Gå till huvudinnehållet Aktuella erbjudanden

Du kan nå oss i Sverige på telefonnummer +46 844 687 622

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: April 2021


Cartier SA:s registrerade kontorsadress är Rue André-De-Garrini 3, 1217 Meyrin, Schweiz. I denna integritetspolicy använder vi termen Cartier (och " vi", " oss" och " vår") för att hänvisa till Cartier SA:s huvudkontor på den registrerade adressen ovan, våra dotterbolag och våra butiker.

Var vänlig lägg ett ögonblick på att läsa följande policy, såväl som vår Cookiepolicy som förklarar hur vi samlar in, använder, vidarebefordrar och överför personuppgifterna du förser oss med via våra webbplatser, mobila applikationer och andra digitala plattformar (tillsammans benämnda “ Plattformarna”), när du besöker en Cartier-butik, kontaktar en Cartier-representant via telefon eller när du samverkar oss via sociala medier. Vår Cookiepolicy förklarar hur vi samlar in information via användning av cookies och relaterade teknologier när du använder våra plattformar.

Företaget YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. som är den enda aktieägaren vad gäller ledning och samordning av Compagnie Financière Richemont S.A., med adressen Morimondo, 17 – Milano 20143 Italien med skatte-ID och momsregistreringsnummer 02050461207, har utsetts till databehandlare i anslutning till några av tjänsterna som erbjuds på plattformarna, inklusive behandling av beställningarna du lägger på plattformarna.
Där vi erbjuder våra produkter för försäljning online eller via telefon via Cartiers kundtjänstavdelning, måste du läsa de gällande försäljningsvillkoren, som styr villkoren för alla köp som genomförs på detta sätt.

För den allmänna dataskyddsförordningen inom EU har vi utsett följande enhet som vår juridiska representant:

Dataskydds- och integritetsteam
RLG EUROPE B.V.
Herengracht 436
1017BZ Amsterdam
Nederländerna

Det kan hända att vi uppdaterar denna integritetspolicy ibland. När vi gör detta, kommer vi att publicera ändringarna på denna plattform.

Vi samlar in informationen från dig enligt beskrivningen nedan:

 • För att få tillgång till vissa delar av vår plattform, måste du registrera dig hos oss. Under registreringsprocessen kommer du att uppmanas att uppge personuppgifter om dig själv (inklusive ditt namn och adress, födelsedatum, e-postadress och telefonnummer). Genom att ange dina uppgifter i respektive fält, gör du det möjligt för Cartier att förse dig med de tjänster du väljer;
 • När du köper produkter online eller via telefon, samlar vi in information som dina köpuppgifter och relevant betalningsinformation. Dessutom samlar vi även in personuppgifter av dig när du kommunicerar med oss (till exempel om du kontaktar oss med en förfrågan angående en av våra produkter eller tjänster), när du uppger din information när du besöker en Cartier-butik eller kontaktar en Cartier-representant via telefon. Var vänlig observera att telefonsamtal ibland kommer att spelas in av säkerhetsskäl eller i utbildnings- och utvecklingssyfte; 
 • Om du väljer att samverka med Cartier via sociala medier eller andra tredje part-tjänster, kommer vi att samla in informationen du har tillhandahållit oss via plattformen i fråga;
 • Vi samlar även in viss information automatiskt om besökare på vår plattform, enligt vad som beskrivs i vår cookiepolicy; och
 • Vi kommer att samla in information om din plats i den utsträckning vi tillhandahåller eventuella lokaliseringstjänster, enligt vad som beskrivs i avsnittet med rubriken ”Lokaliseringstjänster” nedan.


Vi kommer att använda informationen vi samlar in om dig för att:

 • Hantera och genomföra köp- och reparationsordrar, möjliggöra leveranser och tillhandahålla tjänster efter försäljning;
 • Hantera våra konton och register;
 • Hantera dina förfrågningar och önskemål;
 • Skicka servicerelaterade meddelanden, inklusive tillkännagivanden och administrativa meddelanden som beställningsbekräftelser;
 • Identifiera produkter och tjänster vi tror du kan vara intresserad av baserat på din information, som din köphistorik och din tidigare samverkan med oss; 
 • Skicka marknadsföringsmeddelanden till dig (inklusive e-postmeddelanden och matchning av publik på sociala medier) som är relaterade till oss och andra utomstående partners och som vi tror kan vara av intresse för dig när vi har en legitim grund att göra detta (var vänlig se avsnittet ”Dina val” nedan för ytterligare information om hur du kan kontrollera dessa uppdateringar);
 • Utföra marknadsundersökningar så att vi kontinuerligt kan förbättra tjänsterna vi erbjuder våra kunder;
 • Utföra kreditkontroll, förhindra bedrägerier och annan förbjuden eller olaglig aktivitet som en del av våra ansträngningar att upprätthålla säkerheten för vår plattform och våra tjänster; och
 • Förstå hur vår plattform används så att vi kontinuerligt kan förbättra vår plattform och våra tjänster och andra erbjudanden.


Där du har samtyckt till en särskild användning av din information, behandlar vi den baserat på ditt samtycke. Du kan dra tillbaka detta samtycke när du vill (till exempel att vi ska skicka dig marknadsföringsmeddelanden) genom att kontakta oss (se avsnittet med rubriken ”Kontakta oss” nedan). Vi behandlar även din information där det är nödvändigt för genomförande av ett avtal med dig eller där det är nödvändigt för våra legitima intressen för att driva, skydda och förbättra vår verksamhet.

Cookies

Denna webbplats använder cookies i enlighet med vår Cookiepolicy. Denna Cookiepolicy är tillgänglig för användare på varje sida på webbplatsen länkat till denna integritetspolicy och i varje informationsbanner som behandlar cookies.

IP-adresser

Vi kommer att samla in information om din dator eller mobila enhet, inklusive din IP-adress, ditt operativsystem, inloggningstider och typ av webbläsare där det är tillgängligt. Vi använder denna information för att skapa en bättre förståelse för hur besökare använder vår plattform och i internt rapporteringssyfte. Vi kommer att anonymisera och dela denna information med annonsörer, sponsorer eller andra företag.

Plattformarna använder tredje parter som nätverksannonsörer och annonsutbyten för att visa dig annonser på tredjepartsplattformar efter att du har lämnat våra plattformar, och vi använder analyser från tredje part och andra tjänsteleverantörer för att utvärdera och förse oss och/eller tredje parter med information om användning av plattformarna och visning av annonser och av vårt innehåll. Nätverksannonsörer är tredje parter som visar annonser som baseras på dina besök på plattformarna och andra appar och webbplatser du har besökt. Tredje part-annonser gör det möjligt för oss att skicka målinriktade annonser till dig för produkter och tjänster vi tror att du kan vara intresserad av. 

Spårningsteknologier från tredje part kontrolleras inte av oss, även om de förknippas med våra plattformar och våra annonser. Uttalanden angående våra rutiner gäller inte för metoderna för insamling av information som används av dessa tredje parter och andra eller användningen av information som sådana tredje parter samlar in. Den relevanta tredjepartens tjänstevillkor, integritetspolicy, tillstånd, aviseringar och val bör granskas angående deras insamlings-, lagrings- och delningsrutiner. Vi gör inga utfästelser angående policyer och praxis för tredjepartsannonsörer eller annonsnätverk eller -utbyten eller relaterade tredje parter. 

Du har valalternativ när det gäller leverans av annonser. Du kan välja bort att ta emot vissa typer av beteenderelaterade annonser genom att besöka de tredjepartswebbplatser som beskrivs i avsnittet med rubriken “Hur man kontrollerar eller raderar cookies” i vår Cookiepolicy. Vi ansvarar inte för effektiviteten eller efterlevnaden av några alternativ för att välja bort för någon tredje part.

Vissa av tjänsterna vi tillhandahåller kan använda information om din plats. För dessa tjänster, som vanligen är tillgängliga på mobila enheter eller applikationer, ges du möjligheten att ge ditt samtycke för användning av lokaliseringstjänster som exempelvis behandlar information från GPS, sensorer, fyrar eller WiFi-åtkomstpunkter för att göra det möjligt för dig att dra fördel från en mera personligt anpassad service. Din enhet har inställningar som gör det möjligt för dig att inaktivera dessa tjänster om du inte längre vill utnyttja dem.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra personer eller utomstående företag, förutom under följande omständigheter:

 • vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till tredjepartsleverantörer i syfte att tillhandahålla online- och andra betaltjänster, hantera kreditkontroller och för att förebygga bedrägerier och alla andra tjänster som krävs för att vi ska kunna använda din information för de ändamål som anges i avsnittet “Information du förser oss med och hur vi använder den”;
 • vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter, domstolar, tillsynsmyndigheter, regeringsmyndigheter eller annan tredje part där vi anser att detta är nödvändigt för att efterleva en juridisk eller reglerande skyldighet, eller på annat sätt för att skydda våra rättigheter eller rättigheterna för någon tredje part; och
 • vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till någon tredje part som köper, eller till vilken vi överför, alla eller väsentliga delar av våra tillgångar och vår verksamhet. Om en sådan försäljning eller överföring skulle ske, kommer vi att med rimliga ansträngningar försöka säkerställa att enheten som vi överför personuppgifterna till använder den på ett sätt som överensstämmer med denna integritetspolicy.


Datadelning med auktoriserade återförsäljare 

När du interagerar med vårt nätverk av auktoriserade återförsäljare kan vi då och då, utöver det som anges ovan, be om ditt samtycke att dela din information med en auktoriserad återförsäljare för att

 • tillhandahålla tjänster du har begärt
 • förbättra kundupplevelsen i butik när du interagerar med våra produkter och tjänster och/eller våra auktoriserade återförsäljare 
 • se till att informationen vi har om dig är korrekt och aktuell, inklusive registrering av köp, garantiförlängningar och andra transaktioner samt registrering av dina inställningar för marknadsföring
 • hantera kund- och säljarrelationerna för att förbättra samarbetet med våra auktoriserade återförsäljare och ge dig en skräddarsydd kundupplevelse hos oss.  


Om en auktoriserad återförsäljare begär åtkomst till information vi har om dig ber vi om din tillåtelse att dela informationen med en auktoriserad återförsäljare innan vi beviljar åtkomst. I de fall då du ger oss behörighet att dela din information med en auktoriserad återförsäljare implementerar vi branschledande åtgärder för att kontrollera att din information är säker. När vi delar din information med en auktoriserad återförsäljare kan både Cartier och den aktuella auktoriserade återförsäljaren fungera som oberoende personuppgiftsansvariga och/eller personuppgiftsbiträden för din information, beroende på hur vi eller vår auktoriserade återförsäljare interagerar med dig. 
 

För att du ska kunna betala med Klarna (där det är tillämpligt), kommer vi att ge Klarna en del personuppgifter, som kontakt- och beställningsinformation för att Klarna ska kunna pröva om du uppfyller kraven för deras betalningsalternativ och specialanpassa betalningsalternativen till dig.

Allmän information om Klarna för varje berört land finns i länken nedan. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar och med Klarnas integritetspolicy i länken nedan.

Vi har implementerat standardavtalsklausuler för att säkerställa att tillräckliga skyddsåtgärder finns för att skydda din information när den överförs till våra anslutna företag och butiker i områden utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz. När vi delar din information med en tredjepartsleverantör utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz (enligt vad som beskrivs i avsnittet med rubriken “Delning av din information”), binder vi tredjepartsleverantören avtalsmässigt att implementera tillräckliga skyddsåtgärder för att skydda din information.

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder vår plattform och vi strävar efter att skydda personuppgifterna vi samlar in. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till anställda som har ett rimligt behov av tillgång till dessa uppgifter, för att tillhandahålla våra produkter eller tjänster till dig eller för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisationsmässiga fysiska, elektroniska och procedurmässiga skyddsanordningar för att skydda personuppgifterna du förser oss med mot obehörig och olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, skada eller förstörelse. När du väljer att använda ett lösenord för åtkomst till vissa delar av vår plattform, ansvarar du dock för att välja ett säkert lösenord och hålla detta lösenord hemligt. Du bör välja ett lösenord som du inte använder någon annanstans och du bör inte dela det med någon annan.

Vi kommer endast att behålla din information så länge som är nödvändigt för våra syften och i synnerhet för att skydda oss själva i händelse av ett juridiskt anspråk (exempelvis information som är relaterad till ett avtal med dig kommer att behållas under avtalets löptid och upp till tio år efteråt). Efter denna period kommer den att raderas eller i vissa fall anonymiseras. När vi har bett om ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter och vi inte har någon annan juridisk grund för att fortsätta med denna behandling, kommer vi att radera dina personuppgifter om du drar tillbaka ditt samtycke vid en senare tidpunkt.

Om du har begärt att vi inte längre ska skicka dig direkta marknadsföringsmeddelanden, kommer vi att registrera din begäran och dina kontaktuppgifter för att säkerställa att din begäran respekteras.

Du har rätt att be om tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig i våra register, för att korrigera eventuella felaktigheter och uppdatera föråldrad information. Under vissa omständigheter har du rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av deras användning.

Du har rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter i vissa fall. I synnerhet kan du be oss att sluta att skicka dig direkta marknadsföringsmeddelanden när som helst (observera dock att vi kan fortsätta att skicka dig servicerelaterade (dvs. Inte marknadsföringsrelaterade) meddelanden, som exempelvis e-postuppdateringar angående din orderstatus). Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, var vänlig skriv till oss på adressen som anges nedan. 

Du kan välja bort marknadsföringsmeddelanden via e-post när du vill genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen nedan i avsnittet med rubriken “Kontakta oss” eller klicka på länken ”avsluta prenumeration” i något marknadsföringsmeddelande från Cartier.

Om du har några frågor angående hur vi använder din information, kontakta oss som ett första steg via uppgifterna som anges nedan så kommer vi att göra vårt bästa för att besvara dina frågor. Efter att ha undersökt ditt ärende, kommer vi att besvara dig skriftligen inom en rimlig tidsperiod med vårt förslag om lämplig åtgärd. Om du tror att vi har behandlat din personliga information på ett sätt som är olagligt eller bryter mot dina rättigheter har du också rätt att klaga till en europeisk dataskyddsmyndighet där du är bosatt eller arbetar eller i den jurisdiktion där behandlingen ägde rum.

Om du har några frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy eller vår Cookiepolicy, eller integritetsärenden i allmänhet, var vänlig kontakta oss via adressen som anges nedan. Du kan även använda denna adress om du vill begära åtkomst till de personuppgifter vi lagrar om dig eller för att säga upp prenumerationen för ytterligare marknadsföringsmeddelanden via e-post.

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller vår Cookiepolicy eller sättet vi behandlar din information på, var vänlig kontakta oss på:

RLG Europe BV
PO Box 2967
1000 CZ Amsterdam
Nederländerna


CustomerService.BNLS@cartier.com

+0080000077775

Tillbaka till toppen

Sidfot: här kan du prenumerera på nyhetsbrevet, bläddra i servicemenyn, se länkar till externa webbplatser Cartier, ändra navigationslandet.