Panthère de Cartier美洲豹耳環

卡地亞美洲豹為Panthère de Cartier美洲豹耳環注入源源活力,使其綻放出活潑迷人的氣息。
29個型號

白金,縞瑪瑙,祖母綠,鑽石

NT$2.800.000
包含銷售稅

黃金,沙弗萊石,縞瑪瑙

NT$187.000
包含銷售稅

黃金,真漆,鑽石,沙弗萊石,縞瑪瑙

NT$377.000
包含銷售稅

白金,縞瑪瑙,鑽石。

NT$470.000
包含銷售稅

白金,鑽石,祖母綠,縞瑪瑙

NT$515.000
包含銷售稅

黃金,鑽石,沙弗萊石,縞瑪瑙

NT$795.000
包含銷售稅

白金,縞瑪瑙,鑽石。

NT$1.030.000
包含銷售稅

黃金,鑽石,沙弗萊石,縞瑪瑙

NT$1.410.000
包含銷售稅

白金,鑽石,祖母綠,縞瑪瑙

NT$1.430.000
包含銷售稅

白金,祖母綠,鑽石,縞瑪瑙

NT$1.590.000
包含銷售稅

白金,縞瑪瑙,鑽石。

NT$2.090.000
包含銷售稅

白K金,祖母綠,縞瑪瑙,鑽石

NT$4.250.000
包含銷售稅

玫瑰金,祖母綠,縞瑪瑙,紅碧璽,鑽石

NT$5.850.000
包含銷售稅

白金,祖母綠,縞瑪瑙,鑽石

NT$6.400.000
包含銷售稅

白金,紅寶石,祖母綠,縞瑪瑙,鑽石

NT$6.450.000
包含銷售稅

白金,藍寶石,縞瑪瑙,鑽石

NT$6.600.000
包含銷售稅

白金,珊瑚,縞瑪瑙,祖母綠,鑽石

NT$1.900.000
包含銷售稅

玫瑰金,縞瑪瑙,祖母綠,鑽石

NT$2.470.000
包含銷售稅

白金,祖母綠,縞瑪瑙,鑽石

NT$2.690.000
包含銷售稅

白金,鑽石,祖母綠,縞瑪瑙

NT$2.820.000
包含銷售稅

白K金,縞瑪瑙,紅碧璽,祖母綠,鑽石。

NT$3.750.000
包含銷售稅

白金,縞瑪瑙,祖母綠,綠玉髓,海水藍寶,鑽石

NT$4.160.000
包含銷售稅

白金,祖母綠,藍寶石,縞瑪瑙,鑽石

NT$4.520.000
包含銷售稅

白金,軟玉,縞瑪瑙,祖母綠,鑽石

NT$4.670.000
包含銷售稅