สร้อยคอ CLASH DE CARTIER

คอลเลคชั่นแคลช เดอ คาร์เทียร์ (Clash de Cartier) เกิดจากสองเจตคติที่ไม่ยึดติดกับขนบเดิม โดยอาศัยจิตวิญญาณสมัยใหม่ถ่ายทอดผ่านรูปทรงของหมุด ลูกปัด และคลู คาเร่ต์ (clou carrés) สอดประสานเพื่อยึดติดโลหะให้เป็นหนึ่งเดียว โดยยังคงสามารถขยับและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ นิยามของความขบถที่มีเสน่ห์เกินต้าน
7 รายการ