Panthère de Cartier

ตั้งแต่การออกแบบ การคัดสรร ไปจนถึงการฝังและการประดับอัญมณี ทุกขั้นตอนล้วนมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน นั่นคือการรังสรรค์จิตวิญญาณแห่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดของคาร์เทียร์ โดยแนวคิดนี้ไม่ใช่เพียงการถอดแบบแต่เป็นการสรรเสริญความงดงามตามธรรมชาติ เพื่อเนรมิตให้ชิ้นงานรูปสัตว์ดูเสมือนจริงและมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น
145 รายการ
เลือกโดย จัดเรียงตาม