Ballon Bleu de Cartier腕錶

36毫米,精鋼,皮革錶帶
NT$ 173.000
Ballon Bleu de… Ballon Bleu de Cartier腕錶,36毫米,自動上鍊機械機芯。精鋼錶殼,凹槽式錶冠鑲嵌一顆凸圓形合成尖晶石。鍍銀雕紋珠光錶盤。藍鋼劍形指針。藍寶石水晶鏡面。黑色鱷魚皮錶帶,可更換式精鋼摺疊錶扣。錶殼厚度:12.1毫米。防水深度3巴(約30米/100英尺)。
cartier