เครดิต

N. Welsh, Collection Cartier © คาร์เทียร์
© Baron Adoph de Mayer/คลังชิ้นงานคาร์เทียร์
คลังชิ้นงานคาร์เทียร์ © Cartier
© Cartier
M. Gérard, คอลเลคชั่นคาร์เทียร์ © Cartier
K. Riou © Cartier
V. Wulveryck © Cartier
คลังชิ้นงานคาร์เทียร์ © Cartier
© คอลเลคชั่น C. Boulay / คาร์เทียร์
© คลังชิ้นงาน Rue des Archives/AGIP
© D. Stock/Magnum Photos
© Camera Press/Scotsman
© Marcus Adam London /Camera Press
คลังชิ้นงานคาร์เทียร์ © Cartier
© Getty Images
© Daily Herald Archive/Getty
Courtesy Christie's
N. Herrmann © คาร์เทียร์
© V&A Images/Victoria and Albert Museum, ลอนดอน
Ph Gontier © คาร์เทียร์
Marian Gérard, Collection Cartier © คาร์เทียร์
© Gyenes, biblioteca Nacional, Madrid
© Keystone
L. Tirilly © คาร์เทียร์
Boissonnas et Taponnier © คาร์เทียร์
คลังชิ้นงานคาร์เทียร์ Londres © คาร์เทียร์
คลังชิ้นงานคาร์เทียร์ นิวยอร์ก © คาร์เทียร์
ภาพของ Gary Cooper ใช้โดยได้รับอนุญาตจากนาง Maria Cooper Janis ©
© คลังชิ้นงาน Rue des Archives/RDA
ภาพของดยุกเอลลิงตัน ที่ได้รับการอนุญาตจาก Estate of Duke Ellington © Collection F. Driggs/Magnum Photos
© United Artists Associated/Sunset Boulevard
© Bettmann/CORBIS
E. Sauvage © คาร์เทียร์
F. Dieleman © คาร์เทียร์
© Murray Garett/Archive Photo/Getty Images
© Photograph Cecil Beaton, courtesy of Sotheby’s London
© Claus Wickrath
© Daniel Lindh
© Fred landry
© Solve Sunsbo
© Paul Baril
Créatif Concept Edition © คาร์เทียร์
Katel Riou © Cartier
Photo 2000 © คาร์เทียร์
Amélie Garreau © คาร์เทียร์
Vincent de la Faille © คาร์เทียร์
Créatif Concept Edition © Cartier 2009 Durée d'utilisation
César © Arnaud Baumann
Laziz Hamani © Cartier
Image at top of page - Rare stones of the past and present in the "High Jewellery" section: work of art by George Lepape "Bérénice, 1925 (detail)"
© 2022, ProLitteris, Zürich
© Simon Daniel / GAMMA-RAPHO
© National Museum of Natural History / Photo by Dane A. Penland and digitally enhanced by SquareMoose
Maria Callas : © Ara Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik A.Ş. / Magnum Photos
Gary Cooper : George Hoyningen-Huene © Condé Nast
Romy Schneider : © Jean-Pierre BONNOTTE/GAMMA
Charlotte Rampling : © Rue des Archives