Gå till huvudinnehållet Aktuella erbjudanden

Du kan nå oss i Sverige på telefonnummer +46 844 687 622

Cartier and Corporate Responsibility

Huset Cartier har sedan 1847 stått för en tradition av excellens. En tradition som har blivit vårt uppdrag. Detta åtagande att excellera i såväl skapande som kunnande och servicekvalitet sträcker sig även till hur vi utövar vår verksamhet – etiskt, socialt och miljömässigt.

Cartier spelar en unik roll i världen av lyxsmycken och detta gör att vi även har en plikt att sätta vissa standarder. I dessa standarder har vi valt att införliva våra åtaganden som går utöver Maison Cartiers verksamhet. 

Därför var Cartier år 2005 en av de 14 grundarna till Responsible Jewellery Council (RJC). 

I oktober 2021 lanserade Cartier initiativet Watch & Jewellery Initiative 2030 och sammanförde medlemmar i klock- och smyckesbranschen i en strävan att uppfylla ambitiösa mål och samtidigt samarbeta på projekt som påverkar hela värdekedjan. 
Initiativets strävan är att skapa en helt hållbar klock- och smyckessektor genom att bygga klimatresistens, bevara resurser samt främja inkludering.   

Med vår policy för företagsansvar har vi formaliserat våra åtaganden som ansvarsfull juvelerare samt vårt engagemang för kontinuerlig förbättring. Vi ser till att våra medarbetare, i allt ifrån våra verkstäder till våra boutiques, hålls informerade så att de kan uppfylla dessa åtaganden i det dagliga arbetet.


CARTIERS POLICY FÖR FÖRETAGSANSVAR

Cartiers kreationer skapas i en tidlös design och ges ofta vidare från generation till generation. Varje skapelse representerar ett tillfälle, en händelse, en berättelse, en känsla. Av denna anledning måste hela vår aktivitet – från inköp, till tillverkning i våra verkstäder och butiksförsäljning – motsvara det förtroende som kunderna har för oss.

Det är därför som vi har valt att formalisera våra åtaganden i vår policy för företagsansvar. Denna policy överensstämmer med målen som uppställs av RJC (Responsible Jewellery Council).

Vår policy gäller alla våra produktlinjer, alla aktiviteter och hela distributionskedjan; särskilt våra leverantörer, eftersom deras dagliga metoder återspeglas i vårt varumärke. Cartier har ett nära samarbete med sina leverantörer för att uppmuntra deras deltagande och hjälpa dem i uppfyllandet av våra krav.

Våra åtaganden
Våra åtaganden kan delas in i tre huvudkategorier:

 • Affärsetik
 • Sociala åtgärder
 • Miljömässiga åtgärder

Den praktiska implementeringen av denna policy är underkastad revisioner som utförs av en oberoende, internationell firma. Dessa granskningar täcker en mängd olika kriterier och uppmuntrar en process av kontinuerlig förbättring genom gemensam bästa praxis.

Agera etiskt: affärsetik

 • Vi ska inte tolerera någon form av korruption eller penningtvätt.
 • Vi ska utöva vår verksamhet med integritet och värdesätta transparens.
 • Vi ska följa tillämpliga lagar och regler.
 • Vi ska utöva största möjliga vaksamhet gällande vår distributionskedja; särskilt gällande inköp av diamanter.

Arbeta med värdighet: Sociala åtgärder

 • Vi ska upprätthålla den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och säkerställa att dess grundsatser efterlevs.
 • Vi ska inte tolerera varken barnarbete eller tvångsarbete.
 • Vi ska upprätthålla de högsta standarderna gällande hälsa och säkerhet.

Skydda miljön: miljömässiga åtgärder
För mer information, se richemont.com 

 • Vi ska minska användningen av giftiga material i våra processer.
 • Vi ska minska våra aktiviteters negativa effekter på miljön.
 • Vi ska hantera vårt avfall på ett ansvarsfullt sätt.
 • Vi ska minska vår förbrukning av vatten och energi.

Klicka här för att se den fullständiga texten av vår policy för affärsansvar.

Klicka här för att få åtkomst till Richemonts policyer 

Tillbaka till toppen

Sidfot: här kan du prenumerera på nyhetsbrevet, bläddra i servicemenyn, se länkar till externa webbplatser Cartier, ändra navigationslandet.