ต่างหู C DE CARTIER

จุดเริ่มต้นที่ลึกซึ้งของความงดงามบริสุทธิ์อันเป็นเอกลักษณ์
20 รายการ

โรสโกลด์ ประดับเพชร

เยลโลว์โกลด์, เพชร

โรสโกลด์ ประดับเพชร

โรสโกลด์ ประดับเพชร

เยลโลว์โกลด์, เพชร

โรสโกลด์ ไข่มุก

THB 87,000

ไวท์โกลด์ ไข่มุก

THB 93,000

โรสโกลด์ ประดับเพชร

เยลโลว์โกลด์, เพชร

เยลโลว์โกลด์, เพชร