ซื้อสินค้าออนไลน์

ซื้อสินค้าออนไลน์

เมื่อเพิ่มสินค้าลงในถุงช็อปปิ้งของคุณแล้ว สินค้านั้นจะถูกเก็บไว้ในถุงช็อปปิ้งตลอดเวลาที่คุณลงชื่อเข้าใช้


คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สูงสุดห้าชิ้นต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ

โปรดทราบว่า 

  • เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม (eKYC) ก่อนการทำธุรกรรม สำหรับซื้อมูลค่าสูงกว่า 100,000 บาท และจำเป็นต้องมีการลงทะเบียน เพื่อสั่งซื้อสินค้ามูลค่า 100,000 บาทขึ้นไป ท่านสามารถดู ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eKYC ได้ที่นี่ 
  • ไม่สามารถทำการขอคืนภาษีได้สำหรับรายการสั่งซื้อออนไลน์
  • เราไม่สามารถจัดส่งที่อยู่ที่เป็นที่อยู่โรงแรมได้ 

สินค้าทั้งหมดที่มีปุ่ม “เพิ่มลงถุงช็อปปิ้ง” แสดงขึ้น สามารถทำการสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ ขึ้นอยู่กับความมีพร้อมของสินค้า


เมื่อคุณเลือกรายการสินค้าที่ต้องการแล้ว โปรดคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มลงถุงช็อปปิ้ง” เพื่อเพิ่มสินค้าลงในถุงช็อปปิ้งของคุณ


โปรดคลิกที่ปุ่ม “ดำเนินการชำระเงิน” เพื่อดำเนินการสั่งซื้อตามขั้นตอนที่แนะนำ คุณสามารถนำสินค้าออกจากถุงช็อปปิ้งของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม “ลบ”


เพื่อดำเนินการขั้นตอนการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดสร้างบัญชีหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่ หรือคุณสามารถเลือก “ดำเนินการต่อโดยไม่ลงทะเบียน”


เมื่อคุณตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ดำเนินการ” บนเว็บไซต์เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้า

เราขอเชิญคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อทำการบันทึกรายการโปรด และเก็บไว้ภายหลัง หรือสำหรับแบ่งปันกับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ