TRINITY RUBAN SOLITAIRE

แหวนทรินิตี้ รูบอง (Trinity Ruban) บริเวณใจกลางประดับอัญมณีโอบล้อมด้วยแถบเพชรสองเส้นซึ่งเปรียบเสมือนริบบิ้น โดยรับแรงบันดาลใจจากประเพณีการผูกข้อมือในพิธีแต่งงานของเจ้าสาวและเจ้าบ่าว สื่อถึงสัญลักษณ์อันทรงพลังของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตราบนานเท่านาน
1 รายการ