Ballon Bleu de Cartier腕錶

36毫米,自動機芯,黃K金,精鋼
NT$ 266.000
Ballon Bleu de… Ballon Bleu de Cartier腕錶,36毫米,自動上鍊機械機芯。精鋼錶殼,750/1000黃K金凹槽式錶冠鑲嵌一顆凸圓形合成尖晶石,鍍銀雕紋珠光錶盤,羅馬數字,劍形藍鋼指針,藍寶石水晶鏡面,750/1000黃K金配精鋼錶鍊。錶殼尺寸:直徑:36.6毫米,厚度:12.05毫米。防水深度30米/100英尺。
cartier