แอคเซสเซอรี่สำหรับการเดินทาง

คาร์เทียร์ช่วยเติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิตสำหรับตัวคุณเองที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง
26 รายการ
เลือกโดย จัดเรียงตาม

สแตนเลส สตีล เคลือบแลคเกอร์สีดำ

THB 10,100

ผิวสัมผัสแพลเลเดียม

THB 16,200

ผิวสัมผัสทอง

THB 17,600

สแตนเลส สตีล ผิวสัมผัสแพลเลเดียม

THB 8,850

สแตนเลส สตีล โลหะเคลือบ PVD สีน้ำเงิน

THB 10,700

สแตนเลส สตีล, ผิวสัมผัสเยลโลว์โกลด์และโรสโกลด์

THB 14,500

สแตนเลส สตีล, ผิวสัมผัสเยลโลว์โกลด์และโรสโกลด์

THB 15,800

สแตนเลส สตีล, ผิวสัมผัสเยลโลว์โกลด์และโรสโกลด์

THB 17,800

ทองเหลืองและสแตนเลสสตีล, ผิวสัมผัสแพลเลเดียมและทอง

THB 21,600

เยลโลว์โกลด์ , ซาโวไรท์, แลคเกอร์สีดำ, แลคเกอร์ไม้ไผ่, ใยไหม, ระบายสีทอง

เยลโลว์โกลด์ , ซาโวไรท์, แลคเกอร์สีดำ, เขากระบือ

เยลโลว์โกลด์ , ซาโวไรท์, แลคเกอร์สีดำ, เขากระบือ

สแตนเลส สตีลและโลหะผิวสัมผัสทอง

THB 10,100

สแตนเลส สตีลและเคลือบแลคเกอร์สีดำ

THB 10,100

สแตนเลส สตีล, โลหะผิวสัมผัสทอง

THB 10,100

สแตนเลส สตีล, โลหะผิวสัมผัสทอง

THB 10,100

สแตนเลส สตีล โลหะผิวสัมผัสทองและแพลเลเดียม

THB 10,100

โลหะเคลือบแลคเกอร์สีทอง

THB 17,600

สตีล เรซินสีน้ำเงิน

THB 9,300

สแตนเลส สตีล, โลหะผิวสัมผัสทอง

THB 15,300