Ga naar hoofdinhoud Lopende aanbiedingen

Gratis ruilen en retourneren binnen 30 dagen. Klik hier om ons beleid te raadplegen.
Voor persoonlijk advies kunt u in België contact met ons opnemen op +32 2 400 2600

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: April 2021


De maatschappelijke zetel van Cartier SA is gevestigd te Rue André-De-Garrini 3, 1217 Meyrin, Zwitserland. In dit Privacybeleid gebruiken we de term Cartier (en “wij", "ons" en “onze") om te verwijzen naar het hoofdkantoor van Cartier SA op bovenstaand geregistreerd adres, onze gelieerde bedrijven en onze boutiques.

Neem even de tijd om het volgende beleid te lezen, evenals ons Cookiebeleid waarin wordt uitgelegd hoe wij de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt op onze websites, mobiele applicaties en andere digitale platforms (samen de "Platforms" genoemd) verzamelen, gebruiken, openbaar maken en overdragen, wanneer u een Cartier boutique bezoekt, telefonisch contact opneemt met de Cartier-conciërge, of wanneer u met ons communiceert via sociale media platforms. Ons Cookiebeleid legt uit hoe wij informatie verzamelen door het gebruik van cookies en verwante technologieën wanneer u onze Platforms gebruikt.

YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. vennootschap met enig aandeelhouder onderworpen aan de leiding en coördinatie van Compagnie Financière Richemont S.A., gevestigd te via Morimondo, 17 - Milano 20143 Italië met Belasting ID en BTW Registratie nr. 02050461207, zoals gedetailleerd vermeld in ons Privacybeleid voor sommige van de diensten op de Platforms, inclusief het verwerken van bestellingen die u op de Platforms plaatst.
Wanneer wij onze producten online of telefonisch te koop aanbieden via het Cartier Client Relations Center, dient u kennis te nemen van de toepasselijke Verkoopvoorwaarden, die bepalend zullen zijn voor de voorwaarden van dergelijke aankopen die op deze wijze worden gedaan.

Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de Europese Unie hebben wij de volgende entiteit aangewezen als onze wettelijke vertegenwoordiger:

Data Protection & Privacy Team
RLG EUROPE B.V.
Herengracht 436
1017BZ Amsterdam
Nederland

Van tijd tot tijd kunnen wij dit Privacybeleid aanpassingen. Wanneer wij dat doen, zullen wij de wijzigingen op dit Platform publiceren.

Wij verzamelen de informatie over u zoals hieronder beschreven:

 • Om toegang te krijgen tot bepaalde delen van ons Platform, dient u zich bij ons te registreren. Tijdens het registratieproces zal u worden gevraagd persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken (waaronder uw naam en adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer). Door uw gegevens in de gevraagde velden in te voeren, stelt u Cartier in staat u de door u gekozen diensten te leveren;
 • Wanneer u online of per telefoon producten koopt, verzamelen wij informatie zoals uw aankoopgegevens en relevante betalingsinformatie. Daarnaast zullen wij ook persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer u met ons correspondeert (bijvoorbeeld als u contact met ons opneemt met een vraag over een van onze producten of diensten), wanneer u uw gegevens verstrekt wanneer u een Cartier boutique bezoekt of telefonisch contact opneemt met de Cartier conciërge. We wijzen u erop dat telefoongesprekken soms worden opgenomen voor veiligheids-, opleidings- en ontwikkelingsdoeleinden; 
 • Als u ervoor kiest om met Cartier te communiceren via een sociale media platform of andere diensten van derden, zullen wij de informatie verzamelen die u ons via dat platform hebt verstrekt;
 • Wij verzamelen ook automatisch bepaalde informatie over bezoekers van ons Platform, beschreven in ons Cookiebeleid; en
 • Wij zullen informatie verzamelen over uw locatie voor zover wij locatiediensten aanbieden, zoals beschreven in het gedeelte "Locatiediensten" hieronder.


Wij zullen de informatie die wij van u verzamelen gebruiken voor:

 • Beheer en uitvoering van aankoop- en reparatieorders, het faciliteren van levering en verlenen van aftersales service;
 • Beheer onze rekeningen en administratie;
 • Afhandeling uw vragen en verzoeken;
 • Verzenden van dienstgerelateerde mededelingen, met inbegrip van aankondigingen en administratieve berichten zoals orderbevestiging;
 • Identificeren van producten en diensten waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd bent, op basis van uw informatie, zoals uw aankoopgeschiedenis en uw eerdere interacties met ons; 
 • Het sturen van marketingcommunicatie (inclusief e-mails en het afstemmen van sociale media op het publiek) die betrekking heeft op ons en andere externe partners en waarvan wij denken dat deze interessant voor u kan zijn, wanneer wij een legitieme basis hebben om dit te doen (zie het gedeelte "Uw keuzes" hieronder voor meer informatie over hoe u deze updates kunt controleren);
 • Uitvoeren van marktonderzoek om de diensten die wij aan onze klanten verlenen, voortdurend te kunnen verbeteren;
 • Het uitvoeren van kredietcontrole, het voorkomen van fraude en andere verboden of illegale activiteiten als onderdeel van onze inspanningen om ons Platform en onze diensten veilig te houden; en
 • Begrijpen hoe ons Platform wordt gebruikt, zodat we ons Platform en onze diensten en andere aanbiedingen voortdurend kunnen verbeteren.


Wanneer u hebt ingestemd met een bepaald gebruik van uw informatie, verwerken wij deze op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken (bijvoorbeeld of wij u marketingcommunicatie mogen sturen) door contact met ons op te nemen (zie het gedeelte "Contact opnemen" hieronder). Wij verwerken uw informatie ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u of wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen van het beheren, beschermen en verbeteren van onze onderneming.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies volgens ons Cookiebeleid . Dit Cookiebeleid is beschikbaar voor gebruikers op elke pagina van de website waarnaar wordt verwezen in dit Privacybeleid en op elke informatiebanner met betrekking tot cookies.

IP-adressen

Wij verzamelen informatie over uw computer of mobiele apparaat, waaronder, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem, inlogtijden en browsertype. Wij gebruiken deze informatie om beter te begrijpen hoe bezoekers ons Platform gebruiken en voor interne rapportagedoeleinden. Wij zullen deze informatie anonimiseren en delen met adverteerders, sponsors of andere bedrijven.

De Platforms maken gebruik van derden zoals netwerkadverteerders en advertentiebeurzen om u advertenties te tonen op platforms van derden nadat u onze Platforms hebt verlaten, en wij maken gebruik van externe analytics en andere dienstverleners om het gebruik van de Platforms en het bekijken van advertenties en van onze content te evalueren en ons en/of derden hierover van informatie te voorzien. Netwerkadverteerders zijn derden die advertenties weergeven, die zijn gebaseerd op uw bezoeken aan de Platforms en andere apps en sites die u hebt bezocht. Met advertenties van derden kunnen wij advertenties aan u richten voor producten en diensten waarin u wellicht geïnteresseerd bent. 

Traceringstechnologieën van derden worden niet door ons gecontroleerd, ook al zijn ze gekoppeld aan onze Platforms of onze advertenties. Verklaringen betreffende onze praktijken zijn niet van toepassing op de methoden voor het verzamelen van informatie die door deze derden en anderen worden gebruikt, noch op het gebruik van de informatie die door deze derden wordt verzameld. De servicevoorwaarden, het privacybeleid, de toestemmingen, kennisgevingen en keuzes van de betrokken derde partij met betrekking tot hun verzamel-, opslag- en deelpraktijken moeten worden nagegaan. Wij doen geen uitspraken over het beleid of de praktijken van adverteerders van derden of advertentienetwerken of uitwisselingen of verwante derden. 

U hebt keuzes met betrekking tot de levering van advertenties. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van bepaalde soorten gedragsadvertenties door de websites van derden te bezoeken die worden beschreven in de sectie "Hoe cookies te beheren of te verwijderen" in ons Cookiebeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de effectiviteit of naleving van de opt-out opties van derden.

Sommige van de diensten die wij aanbieden, kunnen informatie over uw locatie gebruiken. Voor deze diensten, die doorgaans beschikbaar zijn op mobiele toestellen of applicaties, krijgt u de gelegenheid om uw toestemming te geven voor het gebruik van locatiediensten, die bijvoorbeeld informatie verwerken die afkomstig is van GPS, sensoren, beacons of Wi-Fi-toegangspunten, zodat u kunt profiteren van een meer gepersonaliseerde dienst. Uw toestel beschikt over instellingen waarmee u deze diensten kunt uitschakelen als u er niet langer gebruik van wenst te maken.

Wij delen geen persoonlijke informatie over u met andere mensen of niet-gelieerde bedrijven, behalve in de volgende omstandigheden:

 • We zullen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan derde partijen met het oog op het verlenen van online en andere betalingsdiensten, het afhandelen van kredietcontroles en fraudepreventie, en alle andere diensten die nodig zijn om ons in staat te stellen uw informatie te gebruiken voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in de sectie "Informatie die u ons verstrekt en hoe wij deze gebruiken";
 • We zullen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan een wetshandhavingsinstantie, rechtbank, regelgevende instantie, overheidsinstantie of andere derde partij wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting, of anderszins om onze rechten of de rechten van een derde partij te beschermen; en
 • we zullen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan een derde die al onze activa en bedrijfsactiviteiten of een aanzienlijk deel daarvan koopt of waaraan wij deze overdragen. Indien een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvindt, zullen wij redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de entiteit waaraan wij uw persoonlijke informatie overdragen, deze gebruikt op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid.


Taal voor het delen van gegevens met erkende dealers


In aanvulling op het bovenstaande kunnen wij, wanneer u contact hebt met ons netwerk van erkende dealers, uw toestemming vragen om uw gegevens van tijd tot tijd te delen met een erkende dealer ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het leveren van de door u gevraagde diensten;
 • het verbeteren van uw ervaring als klant in de winkels wanneer u in aanraking komt met onze producten en diensten en/of onze erkende dealers; 
 • ervoor zorgen dat de informatie die wij over u bewaren accuraat en actueel is, inclusief het registreren van aankopen, garantie-uitbreidingen en andere transacties, evenals het vastleggen van uw marketingvoorkeuren; en
 • beheren van klant- en verkopersrelaties om de samenwerking met onze erkende dealers te verbeteren en u klantervaringen op maat te bieden.  


In omstandigheden waarin een geautoriseerde dealer toegang nodig heeft tot de informatie die wij over u hebben, zullen wij uw toestemming vragen om uw informatie met een geautoriseerde dealer te delen voordat wij een dergelijke toegang verlenen. Wanneer u toestemming geeft om uw informatie met een bevoegde dealer te delen, zullen wij toonaangevende maatregelen nemen om de voortdurende veiligheid van uw informatie te garanderen. Wanneer uw informatie wordt gedeeld met een erkende dealer, kunnen zowel Cartier als de betreffende erkende dealer tegelijkertijd optreden als een onafhankelijke gegevensbeheerder en/of gegevensverwerker met betrekking tot uw informatie, afhankelijk van hoe wij of onze erkende dealer met u communiceren. 
 

Wij hebben standaard contractuele clausules geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat er adequate waarborgen zijn om uw informatie te beschermen wanneer deze wordt doorgegeven aan onze gelieerde bedrijven en boutiques in gebieden buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Wanneer wij uw informatie delen met een externe dienstverlener buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (zoals beschreven in de sectie "Het delen van uw informatie"), verplichten wij de externe dienstverlener contractueel om adequate beveiligingsmaatregelen te treffen om uw informatie te beschermen.

Wij willen dat u zich zeker voelt bij het gebruik van ons Platform, en wij zijn toegewijd aan het beschermen van de persoonlijke informatie die wij verzamelen. Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke informatie tot werknemers die deze redelijkerwijs nodig hebben om producten of diensten aan u te leveren of om hun werk te doen. Wij hebben passende technische en organisatorische fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging. Echter, waar wij u vragen om een wachtwoord te kiezen om toegang te krijgen tot bepaalde delen van ons Platform, bent u verantwoordelijk voor het kiezen van een veilig wachtwoord en het vertrouwelijk houden van dat wachtwoord. U moet een wachtwoord kiezen dat u op geen enkele andere site gebruikt, en u mag het met niemand anders delen.

Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig is voor onze doeleinden, en in het bijzonder om onszelf te beschermen in geval van een rechtsvordering (informatie met betrekking tot een contract met u wordt bijvoorbeeld bewaard gedurende de looptijd van het contract en maximaal tien jaar daarna). Na deze periode worden deze gewist of in sommige gevallen geanonimiseerd. Indien wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en wij geen andere rechtmatige grondslag hebben om met die verwerking door te gaan, zullen wij, indien u vervolgens uw toestemming intrekt, uw persoonsgegevens wissen.

Als u ons verzoekt u niet langer direct-marketingberichten te sturen, zullen wij uw verzoek en contactgegevens registreren om ervoor te zorgen dat uw verzoek wordt gerespecteerd.

U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonlijke informatie die wij over u in onze bestanden hebben, om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren en om eventuele verouderde informatie bij te werken. In bepaalde omstandigheden hebt u het recht te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist of dat het gebruik ervan wordt beperkt.

U hebt het recht om in sommige gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. In het bijzonder kunt u ons op elk moment vragen om te stoppen met het sturen van direct marketingcommunicatie (wij kunnen u echter wel dienstgerelateerde (d.w.z. niet-marketing) communicatie blijven sturen, zoals e-mailupdates over de status van uw bestelling). Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons schrijven op het hieronder vermelde adres. 

U kunt zich te allen tijde afmelden voor e-mail marketingcommunicatie door een e-mail te sturen naar het onderstaande adres in de rubriek "Contact" of door te klikken op de link "afmelden" in elke marketingmail van Cartier .

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw informatie gebruiken, neem dan als eerste stap contact met ons op via onderstaande gegevens en wij zullen ons best doen om uw bezorgdheid weg te nemen. Na onderzoek van uw bezorgdheid zullen wij u binnen een redelijke termijn schriftelijk antwoorden en onze voorgestelde corrigerende maatregelen uiteenzetten. Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op onwettige wijze hebben verwerkt of uw rechten hebben geschonden, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij een Europese gegevensbeschermingsautoriteit in uw woon- of werkomgeving of in het rechtsgebied waar de verwerking heeft plaatsgevonden.

If you have any questions or comments about this Privacy Policy or Cookie Policy, or privacy matters generally, please contact us at the address provided below. You can also use this address if you wish to request access to the personal information we hold about you or to unsubscribe from any further e-mail marketing communications.

If you have any questions about this Privacy Policy or Cookie Policy or the manner in which your information may be processed, please contact us at:

RLG Europe BV
PO Box 2967
NL-1000 CZ Amsterdam
Netherlands


CustomerService.BNLS@cartier.com

+3224002600

Terug naar boven

Voettekst: u kunt zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief, door het dienstenmenu bladeren, omgeleid worden naar externe sites Cartier, de weergegeven landnaam wijzigen.