Ga naar hoofdinhoud Lopende aanbiedingen

Gratis ruilen en retourneren binnen 30 dagen. Klik hier om ons beleid te raadplegen.
Voor persoonlijk advies kunt u in België contact met ons opnemen op +32 2 400 2600

MILIEU


Cartier for Nature zet zich in voor het behoud van biodiversiteit en gezonde ecosystemen voor huidige en toekomstige generaties, zodat de natuur ook in de toekomst een bron van inspiratie blijft.

Cartier for Nature doet schenkingen aan non-profitorganisaties die doelgerichte acties ondernemen om ecosystemen te beschermen, te herstellen en op duurzame wijze te beheren; dit alles ten behoeve van het welzijn van de mens en de biodiversiteit, met een focus op bossen en hotspots van biodiversiteit. De aanpak berust op wetenschappelijk onderzoek en is resultaatgericht.

Cartier for Nature werd in 2020 opgericht als aanvulling op Cartiers engagement en initiatieven voor duurzaamheid, en de diverse acties van het Maison gericht op menselijke ontwikkeling, vrouwenemancipatie, kunst en cultuur. Cartier for Nature is een filantropisch initiatief en is compleet onafhankelijk van de commerciële belangen van het Maison.

“De schoonheid van de natuur is altijd een bron van inspiratie en creativiteit geweest voor de tijdloze creaties van Cartier. Als wereldburgers is het onze taak om de biodiversiteit van deze planeet te beschermen en het verschil te maken voor de dieren in de natuur", aldus Cyrille Vigneron, president-directeur van Cartier International.

Bescherming van sneeuwpanters en hun bergachtige leefomgeving

Cartier for Nature is een partnerschap aangegaan met de China Green Foundation om sneeuwpanters, hun prooidieren en hun leefomgeving te beschermen in het nationale park van Sanjiangyuan. In dit gebied is de populatieomvang van deze zeldzame, bedreigde katachtige het grootst en dus ook zeer beslissend. Het is ook een hotspot van alpiene biodiversiteit. In deze regio ontspringen drie van de grootste rivieren van Azië, een bron van leven voor honderden miljoenen mensen.

Herders, vee en wilde dieren goed samen laten leven

In het zuidwesten van Zambia delen lokale herdersgemeenschappen en hun vee het landschap met olifanten, luipaarden en leeuwen. Ze concurreren om het aangetaste land en de schaarse waterbronnen. Mensen en wilde dieren raken steeds vaker in conflict om ruimte en voedsel, met soms ernstige gevolgen voor allebei.

Als antwoord hierop bevordert de Peace Parks Foundation, de lokale partner van Cartier for Nature, duurzame herderspraktijken om de graslanden te herstellen, roofdieren en andere wilde dieren af te schrikken en de gezondheid van het vee te verbeteren. De gemeenschappen die hieraan deelnemen worden weerbaarder, voorzien op een meer stabiele wijze in hun levensonderhoud en kunnen vreedzaam samenleven met de wilde dieren.

Bescherming van wilde dieren en verbetering van de levensomstandigheden

Cartier for Nature is ook met COMACO in Oost-Zambia een samenwerkingsverband aangegaan om er de wilde dieren en het milieu te beschermen. Deze organisatie is erin geslaagd stropers te overtuigen om over te stappen op duurzame landbouw en zo hun levensomstandigheden te verbeteren. Ze hoeven niet langer op wild te jagen om pelzen, ivoor of vlees te kunnen verkopen, of oerwoud te vernietigen voor de verkoop van hout.

Verbinding leggen tussen inheems landschapsbeheer en de moderne koolstofmarkt

Met een combinatie van traditionele en moderne brandbeheersingsmethodes beschermen de inheemse gemeenschappen de biodiversiteit en voorkomen ze grote bosbranden in de uitgestrekte savannebossen in het noorden van Australië. Zo wordt de jaarlijkse broeikasgasuitstoot in de atmosfeer enorm teruggebracht. Cartier for Nature ondersteunt het werk van The Nature Conservancy. Samen met de lokale betrokken partijen die instaan voor brandbeheersing van de inheemse begroeiing zetten zij markten voor koolstofcompensatie op en genereren ze inkomsten voor gemeenschappen die vooroplopen op het gebied van duurzaam landschapsbeheer.

Natuur en wilde dieren terugbrengen naar aangetaste landschappen

Na tientallen jaren van neergang keren verschillende wilde diersoorten nu terug naar de Europese natuur. Aangetaste landschappen worden hersteld en weer tot leven gewekt via het concept ‘rewilding’. Cartier for Nature is een partnerschap aangegaan met Rewilding Europe om de natuur in de Karpaten in Roemenië en de Iberisch hooglanden in Spanje weer te laten opleven. Ecosystemen worden hersteld en iconische dieren, zoals de majestueuze Europese bizon of de zeldzame Iberische lynx, worden geherintroduceerd om de biodiversiteit en de lokale economie te stimuleren.

Kustgemeenschappen dragen ook hun steentje bij voor het behoud en herstel van mangrovewouden

De mangrovewouden van Madagaskar, ook wel ‘blauwe bossen’ genoemd, kennen een enorme rijkdom aan wilde dieren. Ze zorgen voor het levensonderhoud van duizenden mensen, beschermen gemeenschappen tegen stormen en slaan grote hoeveelheden koolstof op. Ze worden echter bedreigd door ontbossing en overbevissing. Om deze natuurlijke schatten te beschermen, ondersteunt Cartier for Nature de organisatie Blue Ventures, die samenwerkt met kustgemeenschappen om de mangrovewouden op een duurzame manier te beheren. De verkoop van koolstofkrediet zorgt daarbij voor een stabiel inkomen.

Herstel en verbinding van gefragmenteerde heilige bossen

Na tientallen jaren van ontbossing zijn de weidse wouden van Ethiopië gereduceerd tot kleine, verspreide fragmenten rond de duizenden Ethiopisch-Orthodoxe kerken in het land. Hoewel deze kerkbossen als heilig worden beschouwd, gaat het met sommige ervan steeds slechter vanwege het hakken van brandhout, overbegrazing en een gebrek aan genetische diversiteit. Onze Ethiopische partnerorganisatie ORDA beschermt en herstelt de overgebleven kerkbossen in de noordelijke provincie Amhara. De ambitie is om ze met elkaar te verbinden en ze uiteindelijk als startpunt te gebruiken voor een grootschalig herstel van het aangetaste landschap rondom.

Terug naar boven

Voettekst: u kunt zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief, door het dienstenmenu bladeren, omgeleid worden naar externe sites Cartier, de weergegeven landnaam wijzigen.