Louis Cartier Vendôme “Touch Wood”鑰匙圈

鍍鈀飾面及金色鍍層飾面金屬,望加錫烏木
NT$ 17.600
Louis Cartier Vendôme “Touch Wood”鑰匙圈,鍍鈀飾面及金色鍍層飾面,望加錫烏木。 尺寸:44 x 13 x 7毫米。
cartier