นโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า

คุณสามารถขอคืนหรือเปลี่ยนชิ้นงานได้ภายใน 30 วัน โดยติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของคาร์เทียร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน นโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า ของเรา