Ballon Bleu de Cartier腕錶

33毫米,自動機芯,精鋼
NT$ 175.000
Ballon Bleu de… Ballon Bleu de Cartier腕錶,33毫米,自動上鍊機械機芯。精鋼錶殼,凹槽式錶冠鑲嵌一顆凸圓形合成尖晶石,銀藍色陽光射線紋飾磨砂錶盤,藍鋼劍形指針,藍寶石水晶鏡面,可更換式精鋼錶鍊。厚度:10.16毫米。防水深度達3巴(約30米/100英尺)。
cartier