่ซานโตส-ดูมงต์ (Santos-Dumont) เยลโลว์โกลด์ 750/1000

THB 311,000
รวมภาษีการขาย

ไวท์โกลด์ เยลโลว์โกลด์ โรสโกลด์

THB 52,500

ไวท์โกลด์

THB 139,000

กำไลข้อมือโซ่ซานโตส-ดูมงต์ (Santos-Dumont) ไวท์โกลด์ 750/1000 ความหนา 2 มม. ความยาว 192 มม. ถึง 205 มม. (สำหรับขนาด 17)

THB 139,000
รวมภาษีการขาย

เยลโลว์โกลด์

THB 130,000

กำไลข้อมือโซ่ซานโตส-ดูมงต์ (Santos de Cartier) เยลโลว์โกลด์ 750/1000 ความหนา 2 มม. ความยาว 192 มม. ถึง 205 มม. (สำหรับขนาด 17)

THB 130,000
รวมภาษีการขาย

ไวท์โกลด์ เยลโลว์โกลด์ และโรสโกลด์

THB 156,000