ARTISTIC CRAFTS

งานหัตถศิลป์

คาร์เทียร์เน้นย้ำบทบาทในฐานะแบรนด์ที่มุ่งมั่นเพื่อการอนุรักษ์ ส่งต่อและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ตามแนวทางปฏิบัติอันละเอียดอ่อนที่สืบทอดต่อกันมาและมีคุณค่าเหนือกาลเวลา ด้วยการรวมเอาห้องปฏิบัติการเพื่อการเจียระไนอัญมณีโดยเฉพาะไว้ในห้องปฏิบัติการเพื่อรังสรรค์เครื่องประดับอัญมณีชั้นสูง และสร้างเมซง เดส์ เมติเยร์ ดาร์ต (Maison des Métiers d’art) ขึ้นที่ลาโช เดอ ฟง (La Chaux-de-Fonds)

อัญมณีสลัก

Glyptics คือศิลปะการแกะสลักและเจียระไนอัญมณีเนื้อแข็ง อัญมณีล้ำค่า หรืออัญมณีชั้นสูง คาร์เทียร์คือหนึ่งในช่างอัญมณีชั้นเลิศเพียงไม่กี่รายที่มีเมติเยร์ ดาร์ต (Métiers d’art) ภายในองค์กร เวิร์คช็อปที่ได้ถูกรวมเข้ามาในเมซงในปี 2010 นั้น ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ Emilie Marques ลูกศิษย์ของ Maître d'Art Philippe Nicolas ผู้ส่งต่อความเชี่ยวชาญของตัวเองให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกงานจากเธอ