Ga naar hoofdinhoud Lopende aanbiedingen

Gratis ruilen en retourneren binnen 30 dagen. Klik hier om ons beleid te raadplegen.
Voor persoonlijk advies kunt u in België contact met ons opnemen op +32 2 400 2600

Resources of excellence

Cartier is een wereldberoemde juwelier, maar is slechts verantwoordelijk voor een klein gedeelte van het diamantverbruik van de wereld. De grote meerderheid van sieraden dragen feitelijk geen merknaam. Desalniettemin hebben we ervoor gekozen om een leidende rol op ons te nemen in het bevorderen van voorbeeldig ethisch gedrag. Dit is een natuurlijke keuze gezien de reputatie van Cartier en ons streven naar uitmuntendheid.

Dit leidt ertoe dat het gevecht tegen conflictdiamanten een belangrijke prioriteit is van ons beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen.

CONFLICTDIAMANTEN

De Verenigde Naties definieert conflictdiamanten als ‘diamanten die afkomstig zijn uit gebieden die worden gecontroleerd door krachten of facties die zich verzetten tegen legitieme en internationaal erkende regeringen, en die worden gebruikt voor de financiering van militaire acties tegen die regeringen, of in strijd met de besluiten van de Veiligheidsraad.’

De term werd voor het eerst in de jaren ’90 gebruikt tijdens de conflicten die veel Afrikaanse landen hebben verwoest, waaronder Sierra Leone, Liberia en Angola. Deze conflicten hebben voor een krachtige mobilisatie gezorgd onder auspiciën van de VN. Diamantproducerende landen, landen die diamanten in- en uitvoeren, vertegenwoordigers van de diamantindustrie en NGO's (niet-gouvernementele organisaties) hebben hun krachten gebundeld om de vrede in de conflictgebieden te helpen herstellen.

Het gezamenlijke doel is het garanderen van economische stabiliteit en ontwikkeling voor deze landen, met name die in het zuiden van Afrika, waar een legitieme handel in ruwe diamanten van vitaal belang is.

KIMBERLEYPROCES

Het Kimberleyproces ging in 2000 van start dankzij de gezamenlijke inspanningen van de VN, diamantproducerende staten, vertegenwoordigers van de diamantindustrie en NGO's. Het doel: ervoor zorgen dat er geen ‘conflictdiamanten’ op de wereldmarkt worden gebracht. In september 2007 heeft het Kimberleyproces 54 deelnemers die 81 regeringen vertegenwoordigen (de Europese Unie en de lidstaten tellen als een enkele deelnemer) en omvat het dus de overgrote meerderheid van de belanghebbenden bij de productie van en handel in ruwe diamant.

Het Kimberleyproces heeft een certificeringssysteem ingesteld dat sinds 1 januari 2003 geldig is. Ruwe diamanten moeten worden geëxporteerd in afgedichte containers met genummerde certificaten van herkomst die door de regering zijn afgegeven. Er vinden regelmatig inspecties plaats. Een land dat zich niet aan de regels houdt, kan sancties opgelegd krijgen en worden uitgesloten van de handel. Resultaten in 2006: ongeveer 99% van de ruwe diamanten in omloop waren gecertificeerd als afkomstig van conflictvrije bronnen.

VRIJWILLIG SYSTEEM VAN GARANTIES

Het systeem van garanties is een aanvulling op het Kimberleyproces en is van toepassing op gepolijste diamanten, d.w.z. nadat ze zijn geslepen. De hele diamantindustrie heeft haar steun toegezegd om een einde te maken aan de verkoop van conflictdiamanten, met aanvullende maatregelen voor de vervaardiging en verkoop van diamanten en juwelen. Elke verkoper van geslepen diamanten geeft een Garantieverklaring af die wordt doorgegeven telkens wanneer de diamant van eigenaar verandert. Deze verklaring verklaart dat de diamant conflictvrij is en staat op alle facturen die gedurende het leven van de diamant worden afgegeven.

CARTIER

Bij Cartier onderwerpen we al onze diamantaankopen aan het garantiesysteem sinds de regeling in januari 2003 werd ingevoerd. We vereisen een Garantieverklaring voor elke diamantgerelateerde factuur die we ontvangen.

Zoals beschreven in ons beleid inzake verantwoord maatschappelijk ondernemen, gaan onze commitments verder dan de scope van diamanten. Ze zijn van toepassing op alle productlijnen en bestrijken drie gebieden: ethisch, sociaal en ecologisch.

Voor meer informatie over de diamantindustrie, moedigen we u aan naar www.diamondfacts.org te gaan. Deze site is gemaakt op initiatief van de Werelddiamantraad, een internationale organisatie die zich inzet voor het uitroeien van de handel in diamanten die afkomstig zijn uit conflictgebieden of anderszins de mensenrechten in gevaar brengen.

Cartier gaat langetermijnrelaties aan met leveranciers die onze waarden delen. We werken dagelijks samen met onze leveranciers om hen te helpen de commitments van ons Huis te respecteren en te handhaven.

CARTIERS INKOOPBELEID

Cartier koopt haar grondstoffen op zorgvuldige en verantwoorde wijze in en streeft naar voortdurende verbetering op het gebied van ethiek en maatschappelijke en ecologische impact.


DE TRANSFORMATIE VAN EEN STEEN

Traditionele en ‘ingrijpende’ behandelingen kunnen deel uitmaken van het proces dat een ruwe edelsteen transformeert tot een deel van een juwelencreatie:

1. Groei van mineralen: Tijdens de groei worden mineralen onderworpen aan hoge temperaturen en hoge druk, en sommige exogene chemische elementen kunnen integreren en de kristalstructuur wijzigen.

2. Ruwe behandeling: Traditionele methoden: verhitting om de kleuren te veranderen of te stabiliseren vs. ‘diep-modificerende’ behandelingen: kleuren, bestralen

3. Slijpen en polijsten: Traditionele methoden: gebruik van was tijdens het polijsten

4. Behandeling na het slijpen:

  • Traditionele methoden: breukvulling met olie
  • ‘Diep-modificerende’ behandelingen: coaten, verven, vullen van barsten met polymeren…


CARTIER'S BELEID VOOR BEHANDELING VAN GEKLEURDE EDELSTENEN

Cartier verfraait de schoonheid van de natuur en selecteert daarom natuurlijke edelstenen om ze tot leven te brengen. Synthetische en imitatiematerialen maken geen onderdeel uit van de collecties van het Maison.
Alleen traditionele methoden worden geaccepteerd voor het behandelen van edelstenen: deze behandelingen worden historisch gezien geaccepteerd in de edelsteenindustrie en staan bekend als ´modificaties´. De meeste hiervan worden door de World Jewellery Confederation niet als behandelingen beschouwd.


FOCUS OP ROBIJNEN; SAFFIEREN EN SMARAGDEN

Robijnen en saffieren

Stenen van meer dan 1 karaat worden nooit verhit. Verhitting wordt alleen toegepast op stenen van minder dan 1 karaat.

Waarom worden robijnen en saffieren verhit?

Verhitting is een gebruikelijke methode om de kleur te verbeteren.  
Bij robijnen verwijdert hitte blauwe of bruine tinten, zodat een intens rode kleur ontstaat. Hitte versterkt de intensiteit van de kleur van lichtgekleurde saffieren en maakt de kleur van donkere saffieren lichter.


Smaragden

Cartier accepteert alleen kleurloze olie bij het vullen. Vullen met hars wordt niet geaccepteerd.

De maximale hoeveelheid olie die gebruikt wordt is heel klein vergeleken met de wereldmarkt voor juwelen:

  • maximaal ‘minor’ voor gefacetteerde stenen van meer dan 1 karaat
  • maximaal ‘moderate’ voor ongefacetteerde stenen (cabochons, kralen en gegraveerde stenen)


Waarom moeten smaragden geolied worden?

Smaragden vertonen van nature barsten. Het vullen van de barsten met olie verbetert de transparantie van de steen. Het oliën van smaragden is een proces dat edelsteenbewerkers al sinds de oudheid toepassen. Oliën is een omkeerbaar proces dat de steen niet schaadt of verandert. De stenen die het minst gevuld hoeven te worden, zijn het meest waardevol.


STEENBEHANDELINGEN EN WETENSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

Behandelingsmethoden en opsporingstechnieken worden steeds beter. De edelstenen van Cartier worden geanalyseerd in erkende laboratoria; conclusies worden getrokken in overeenstemming met de huidige stand van zaken in de wetenschap.


BIRMA: ONZE POSITIE

Helemaal in lijn met Cartiers onophoudelijke streven naar verbetering, heeft het juweliershuis zich sinds december 2017 en tot nader order helemaal teruggetrokken uit de aankoop van edelstenen die mogelijk in Birma (Myanmar) worden ontgonnen, ongeacht de plaats waar deze stenen naderhand worden geslepen en vanwaaruit ze worden geëxporteerd.

Cartier heeft zijn leveranciers van gekleurde edelstenen de opdracht gegeven om van alle relevante zendingen te bevestigen dat de geleverde edelstenen niet in Birma zijn gewonnen.

ONZE GOUDINKOOP

Vanwege de uitzonderlijke positie van Cartier in de wereld van de sieraden, geloven wij dat onze verantwoordelijkheden met betrekking tot de maatschappij niet alleen onze eigen bedrijfsactiviteiten en onze gehele toeleveringsketen betreffen, maar ook een bredere rol hebben in een poging een verschil te maken in de sieradensector in zijn geheel, met name in het winnen en de productie van edele metalen en mineralen.

In de afgelopen paar jaar hebben we de uitdagingen van onze industrie beter proberen te begrijpen om relevante oplossingen te vinden voor kwesties die verband houden met grootschalige als ambachtelijke winning van edele metalen.

Dit betreffen sociale en ecologische kwesties, en in sommige gevallen schrijnende verhalen over schendingen van mensenrechten. Ondanks dat dit soort kwesties niet uitsluitend in de toeleveringsketen van sieraden plaatsvinden en zeker niet door onze industrie alleen zullen worden opgelost, zonder de betrokkenheid en steun van regeringen, moet onze industrie de uitdaging aangaan: een juweel als geschenk ik een bijzonder symbolisch geschenk en onze klanten vertrouwen op ons dat hun aankoop de glans die het heeft, verdient.

Onze goudleveranciers hebben zich bij Cartier ondubbelzinnig schriftelijk verbonden tot verantwoorde goudwinning, conform de beste praktijken en certificeringen. Ook hebben ze beloofd om elke mogelijke maatregel te implementeren, binnen hun bedrijfsactiviteiten en invloedssfeer, om te voorkomen dat er goud dat wordt gebruikt om geweld tegen mensenrechten te financieren in de toeleveringsketen voor horloges en juwelen binnendringt, met name als het gaat om de goudproducten die zij aan ons leveren. 

In lijn met onze toewijding tot uitmuntendheid sinds de oprichting van ons Huis in 1847, zet Cartier zich in voor verantwoordelijke en duurzame zakelijke principes en praktijken, inclusief duurzaam inkopen. We werken naar het handhaven van dergelijke praktijken en principes in alle bedrijfsonderdelen, inclusief leerproducten.

We hebben gewerkt aan de ontwikkeling van een diepgaander en uitgebreider begrip van de globale productie, verwerking en handel van leer in het algemeen, en exotische huiden in het bijzonder, om duurzame beheers- en leveringspraktijken op dit gebied te ontwikkelen, bevorderen en implementeren.

IN 2009 VOEGDE CARTIER ZICH BIJ HET INITIATIEF VOOR VERANTWOORDE LUXE

Het Initiatief voor verantwoorde luxe (ReLI) bestaat uit bedrijven in de industrie van luxeproducten die zich inzetten voor het stimuleren van goede sociale, ecologische en dierenwelzijnspraktijken in hun bedrijfsactiviteiten, inclusief duurzaam inkopen. De werkgroep is bijeengeroepen door de Business for Social Responsibility (BSR) die ook optreedt als facilitator voor de ReLI.

De groep streeft ernaar veelvoorkomende ecologische, sociale en bestuurlijke uitdagingen waar de luxesector mee te maken heeft te bespreken om transparantie, kennisdeling en samenwerking te bevorderen in de wereldwijde toeleveringsketens.

De aanpak van ReLI is gebaseerd op:

  • Onderzoek naar de sociale en ecologische impact van de inkoop van producten
  • Overleg met belanghebbenden over de dynamiek van de toeleveringsketen en mogelijke oplossingen voor duurzaamheidskwesties
  • Samenwerking met collega's via persoonlijke vergaderingen en teleconferenties om opkomende kwesties te identificeren en een gemeenschappelijke aanpak te bepalen


Voor meer informatie: www.bsr.org/en/collaboration/groups/responsible-luxury-initiative

Cartier breidt zijn beleid inzake verantwoordelijk ondernemen uit van sieraden en horloges naar de parfumindustrie, om ook in die industrie een voorbeeld als rolmodel te zijn.

De parfums en geurende producten van Cartier worden niet getest op dieren in Europa of op andere plaatsen ter wereld en zijn strikt overeenkomstig met de huidige Voorschriften voor parfums en cosmetica in Europa.

Onze ontwikkelingsstrategie houdt in dat wij verder kijken dan de bestaande regelgeving en dat wij de wetgeving actief volgen om een lijst bij te houden van 'gevoelige' ingrediënten waarvan wij het gebruik in onze formules verbieden of beperken. In ons voortdurende streven naar uitmuntendheid passen wij er tegelijkertijd voor op het creatieve proces niet te verstikken.

De parfums van Cartier die momenteel worden vervaardigd, zijn vrij van alle dierlijke extracten, met inbegrip van civet en castoreum, ondanks dat deze ingrediënten niet verboden zijn door de huidige wetgeving. Binnen de lijnen van geparfumeerde bodylotions, douchegels, aftershaves, enz. zijn alleen neutrale derivaten van dierlijke ingrediënten, zoals honing, toegestaan in de formules van Cartier-parfums.

Onze partners en leveranciers van plantenextracten stimuleren actief de biodiversiteit van planten. Wij steunen hun acties door onze activiteiten op het gebied van creatie, ontwikkeling en bevoorrading (sinds Mysore sandelhout als zeldzame soort werd geclassificeerd in India, gebruiken wij nu bijvoorbeeld sandelhout uit Australië).

In overeenstemming met onze filosofie inzake verantwoordelijk ondernemen, betrekken we de materialen die worden gebruikt voor het maken en verpakken van onze producten van verantwoordelijk bronnen.

PAPIER EN GEPRINT MATERIAAL

Naast het gebruik van TCF-papier (volledig chloorvrij) en ECF-papier (elementair chloorvrij) kiest Cartier voor papier uit bossen die op een milieuvriendelijke, sociaal voordelige en economisch levensvatbare manier worden beheerd.

Ons beleid is om systematisch materiaal in te kopen bij verantwoordelijk beheerde bossen, met de juiste certificering van de handelsketen en de materialen van de leveranciers.

VERPAKKING

Inzake de verpakking heeft Cartier een specialistisch bedrijf de opdracht gegeven een complete levenscyclusanalyse (LCA) uit te voeren bij twee van zijn iconische verpakkingsproducten, nl. de rode tas van Cartier en de rode geschenkdozen die worden gebruikt voor alle producten van Cartier. Beide artikelen werden geselecteerd omdat ze symbool staan voor het merk en een enkel product overstijgen. Deze verpakkingen worden zeer regelmatig gebruikt in alle winkels om horloges, sieraden en accessoires in te verpakken.

De levenscyclusanalyse bestond uit een uitgebreide informatieverzameling op gebieden zoals grondstofgebruik, productieprocessen en vervoer voor beide producten.

De onderzoeken benadrukten gebieden voor potentiële ecologische verbeteringen en hebben als een katalysator gewerkt: ze stimuleerden het inkoopteam om met leveranciers te werken aan het onderzoeken van alternatieve materialen van duurzame vezels als vervangingsmateriaal.

Al onze rode winkeltassen zijn gemaakt van FSC-papier (Forest Stewardship Council) of PEFC-papier (Programma for the Endorsement of Forest Certification schemes).

Sinds eind 2009 is de rode geschenkdoos van Cartier gemaakt van meer milieuvriendelijk materiaal voor de bekleding en overlapping en worden coatings gebruikt die vrij zijn van oplosmiddelen en plastic. Het papier dat wordt gebruikt om de rode dozen te bedekken, bestaat voor 50% uit PCW gerecyclede vezels en is FSC-gecertificeerd.

TEXTIELPRODUCTEN

In het kader van het streven van Cartier naar milieubehoud hebben wij onze analyse van de gebruikte bronnen en materialen uitgebreid van kostbare materialen en papier tot textielmaterialen.

Daarom hebben we een diepgaande analyse uitgevoerd van onze after-sales serviceproducten (rode zakjes voor sieraden, horloges en accessoires). Sinds 2011 worden onze zakjes gemaakt van een materiaal dat voldoet aan de OEKO-TEX® Standaard 100.

De internationale OEKO-TEX® Associatie is een samenwerkingsverband van 15 bekende textiel-, onderzoek- en testinstituten in Europa en Japan, met vestigingen en informatiecentra in meer dan 50 landen wereldwijd.

De OEKO-TEX® Standaard 100 is een globaal uniform test- en certificeringssysteem voor grondstoffen, tussenmaterialen en eindproducten van textiel in alle fasen van de productie. Het doel is om producten te garanderen die vrij zijn van schadelijke stoffen. De catalogus van testcriteria bevat meer dan 100 testparameters.

Sinds 2013 worden alle uniformen van het personeel in de boetieks gemaakt van een materiaal dat voldoet aan de OEKO-TEX® Standaard 100. Het uitbreiden van de scope van onze analyses en handelingen naar professioneel textiel is een natuurlijke uitbreiding van de aanpak van Cartier inzake sociale verantwoordelijkheid.

Ondanks dat we weten dat onze directe koolstofvoetafdruk relatief klein is in vergelijking met die van andere sectoren, streven wij ernaar om onze impact op de natuurlijke omgeving te minimaliseren door initiatieven van energie-efficiëntie, met name in de boetieks, en het optimaliseren van het energiegebruik op productielocaties en het bevorderen van initiatieven voor het vergroten van de bewustwording.

KOOLSTOFVOETAFDRUK

We erkennen dat we een rol hebben in het controleren van de uitstoot van broeikasgassen, wat de reden is waarom we onze uitstoot elk jaar meten en proberen te verminderen.

Onze koolstofvoetafdruk wordt berekend met behulp van een sjabloon dat is aangepast aan de instrumenten van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Dit protocol is het internationaal geaccepteerd sjabloon voor de verantwoording en rapportage van GHG-uitstoot.


CARTIER BOETIEKS TONEN HUN BETROKKENHEID BIJ HET MILIEU

Sieraden en horloges moeten worden verlicht met krachtige verlichting van hoge kwaliteit en intensiteit.

Aangezet door de zorgen voor de ecologische en economische impact van verlichting in de boetieks, heeft Cartier zijn verlichtingsconcept opnieuw ontworpen om ervoor te zorgen dat de vereisten in de boetieks beter aangepast zijn op de geringere impact op het milieu.

In 2002 begonnen we samen met onze leveranciers verantwoordelijke oplossingen te ontwerpen. Cartier zette zijn partners aan om led-technologie te ontwerpen die dezelfde kwaliteit licht levert met 50% minder energieverbruik en aanzienlijk verminderde warmte-uitstoot, om te komen tot een behoorlijke energiebesparing.

In de verlichtingstabel van Cartier zijn de nieuwste eisen op het gebied van duurzame ontwikkeling opgenomen net als nieuwe verlichtingsbronnen die voldoen aan de nieuwe Franse HQE-milieukwaliteitsnorm voor de bouwsector. De HQE-norm is van toepassing op drie pijlers en duurzame ontwikkeling heeft betrekking op de levenscycli van de bouw.

Cartier is een pionier geweest in de omslag naar led-verlichting om zijn horloges en sieraden te tonen. Het nieuwe verlichtingssysteem debuteerde in 2009 in tafellampen en kasten aan de muur en is vervolgens in 2010 uitgebreid naar de counters en wandverlichting. Sinds 2012 worden al onze nieuwe boetieks standaard uitgerust met led-verlichting.

Vertrouwen is belangrijk in de wereld van de sieraden en horloges. Het is de belofte die Cartier in alle aspecten verbindt met zijn klanten, i.e. de kwaliteit en herkomst van de stenen, de mooiheid en originaliteit van de creatie, de uitmuntendheid van het vakmanschap, het niveau van technische prestaties, nauwlettende service en, in een wereld waar er steeds meer zorgen zijn over de toekomst, het beheer van onze sociale en ecologische verantwoordelijkheid.

Het beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen van Cartier vormt de basis voor de ethische, sociale en ecologische commitments van het bedrijf. Het bepaalt de manier waarop er volgens afspraak wordt gewerkt, met een mentaliteit van continue vooruitgang die wordt gedeeld door alle werknemers en leveranciers in alle productlijnen, van het begin tot het einde van de waardeketen.

CONTROLEPROGRAMMA VOOR LEVERANCIERS

We vereisen dat onze zakenpartners zich houden aan de hoge standaarden die we voor onszelf stellen als voorwaarde voor een samenwerking met ons. De praktische implementatie van dit beleid in onze toeleveringsketen wordt bewaakt door een uitgebreid controleprogramma dat in 2007 is gelanceerd.

Controles inzake het beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen worden uitgevoerd door een onafhankelijk internationaal bedrijf. Deze controles dekken een breed scala aan criteria om de ethische, sociale en ecologische prestaties van de leverancier te beoordelen. Het programma is van toepassing op leveranciers uit alle productlijnen en alle delen van het bedrijf, variërend van grondstoffen tot productie, maar ook de verpakking en de inrichting van de boetieks. Het is ontwikkeld vanuit de gedachte van samenwerkingsverbanden met leveranciers en stimuleert een proces van continue verbetering door het delen van de beste praktijken. Vanuit dat oogpunt en als onderdeel van een compromisloze vraag naar uitmuntendheid heeft Cartier verzekerd dat zijn eigen productielocaties eerst volgens dezelfde methode werden gecontroleerd, voordat deze werd uitgerold naar externe leveranciers (deel 1 en deel 2).

"CALIFORNIA TRANSPARENCY IN SUPPLY CHAINS ACT OF 2010"

De California Transparency in Supply Chains Act van 2010 (SB657) met ingangsdatum van 1 januari 2012 in de staat Californië is ontworpen om fabrikanten en retailers aan te sporen meer informatie beschikbaar te maken inzake hun inspanningen om de kwestie van slavernij en mensenhandel aan te pakken, zodat consumenten betere, weloverwogen keuzes kunnen maken inzake de producten die ze kopen en de bedrijven die ze willen ondersteunen.

Al onze leveranciers zijn vereist zich te houden aan het beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen van Cartier, waarin staat dat:

  • Wij in fundamentele mensenrechten en de waardigheid van het individu geloven en deze respecteren volgens de Verklaring van de mensenrechten van de Verenigde Naties.
  • Wij het gebruik van kinderarbeid niet tolereren.
  • Wij geen gebruik maken van dwangarbeid, schuldarbeid, contractarbeid of gevangenisarbeid en de bewegingsvrijheid van werknemers en hun afhankelijken niet beperken.


De leveranciers van Cartier worden gecontroleerd door een onafhankelijke derde partij die een volledige beoordeling uitvoert van de naleving van de sociale en wettelijke voorschriften, inclusief dwangarbeid.

Terug naar boven

Voettekst: u kunt zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief, door het dienstenmenu bladeren, omgeleid worden naar externe sites Cartier, de weergegeven landnaam wijzigen.