นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปรับปรุงครั้งล่าสุด: ตุลาคม 2023

คาร์เทียร์ เอสเอ มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Rue André-De-Garrini 3, 1217 Meyrin, Switzerland ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราใช้คำว่า คาร์เทียร์ (และ "เรา" และ "ของเรา") เพื่อหมายถึงสำนักงานใหญ่ของคาร์เทียร์ เอสเอ ณ ที่อยู่จดทะเบียนซึ่งระบุข้างต้น และบริษัทในเครือ และบูติคของเรา

โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่ออ่านนโยบายดังต่อไปนี้ ซึ่งอธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านให้แก่เราบนเว็บไซต์ โมบายแอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น ๆ ของเรา (รวมเรียกว่า "แพลตฟอร์ม") ในเวลาที่ท่านเยี่ยมชมบูติคคาร์เทียร์ ติดต่อบริการผู้ช่วยส่วนตัว (Concierge) ของคาร์เทียร์โดยทางโทรศัพท์ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราบนแพลตฟอร์มสื่อสังคม นอกจากนี้ นโยบายนี้ยังได้อธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านใช้แพลตฟอร์มของเรา

ในกรณีที่เราเสนอสินค้าของเราเพื่อขายทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์โดยผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์คาร์เทียร์ ท่านต้องอ่านเงื่อนไขการซื้อขายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะใช้บังคับกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการซื้อสินค้าโดยวิธีการนี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มนี้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • เพื่อการเข้าถึงบางพื้นที่บนแพลตฟอร์มของเรา ท่านจะจำเป็นต้องลงทะเบียนกับเรา ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน ท่านจะได้รับการร้องขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวท่าน (รวมถึงชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน) ด้วยการระบุรายละเอียดของท่านในส่วนต่าง ๆ ที่ร้องขอ ท่านอนุญาตให้คาร์เทียร์สามารถให้บริการที่ท่านเลือกแก่ท่านได้
 • เมื่อท่านซื้อสินค้าทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น รายละเอียดการซื้อของท่านและข้อมุลการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเมื่อท่านติดต่อกับเรา (ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างหนึ่งของเรา) เมื่อท่านให้รายละเอียดแก่เราในเวลาที่ท่านเยี่ยมชมบูติคคาร์เทียร์หรือติดต่อบริการผู้ช่วยส่วนตัวของคาร์เทียร์โดยทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ การติดต่อทางโทรศัพท์ในบางครั้งจะได้รับการบันทึกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการรักษาความปลอดภัย การฝึกอบรม และการพัฒนา
 • ถ้าท่านเลือกที่จะปฏิสัมพันธ์กับคาร์เทียร์ผ่านทางแพลตฟอร์มสื่อสังคมหรือบริการของบุคคลที่สาม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ท่านได้ให้แก่เราผ่านทางแพลตฟอร์มนั้น
 • เรายังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เกี่ยวกับบุคคลที่เข้าชมแพลตฟอร์มของเรา ตามที่อธิบายไว้ในส่วน "คุกกี้และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ" ข้างล่างนี้ และ
 • เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง (location) ของท่านเพียงเท่าที่เราให้บริการระบุตำแหน่ง (location services) ใด ๆ ตามที่อธิบายไว้ในส่วน "บริการระบุตำแหน่ง" ข้างล่างนี้

เราจะใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านเพื่อ

 • จัดการและดำเนินการตามคำสั่งซื้อและซ่อมแซม อำนวยความสะดวกในการส่งมอบ และให้บริการหลังการขาย
 • จัดการบัญชีและบันทึกของเรา
 • ดำเนินการตามการสอบถามและการร้องขอจากท่าน
 • ส่งข้อความสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการ รวมถึงประกาศและข้อความเกี่ยวกับงานธุรการ เช่น การยืนยันคำสั่งซื้อ
 • ระบุสินค้าและบริการที่เราคิดว่าท่านอาจจะสนใจ โดยพิจารณาจากข้อมูลของท่าน เช่น ประวัติการซื้อของท่าน และการปฏิสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างท่านกับเรา
 • ส่งข้อความสื่อสารด้านการตลาด (รวมถึงอีเมล และการเชื่อมโยงผู้ใช้สื่อสังคม) ที่เกี่ยวข้องกับเราและพันธมิตรบุคคลภายนอกอื่น ๆ ตามที่เราคิดว่าอาจเป็นที่สนใจของท่านไปให้แก่ท่าน ในกรณีที่เรามีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่จะดำเนินการดังกล่าวได้ (โปรดดูส่วน "ตัวเลือกของท่าน" ข้างล่างนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านจะสามารถควบคุมการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบันได้)
 • ทำการวิจัยตลาด เพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุงบริการที่เราให้แก่ลูกค้าของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 • ทำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ป้องกันการฉ้อโกงและกิจกรรมที่ต้องห้ามหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราที่จะดูแลให้แพลตฟอร์มและบริการของเรามีความปลอดภัย และ
 • ทำความเข้าใจว่ามีการใช้งานแพลตฟอร์มของเราอย่างไร เพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุงแพลตฟอร์มและบริการ และข้อเสนออื่น ๆ ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 • เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ คาร์เทียร์เก็บบันทึกที่อยู่ไอพี และใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในทำนองเดียวกันที่ทำให้เราสามารถจดจำท่านได้และปรับปรุงประสบการณ์ของท่านให้เหมาะสม รวมทั้งเพื่อให้ข้อมูลแก่เราเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้เข้าชมแพลตฟอร์มของเราเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา ท่านสามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ข้างล่างนี้

  คุกกี้คืออะไร

  คุกกี้คือไฟล์ข้อความซึ่งประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกดาวน์โหลดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือโมบายแอปพลิเคชัน คุกกี้ถูกใช้เพื่อจดจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านย้ายไปมาระหว่างเพจต่าง ๆ บนเว็บไซต์ หรือเมื่อท่านกลับมายังเว็บไซต์หรือโมบายแอปพลิเคชันที่ท่านเคยเข้าชม คุกกี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อให้แพลตฟอร์มทำงาน หรือเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าของแพลตฟอร์ม

  เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ทางออนไลน์ของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มของเรา (ตัวอย่างเช่น ด้วยการจดจำตัวเลือกภาษาและ/หรือความชื่นชอบสินค้าของท่าน) และเพื่อให้เราสามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่ามีการใช้งานแพลตฟอร์มของเราอย่างไร ตัวอย่างเช่น คุกกี้จะบอกให้เราทราบว่าท่านเคยเข้าชมแพลตฟอร์มของเรามาก่อนหรือไม่ หรือท่านเป็นผู้เข้าชมรายใหม่ นอกจากนี้ คุกกี้ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าโฆษณาที่ท่านเห็นทางออนไลน์มีความเกี่ยวข้องกับท่านยิ่งขึ้นและเป็นที่สนใจของท่าน

  คุกกี้แบ่งออกเป็นสองประเภทอย่างกว้าง ได้แก่

  • คุกกี้ของเราเอง (first party cookies) ซึ่งคาร์เทียร์เป็นผู้ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านโดยตรง คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้โดยคาร์เทียร์เท่านั้น เพื่อการจดจำเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านเมื่อท่านเข้าชมแพลตฟอร์มของเราอีกครั้ง
  • คุกกี้ของบุคคลภายนอก (third party cookies) ซึ่งผู้ให้บริการบุคคลภายนอกบนแพลตฟอร์มของเราเป็นผู้ส่ง และสามารถใช้ได้โดยผู้ให้บริการดังกล่าวเท่านั้น เพื่อการจดจำเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านเมื่อท่านเข้าชมแพลตฟอร์มอื่น ๆ คุกกี้ของบุคคลภายนอกถูกใช้กันอยู่โดยทั่วไปมากที่สุดเพื่อการวิเคราะห์แพลตฟอร์มหรือการโฆษณา
  • คุกกี้สามารถอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านเป็นระยะเวลาต่าง ๆ คาร์เทียร์ใช้ทั้ง "คุกกี้ชั่วคราว" (session cookies) และ "คุกกี้ถาวร" (permanent cookies) คุกกี้ชั่วคราวจะยังคงอยู่เฉพาะในขณะที่เบราว์เซอร์ของท่านเปิดอยู่ และจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน ส่วนคุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ต่อไปภายหลังจากที่ปิดเบราว์เซอร์ของท่านแล้ว และสามารถใช้เพื่อจดจำเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านเมื่อท่านเปิดเบราว์เซอร์และกลับมาท่องอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

  คาร์เทียร์ใช้คุกกี้ประเภทใด

  แพลตฟอร์มจะส่งคุกกี้ประเภทดังต่อไปนี้เท่านั้นไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน

  ประเภทของคุกกี้

  วัตถุประสงค์

  คุกกี้ซึ่งจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

  คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับการให้บริการต่าง ๆ แก่ท่านผ่านทางแพลตฟอร์มนี้ และการใช้งานคุณลักษณะบางอย่างของแพลตฟอร์ม เช่น การเข้าถึงพื้นที่ความปลอดภัย หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ บริการที่ท่านร้องขอ เช่น หน้าเพจธุรกรรมและบัญชีการลงชื่อเข้าใช้งานที่มีความปลอดภัย จะไม่สามารถเป็นไปได้

  คุกกี้เพื่อการใช้งาน (functional cookies)

  คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ ประสิทธิภาพ และการทำงานของแพลตฟอร์มนี้ อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์โดยรวมของคุกกี้เหล่านี้คือ เพื่อการปรับปรุงประสบการณ์และความเพลิดเพลินของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มนี้ 

  ตัวอย่างเช่น คุกกี้เหล่านี้บางส่วนช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถระบุตัวเลือกภาษา สินค้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มได้

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผล (performance cookies)

  คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลว่าผู้เข้าชมมีการใช้งานแพลตฟอร์มของเราอย่างไร ข้อมูลที่รวบรวมไม่ได้ระบุตัวตนของผู้เข้าชมแต่ละราย และเป็นข้อมูลโดยรวม ข้อมูลนี้รวมถึงจำนวนผู้เข้าชมแพลตฟอร์มของเรา แพลตฟอร์มที่อ้างอิงผู้เข้าชมดังกล่าวมายังแพลตฟอร์มของเรา และเพจต่าง ๆ ที่ผู้เข้าชมได้เข้าชมบนแพลตฟอร์มของเรา

  เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยในการดำเนินงานแพลตฟอร์มของเราให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลทางประชากรศาสตร์อย่างกว้าง

  และเพื่อติดตามระดับกิจกรรมบนแพลตฟอร์มของเรา

  คุกกี้เพื่อการโฆษณา (advertising cookies)

  เมื่อท่านเข้าชมแพลตฟอร์มของเรา หรือคลิกที่พื้นที่โฆษณาหรือส่งเสริมการขายบนแพลตฟอร์ม คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อส่งโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านยิ่งขึ้นและเป็นที่สนใจของท่าน นอกจากนี้ คุกกี้เหล่านี้ยังถูกใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณาอย่างหนึ่ง และช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 

  โดยทั่วไป คุกกี้เหล่านี้จะถูกวางไว้โดยเครือข่ายโฆษณาโดยได้รับอนุญาตจากเรา คุกกี้เหล่านี้จะจดจำว่าท่านเคยเข้าชมแพลตฟอร์มหนึ่ง และข้อมูลนี้จะถูกแบ่งปันกับองค์กรอื่น ๆ เช่น ผู้โฆษณา

  คุกกี้สื่อสังคม (social cookies)

  คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแบ่งปันหน้าเพจและเนื้อหาผ่านทางสื่อสังคมของบุคคลภายนอก และแพลตฟอร์มอื่น ๆ บริษัทที่ส่งคุกกี้เหล่านี้อาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อส่งโฆษณาที่เป็นเป้าหมายบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ

  วิธีการควบคุมหรือลบคุกกี้

  เราใช้คุกกี้ประเภทที่ไม่จำเป็น (non-essential cookies) บนหลักการความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมนั้นและปฏิเสธการใช้คุกกี้ในเวลาใดก็ได้ และเราได้อธิบายถึงวิธีการที่ท่านจะสามารถใช้สิทธินี้ไว้ที่ข้างล่างนี้ อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าหากท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ ท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานแพลตฟอร์มของเราได้ครบทุกลักษณะ

  ท่านสามารถตั้งค่าตัวเลือกคุกกี้ (cookie preferences) ของท่านได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ (browser settings) ของท่าน เพื่อที่คุกกี้จากแพลตฟอร์มนี้จะไม่สามารถถูกวางไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านได้ เพื่อที่จะดำเนินการดังกล่าว โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้โดยเบราว์เซอร์ของท่าน (ซึ่งมักจะอยู่ในส่วน "ความช่วยเหลือ" (Help) "เครื่องมือ" (Tool) หรือ "แก้ไข" (Edit) ของเบราว์เซอร์ของท่าน)

  หากท่านประสงค์จะเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่ http://www.aboutads.info/choices/ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ธุรกิจต่าง ๆ ใช้คุกกี้สามารถดูได้ที่ www.allaboutcookies.org เราไม่ขอรับผิดชอบต่อความมีประสิทธิภาพหรือการปฏิบัติตามการเลือกยกเลิกข่าวสาร (opt-out options) ของบุคคลภายนอกใด ๆ

  ที่อยู่ไอพี

  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน รวมถึงที่อยู่ไอพี ระบบปฏิบัติการ เวลาลงชื่อเข้าใช้งาน (log-in times) และประเภทของเบราว์เซอร์ ในกรณีที่สามารถเก็บรวบรวมได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นว่าผู้เข้าชมแพลตฟอร์มใช้งานแพลตฟอร์มของเราอย่างไร รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานภายในองค์กร เราจะทำให้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ และแบ่งปันข้อมูลนี้กับผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนหรือธุรกิจอื่น ๆ

  เกี่ยวกับการโฆษณา

  แพลตฟอร์มใช้บุคคลภายนอก เช่น เครือข่ายผู้โฆษณา (network advertisers) และตลาดซื้อขายพื้นที่โฆษณา (ad exchanges) เพื่อการส่งโฆษณาให้แก่ท่านบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกภายหลังจากที่ท่านออกจากแพลตฟอร์มของเรา และเราใช้ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลและบริการอื่น ๆ เพื่อการประเมินและให้ข้อมูลแก่เราและ/หรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์ม และการเข้าชมโฆษณาต่าง ๆ และเนื้อหาของเรา เครือข่ายผู้โฆษณาเป็นบุคคลภายนอกที่ทำการจัดแสดงโฆษณาต่าง ๆ โดยเป็นไปตามการเข้าชมแพลตฟอร์ม และแอปและไซต์อื่น ๆ ของท่าน การส่งโฆษณาโดยบุคคลภายนอกช่วยให้เราสามารถเจาะจงส่งโฆษณาสินค้าและบริการที่ท่านอาจมีความสนใจไปให้แก่ท่าน

  เราไม่ได้ควบคุมเทคโนโลยีการติดตามของบุคคลภายนอก ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีความเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของเราหรือโฆษณาของเรา ถ้อยแถลงเกี่ยวกับหลักวิธีปฏิบัติของเราไม่ได้ใช้บังคับกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านี้และบุคคลอื่น ๆ ใช้อยู่ หรือกับการใช้ข้อมูลที่บุคคลภายนอกเหล่านี้เป็นผู้เก็บรวบรวม ท่านควรตรวจพิจารณาข้อกำหนดการบริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว การอนุญาต คำบอกกล่าว และทางเลือกของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บและการแบ่งปันข้อมูลของบุคคลภายนอกเหล่านี้ เราไม่ได้ให้คำรับรองเกี่ยวกับนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของผู้โฆษณาบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายหรือตลาดซื้อขายพื้นที่โฆษณา หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

  ท่านมีทางเลือกที่เกี่ยวกับการส่งโฆษณา ท่านสามารถยกเลิกการรับโฆษณาที่จัดส่งให้ตามพฤติกรรมผู้ใช้ (behavioral ads) บางประเภทได้ด้วยการเข้าไปที่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นตามที่ระบุในส่วน "วิธีการควบคุมและลบคุกกี้" ข้างต้น เราไม่ขอรับผิดชอบต่อความมีประสิทธิภาพหรือการปฏิบัติตามการเลือกยกเลิกโฆษณา (opt-out options) ของบุคคลภายนอกใด ๆ

  บริการระบุตำแหน่ง

  บริการบางอย่างที่เราให้สามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของท่านได้ สำหรับบริการเหล่านี้ ซึ่งโดยทั่วไปมีอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแอปพลิเคชัน ท่านจะได้รับโอกาสในการให้ความยินยอมต่อการใช้บริการระบุตำแหน่งซึ่งจะทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากระบบจีพีเอส อุปกรณ์จับสัญญาณ (sensors) บีคอน (beacons) หรือจุดเชื่อมต่อไวไฟ (Wi-Fi access points) เป็นต้น เพื่อให้ท่านสามารถได้รับประโยชน์จากบริการที่ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์ของท่านจะมีการตั้งค่าที่ช่วยให้ท่านสามารถปิดบริการเหล่านี้ได้หากท่านไม่ประสงค์ที่จะได้รับประโยชน์จากบริการเหล่านี้อีกต่อไป

  เราไม่ได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านกับบุคคลอื่น ๆ หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้

  • เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เพื่อการให้บริการชำระเงินทางออนไลน์และอื่น ๆ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือและการป้องกันการฉ้อโกง และบริการอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในส่วน "ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราและวิธีการที่เราใช้ข้อมูลนั้น"
  • เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ หรือบุคลภายนอกอื่น ๆ เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยนี้จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของเราหรือสิทธิของบุคคลภายนอกใด ๆ และ
  • เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคลภายนอกใด ๆ ที่ซื้อสินทรัพย์และกิจการของเราทั้งหมดหรือส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมด หรือบุคคลภายนอกใด ๆ ที่เราโอนสินทรัพย์และกิจการของเราทั้งหมดหรือส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดไปให้ หากมีการขายหรือการโอนดังกล่าวเกิดขึ้น เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้เป็นที่แน่นอนว่าบุคคลที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  เงื่อนไขการแบ่งปันข้อมูลให้กับร้านค้าอย่างเป็นทางการของคาร์เทียร์

  นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว เมื่อคุณมีการติดต่อกับเครือข่ายร้านค้าอย่างเป็นทางการของเรา เราอาจขอคำยินยอมจากคุณในการแบ่งปันข้อมูลของคุณกับร้านค้าอย่างเป็นทางการเป็นบางครั้งเพื่อจุดประสงค์ดังนี้:

  • มอบบริการหลังการขายตามที่คุณต้องการ
  • พัฒนาการบริการและประสบการณ์ที่คุณได้รับเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ภายในบูติค และ/หรือ ร้านค้าอย่างเป็นทางการของเรา
  • เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณที่เรามีนั้นถูกต้องและอัปเดตอยู่เสมอ รวมถึงบันทึกการซื้อขาย การขยายเวลารับประกัน ธุรกรรมอื่นๆ และการบันทึกความชอบส่วนบุคคลของคุณในการทำการตลาด
  • การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและร้านค้า เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันกับร้านค้าอย่างเป็นทางการของเรา และเพื่อมอบประสบการณ์ที่รังสรรค์เพื่อคุณโดยเฉพาะ

  ในกรณีที่ร้านค้าอย่างเป็นทางการต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ เราจึงขอคำยินยอมจากคุณเพื่อแบ่งปันข้อมูล ก่อนที่จะอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่คุณยินยอมให้แบ่งปัน เราจะรักษามาตรการที่สำคัญนี้ไว้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณปลอดภัย ในส่วนที่คุณแบ่งปันข้อมูลกับร้านค้าอย่างเป็นทางการนั้น ทั้งคาร์เทียร์และร้านค้าอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูล และ/หรือ ดำเนินการกับข้อมูล โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่เราหรือร้านค้าอย่างเป็นทางการของเราจะติดต่อกับคุณ

  ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจถูกโอน จัดเก็บ และประมวลผลในประเทศหรืออาณาเขตใด ๆ ที่กลุ่มบริษัทในเครือหนึ่งหรือหลายแห่งของเรา หรือผู้ให้บริการบุคคลภายนอกตั้งอยู่หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ บุคคลภายนอกเหล่านี้บางรายจะใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลบนพื้นที่คลาวด์ (cloud-based storage solutions) ในขณะที่อาณาเขตอื่นอาจจะไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลเช่นเดียวกับในประเทศบ้านของท่าน เราจะยังคงให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราโอนไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  เราต้องการให้ท่านรู้สึกเชื่อมั่นในการใช้แพลตฟอร์มของเรา และเราผูกพันที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านไว้เพียงพนักงานซึ่งมีความจำเป็นตามสมควรที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านเพื่อการจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือเพื่อการทำงานของพนักงานเหล่านั้น เรามีการป้องกันทั้งทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และตามขั้นตอนปฏิบัติในเชิงเทคนิคและบริหารจัดการ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านให้แก่เราจากการประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจากการสูญหาย ความเสียหายหรือการถูกทำลายโดยอุบัติเหตุ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เราขอให้ท่านเลือกรหัสผ่านเพื่อการเข้าถึงบางส่วนของแพลตฟอร์มของเรา ท่านต้องรับผิดชอบในการเลือกรหัสผ่านที่ปลอดภัยและการเก็บรักษารหัสผ่านนั้นไว้เป็นความลับ ท่านควรเลือกรหัสผ่านที่ท่านไม่ได้ใช้อยู่บนไซต์อื่นใด และท่านไม่ควรแบ่งปันรหัสผ่านกับบุคคลอื่น

  ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราครอบครองอยู่เกี่ยวกับท่านในบันทึกของเรา เพื่อแก้ไขความไม่ถูกต้องใด ๆ และปรับปรุงข้อมูลที่ล้าสมัยให้เป็นปัจจุบัน ในบางกรณี ท่านมีสิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ท่านมีสิทธิคัดค้านในการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านสามารถขอให้เราหยุดส่งข้อความสื่อสารเกี่ยวกับการตลาดแบบตรงถึงท่านในเวลาใด ๆ (อย่างไรก็ดี เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อความสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการ (กล่าวคือ ไม่ใช่ทางการตลาด) ให้ท่านต่อไป เช่น การให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับสถานะการสั่งซื้อของท่านโดยทางอีเมล) หากท่านเลือกที่จะใช้สิทธิใด ๆ เหล่านี้ โปรดแจ้งเราตามที่อยู่ที่ระบุข้างล่างนี้

  ท่านอาจยกเลิกการรับข้อความสื่อสารทางการตลาดโดยทางอีเมลในเวลาใดก็ได้ ด้วยการส่งอีเมลตามที่อยู่ที่ระบุข้างล่างนี้ในส่วน "การติดต่อเรา" หรือคลิกที่ลิงก์ "ยกเลิกการรับ" (unsubscribe) ในอีเมลทางการตลาดของคาร์เทียร์

  หากท่านมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไป โปรดติดต่อเราตามที่อยู่ที่ระบุข้างล่างนี้ นอกจากนี้ ท่านสามารถใช้ที่อยู่นี้ได้หากท่านประสงค์ที่จะร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครองอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือยกเลิกการรับข้อความสื่อสารทางการตลาดโดยทางอีเมล

  หากท่านมีคำถามใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือลักษณะที่ข้อมูลของท่านอาจถูกประมวลผล โปรดติดต่อเราที่

  โทร +662-430-4488

  วันจันทร์ถึงวันเสาร์: 9.00 น. - 20.00 น.

  วันอาทิตย์: 9.00 น - 17.00 น. 18.00 น.

  อีเมล: customerservice.th@cartier.com