คาร์เทียร์ - ผู้ค้าอัญมณีพร้อมความรับผิดชอบ

นับแต่ปี 1847 เมซงคาร์เทียร์ได้สรรค์สร้างตำนานแห่งความเป็นเลิศ ธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งกลายมาเป็นพันธกิจของเรา พันธกิจแห่งความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และคุณภาพในการให้บริการของเรานี้ยังส่งต่อมาถึงวิถีปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านจริยธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม

คาร์เทียร์มีบทบาทสำคัญในวงการเครื่องประดับและเป็นแบบอย่างในโลกแห่งสินค้าลักซ์ชัวรี่ ทำให้เมซงมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐาน โดยเราได้เลือกที่จะรวบรวมมาตรฐานเหล่านี้ด้วยความมุ่งมั่นที่นอกเหนือไปจากกิจกรรมหลักเพียงอย่างเดียวของเมซง

ดังนั้นในปี 2005 คาร์เทียร์จึงเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง 14 คนของสภาผู้ค้าอัญมณีพร้อมความรับผิดชอบ (RJC)

ในเดือนตุลาคม 2021 เมซงได้เปิดตัวโครงการริเริ่มด้านนาฬิกาและอัญมณี (Watch & Jewellery Initiative 2030) และได้รวบรวมสมาชิกจากอุตสาหกรรมนาฬิกาและอัญมณีไว้ด้วยกัน โดยมีข้อผูกพันร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นอย่างสูง ในขณะเดียวกันก็ร่วมมือกันในโครงการที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด

ความคิดริเริ่มนี้มุ่งหวังที่จะสร้างภาคส่วนนาฬิกาและเครื่องประดับอย่างยั่งยืนโดยการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรักษาทรัพยากร และการส่งเสริมความเท่าเทียม

ตามนโยบายความรับผิดชอบขององค์กร เราสร้างพันธสัญญาให้มีระเบียบแบบแผนในฐานะผู้ค้าอัญมณีที่มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราดำเนินการให้แน่ใจว่าบุคลากรของเราได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อรับรองว่าทุกคนนั้นจะปฏิบัติตามพันธสัญญานี้ในการดำเนินงานประจำวัน ตั้งแต่ในห้องปฏิบัติงานไปจนถึงบูติค

นโยบายความรับผิดชอบขององค์กรคาร์เทียร์

ชิ้นงานของคาร์เทียร์ได้รับการออกแบบให้งดงามเหนือกาลเวลา ซึ่งสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ชิ้นงานทุกๆ ชิ้นสะท้อนถึงช่วงเวลา เหตุการณ์ เรื่องราว และอารมณ์ความรู้สึก ด้วยเหตุนี้ กิจกรรมทุกอย่างของเมซง นับตั้งแต่การจัดซื้อไปจนถึงการผลิตชิ้นงานในห้องปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดจำหน่ายในบูติค จะต้องเทียบเท่ากับความไว้วางใจในระดับที่ลูกค้าทุกท่านมอบให้แก่เรา

นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราเลือกที่จะทำตามคำมั่นสัญญาในนโยบายความรับผิดชอบขององค์กร

เราได้ปรับใช้นโยบายนี้ในกลุ่มสินค้าทั้งหมด กิจกรรมต่างๆ รวมถึงห่วงโซ่ธุรกิจทั้งกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อซัพพลายเออร์ เนื่องจากการปฏิบัติตนในทุกๆ วันของพวกเขานั้นสะท้อนภาพถึงเมซงของเรา คาร์เทียร์ร่วมมือกับซัพพลายเออร์อย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพวกเขา อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือพวกเขาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของเมซง

พันธสัญญาของเรา

เราได้จำแนกพันธสัญญานี้ออกเป็นสามประเภทหลัก ได้แก่:

 • จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 • การดำเนินงานด้านสังคม
 • การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติจริงนั้นขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของบริษัทอิสระระดับสากล การตรวจสอบนี้ครอบคลุมเกณฑ์ต่างๆ มากมาย และสนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม: จรรยาบรรณทางธุรกิจ

 • เราจะไม่ยอมให้เกิดการทุจริตหรือการฟอกเงินในรูปแบบใดๆ
 • เราจะดำเนินธุรกิจของเราด้วยความซื่อสัตย์และมีค่านิยมที่เน้นความโปร่งใส
 • เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนด
 • เราจะดูแลสอดส่องห่วงโซ่อุปทานของเราอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดซื้อเพชร

ทำงานอย่างมีเกียรติ: การดำเนินงานด้านสังคม

 • เราจะยึดมั่นในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและรับประกันการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว
 • เราจะไม่ยอมให้เกิดการใช้แรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงาน
 • เราจะรักษามาตรฐานระดับสูงสุดด้านสุขภาพและความปลอดภัย

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ richemont.com

 • เราจะลดการใช้วัสดุที่เป็นพิษในการดำเนินงานของเรา
 • เราะจะลดผลกระทบเชิงลบในกิจกรรมของเราที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
 • เราจะบริหารจัดการขยะของเสียของเราด้วยความรับผิดชอบ
 • เราจะลดการใช้น้ำและพลังงานของเรา

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาทั้งหมดของนโยบายความรับผิดชอบขององค์กรของเรา

คลิกที่นี่เพื่อเข้าถึงนโยบายของ Richemont