Gå till huvudinnehållet Aktuella erbjudanden

Du kan nå oss i Sverige på telefonnummer +46 844 687 622

Användningsvillkor

Senast uppdaterad: Mars 2021


Cartier International AG:s registrerade kontorsadress är Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Schweiz. Plattformarna ägs och hanteras av Cartier International AG och drivs med teknisk support från YOOX Net-A-Porter Group S.p.A. (“Leverantören”)

Dessa användarvillkor (“ Användarvillkor”) styr din användning av Cartiers webbplatser och mobila applikationer (tillsammans “ Plattformarna”). I dessa användarvillkor använder vi termen Cartier (och " vi", " oss" och " vår") för att hänvisa till Cartier International AG:s huvudkontor på den registrerade adressen ovan och deras dotterbolag.

Var vänlig läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder plattformen. Genom att använda plattformen, samtycker du till dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, har du inte tillåtelse att fortsätta att använda plattformen.

Uppdatering av dessa användarvillkor


Det kan hända att vi ibland gör ändringar i dessa användarvillkor så var vänlig att komma tillbaka då och då för att hålla dig uppdaterad. Den senaste versionen av dessa användarvillkor kommer alltid att vara tillgänglig på plattformen. Alla nya versioner av dessa användarvillkor träder i kraft omedelbart och kommer att styra användningen av plattformen och din relation med oss direkt från publiceringsdatumet. Genom att fortsätta att använda plattformen, samtycker du till att vara bunden av dessa uppdateringar och tillägg.

Hostingtjänster för vår webbplats tillhandahålls av leverantören i Italien.

Mobila applikationer kan hostas av oss eller andra företag och du bör rådfråga relevanta villkor för sådana utomstående företag.

Våra rutiner för informationsinsamling på plattformarna, som exempelvis typerna av information vi samlar in i anslutning till besökare på plattformarna och sättet som vi använder denna information på, styrs av villkoren i vår integritetspolicy och vår cookiepolicy.

Kunder som köper produkter online eller via telefon via Cartiers kundtjänstavdelning måste läsa våra försäljningsvillkor och vår retur- och bytespolicy , som styr villkoren för alla sådana köp. Bestämmelserna som benämns ”Ansvarsbegränsning” nedan täcker inte försäljning av produkter online eller via telefon. Var vänlig se försäljningsvillkoren för relevanta undantag och ansvarsbegränsningar.

Cartier har skapat sina olika plattformar för att tillhandahålla information om sitt företag och sina produkter för ditt personliga bruk. Även om betydande ansträngningar har gjorts för att säkerställa att de visuella framställningarna av Cartier-produkterna som visas på plattformarna är representativa för originalprodukternas färg, design och stil, etc., kan små variationer, snedvridningar och/eller skillnader vara uppenbara jämfört med originalprodukten. Detta kan exempelvis bero på tekniska problem som exempelvis dina webbläsar- eller datorinställningar. Därför kan inte Cartier och leverantören hållas ansvariga för några uppenbara skillnader mellan produktbilderna som återges på plattformarna och originalprodukterna. Vi rekommenderar starkt att du besöker en av våra butiker eller auktoriserade återförsäljare innan du köper något online eller via telefon.

Du får ladda ner en datorkopia eller skriva ut en kopia av det material som görs tillgängligt för dig via plattformarna, eller ladda ner applikationen till din mobila enhet, enbart för eget icke-kommersiellt, utbildningsrelaterat, privat eller hemmabruk, förutsatt att äganderätten, i synnerhet immateriella rättighetsmeddelanden som copyright©, varumärke™, bevaras intakta och inte ändras eller raderas. Såvida inget annat anges, bör du anta att allt du ser eller läser på plattformarna (såsom kreationer, produkter, bilder, fotografier, inklusive någon person som representeras på fotografierna, illustrationer, ikoner, texter, videoklipp, musik, skriftligt och annat material) ("Cartier-material") skyddas av lagstiftning som upphovsrätt, design- och varumärkeslagstiftning och enligt internationella fördragsbestämmelser och nationella lagar över hela världen.

Du har inte tillåtelse att sälja, reproducera, distribuera, förmedla, modifiera, visa, offentligt uppföra, rapportera eller på annat sätt sammanställa derivat eller begagnade verk baserat på eller genom användning av något Cartier-material på något sätt för offentliga eller kommersiella ändamål. Dessutom får Cartier-material inte ställas ut eller förmedlas på någon annan plattform, i en datoriserad nätverksmiljö eller på någon annan digital plattform i något syfte överhuvudtaget. I händelse av en överträdelse av dessa användarvillkor, kommer ditt tillstånd att använda Cartier-material att upphöra automatiskt och alla kopior som har skapats av Cartier-material måste omedelbart förstöras. All otillåten användning av Cartier-material kan bryta mot upphovsrättslagstiftning, varumärkeslagar, integritets- och publicitetslagar och kommunikationsbestämmelser och stadgar.

Detta avsnitt behandlar meddelanden som skickas till Cartier. Det berör inte förmedling av personuppgifter till Cartier i anslutning till kundförfrågningar, användningen av tjänsterna eller köp av produkter via telefon eller via plattformen. Det senare styrs av reglerna som beskrivs i vår integritetspolicy.

All icke begärd kommunikation eller material som du skickar till Cartier via plattformarna eller sociala medier, via elektronisk post eller på annat vis, inklusive, men inte begränsat till, alla data, frågor eller svar, kommentarer, förslag eller liknande, kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och utan äganderätt av Cartier.

Dessutom har Cartier ett världsomspännande rykte för både design och tillverkning av lyxartiklar av hög kvalitet. För detta ändamål besitter man egna kreativitetskällor, i synnerhet mycket skickliga designers som skapar och fulländar Cartiers kreationer. Som ett resultat kan Cartier inte samtycka till eller acceptera att vara mottagare och icke begärda samarbetsförslag. Det kan vara tänkbart att Cartier redan arbetar på liknande idéer och/eller kreationer. Därmed uppmärksammas du på att Cartier inte är intresserade av att ta emot idéer eller andra förslag i anslutning till kreationer som du kan tänkas vilja skicka.

Detta avsnitt gäller för plattformarna och inte för produkterna som kan säljas online eller via telefon av en av våra lokala eller regionala marknader.

Cartier försöker säkerställa att informationen som tillhandahålls är riktig och fullständig. Dock kan inte Cartier garantera eller intygar att Cartiers material ärkorrekt, felfritt eller tillförlitligt eller att användning av Cartiers material inte kommer att kränka rättigheterna för utomstående parter.

Cartier och leverantören garanterar inte att de funktionella och/eller tekniska aspekterna för plattformarna eller Cartiers material kommer att vara felfria eller att plattformarna, Cartiers material eller servrarna som gör dem tillgängliga är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Om användning av plattformarna eller Cartier-material leder till behovet av att serva eller byta ut egendom, material, utrustning, data eller andra element, är Cartier och leverantören inte ansvariga för dessa kostnader. Utan begränsning av vad som nämns ovan, tillhandahålls allt på plattformarna till dig ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”SOM DET ÄR TILLGÄNGLIGT” OCH, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV RÅDANDE LAGSTIFTNING, UTAN NÅGON FORM AV GARANTIER, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ANGÅENDE SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, RIMLIG OMSORG OCH KOMPETENS, ELLER AVSAKNAD AV INTRÅNG. Cartier och deras leverantörer ger inga garantier angående Cartiers material, programvara, text, nedladdningar, grafik och länkar eller resultaten som uppnås genom användning av plattformarna.

I den utsträckning som tillåts av rådande lagstiftning, tar Cartier och leverantören inget ansvar för några indirekta, oförutsedda, speciella eller efterföljande skador av något slag som uppstår som ett resultat av, eller i anslutning till, användning av informationen som är tillgänglig från plattformarna, eller något ansvar i anslutning till eventuell förlorad åtkomst till användning, störningar av verksamheten, förlorade vinster eller förlorade data, oavsett typ av handling, oavsett i anslutning till ett avtal, en förseelse (inklusive oaktsamhet) eller på annat sätt, även om Cartier och/eller leverantören har uppmärksammats på möjligheten för sådana skador.

Observera att konsumentskyddslagarna i vissa jurisdiktioner inte tillåter vissa undantag eller begränsningar av garantier eller ansvarsskyldigheter, och därmed gäller vissa av de ovanstående undantagen eller begränsningarna inte.

I allmänhet är alla varumärken, logotyper och servicemärken (tillsammans "Varumärken") som visas på plattformarna registrerade, oregistrerade eller på annat sätt skyddade Cartier-varumärken eller har licensierats för användning av Cartier av tredjeparter. Övriga varumärken är skyddade märken och är registrerade av sina respektive ägare. Inget som ingår på plattformarna bör uppfattas som att ge, antydningsvis eller på annat sätt, någon licens eller rättighet att använda något varumärke utan Cartiers föregående skriftliga tillstånd eller tillstånd från den tredje part som äger varumärket. Missbruk av något varumärke som visas på plattformarna eller något annat innehåll på plattformarna, förutom vad som anges här, är strängt förbjudet.

För allt innehåll (inklusive Cartier-material) på plattformarna har Cartier antingen Copyright© eller licens för användning. Med ensamrätt. Var vänlig se avsnittet ovan angående användning av material på plattformarna.

Plattformarna kan innehålla länkar till andra plattformar som drivs av utomstående parter, utan samband med Cartier. Inkluderandet av någon länk till en sådan utomstående webbplats antyder inte att Cartier går i god för någon av dessa webbplatser. Cartier har inte granskat allt innehåll som ingår på de länkade webbplatserna och ansvarar inte för innehållet eller riktigheten för några sidor utanför webbplatsen eller några andra webbplatser som är länkade till någon av plattformarna. Om du väljer att klicka på någon av länkarna till sidor utanför webbplatsen eller tredjepartwebbplatser sker detta på egen risk.

Cartier tillåter inte länkning till någon av sina plattformar från en utomstående plattform utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd.

Du godkänner att Cartier kan avsluta eller stänga av din åtkomst till och användning av plattformarna om Cartier har rimlig anledning att tro att du har brutit mot eller handlat på ett sätt som inte överensstämmer med bestämmelserna i dessa användarvillkor, eller har gjort intrång på Cartiers rättigheter, deras dotterbolag eller någon tredje part, med eller utan föregående avisering. Du samtycker till att Cartier kan modifiera eller avbryta tillhandahållandet av någon av plattformarna med eller utan föregående avisering. Du samtycker till att Cartier och/eller leverantören inte kommer att vara ansvarig inför dig eller någon annan tredje part som ett resultat av en sådan modifiering eller ett sådant avbrytande. Bestämmelserna som benämns ”Ansvarsbegränsning” och ”Allmänna bestämmelser” kommer att överleva upphörandet av dessa användarvillkor.

Såvida inget annat anges, presenteras informationen och Cartiers material på plattformarna enbart i syfte att marknadsföra Cartiers produkter och tjänster och i vissa fall för att presentera saluförda produkter på ett antal olika sätt. Cartier gör inga utfästelser att Cartiers material är lämpligt eller tillgängligt för användning i alla länder i världen. Du ansvarar för efterlevnad av gällande lokal lagstiftning, och är medveten om att åtkomst till Cartiers material kanske inte är lagligt för vissa personer eller i vissa länder. Våra produkter är tillgängliga i många delar av världen. Dock kan det hända att plattformarna identifierar produkter som inte är tillgängliga över hela världen.

Om en bestämmelse, eller en del av en bestämmelse i dessa användarvillkor visar sig vara olaglig, ogiltig eller otillämpbar, ska den bestämmelsen eller del av bestämmelsen inte anses ingå i dessa användarvillkor, och lagligheten, giltigheten eller verkställbarheten för de övriga bestämmelserna i dessa användarvillkor ska inte påverkas, såvida inte gällande lag kräver annat.

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och oss, i förhållande till användning av plattformen och ersätter och upphäver alla tidigare avtal, avtalsutkast, uppgörelser, åtaganden eller tilläggsavtal av alla möjliga slag som gjorts av parterna, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, i förhållande till ämnet.

Detta undantag för en överträdelse av en bestämmelse i dessa användarvillkor av Cartier, ska inte tolkas som ett undantag för en annan eller påföljande överträdelse.

Dessa användarvillkor ska styras och tolkas av schweizisk lag utan hänvisning till bestämmelser om lagval. Alla tvister, kontroverser eller ersättningsanspråk som uppkommer i anslutning till dessa användarvillkor, inklusive giltighet, ogiltighet, överträdelse eller upphörande av dessa villkor, ska dömas eller avgöras genom skiljedom i enlighet med nämnda användarvillkor. När de schweiziska lagarna skiljer sig mot de obligatoriska konsumentlagarna i ditt eget land, kommer vi att ge dig liknande skydd.

Om du har frågor eller kommentarer om dessa användarvillkor, eller allmänna frågor, kontakta oss på nedanstående adress. Du kan även använda denna adress om du önskar begära en kopia av personuppgifterna vi lagrar om dig.

RLG Europe BV
PO Box 2967
1000 CZ Amsterdam
Nederländerna


CustomerService.BNLS@cartier.com

+0080000077775

Tillbaka till toppen

Sidfot: här kan du prenumerera på nyhetsbrevet, bläddra i servicemenyn, se länkar till externa webbplatser Cartier, ändra navigationslandet.