Nécessaires à Parfum卡地亞香水盒 - Diabolo香水盒

香水精品
NT$ 30.500
限量版Nécessaire à Parfum香水盒,以美洲豹、門侍和紅盒等卡地亞標誌作裝飾。與30毫升玻璃香水瓶補充裝搭配使用,置入香水盒中。 作品系列包括數款香水以供選擇。
cartier