สมุดและเครื่องเขียน

95 รายการ
เลือกโดย จัดเรียงตาม

ขนาดใหญ่ โลหะแกะสลัก ผิวสัมผัสทอง

THB 33,400

ปากกาโรลเลอร์บอลซานโตส เดอ คาร์เทียร์ (Santos de Cartier), รุ่นขนาดใหญ่, ด้ามปากกาและปลอกปากกาโลหะผิวสัมผัสทองแต่งลวดลายนูน, รายละเอียดและสลักเกลียวผิวสัมผัสทอง ขนาด: 140.8 x 12.9 มม. มาพร้อมกับรีฟิลปากกาโรลเลอร์บอล, หมึกสีดำ คาร์เทียร์นำเสนอตัวเลือกมากมายเพื่อการคัดสรรเครื่องเขียนตามแบบเฉพาะสำหรับคุณ

THB 33,400
รวมภาษีการขาย

ส่วนประกอบสีดำ รายละเอียดผิวสัมผัสเยลโลว์โกลด์

THB 16,600

ปากกาลูกลื่นซานโตส-ดูมงต์ ส่วนประกอบสีดำ ผิวฮาร์ดแวร์เคลือบแพลเลเดียม ขนาด: 134x19 มม.

THB 16,100

ขนาดใหญ่ โลหะแกะสลัก ผิวสัมผัสทอง

THB 27,900

ปากกาลูกลื่นซานโตส เดอ คาร์เทียร์ (Santos de Cartier) ขนาดใหญ่ ด้ามปากกาและปลอกปากการังสรรค์จากโลหะผิวสัมผัสทองตกแต่งลวดลายนูน รายละเอียดและสลักเกลียวผิวสัมผัสทอง ขนาด: 140.5 x 12.9 มม. มาพร้อมกับรีฟิลปากกาลูกลื่น หมึกน้ำเงิน ขนาดกลาง คาร์เทียร์นำเสนอตัวเลือกมากมายเพื่อการคัดสรรเครื่องเขียนตามแบบเฉพาะสำหรับคุณ

THB 27,900
รวมภาษีการขาย

ขนาดใหญ่ คอมโพสิต ผิวสัมผัสแพลเลเดียมและทอง

THB 14,500

ขนาดเล็ก โลหะขัดเงา ผิวสัมผัสแพลเลเดียม

THB 11,400

ปากกาลูกลื่นซานโตส เดอ คาร์เทียร์ (Santos de Cartier) ขนาดเล็ก ด้ามปากกาโลหะขัดเงา รายละเอียดและสลักเกลียวผิวสัมผัสแพลเลเดียม ขนาด: 125 x 8 มม. มาพร้อมกับรีฟิลปากกาลูกลื่น หมึกสีน้ำเงิน ขนาดกลาง คาร์เทียร์นำเสนอตัวเลือกมากมายเพื่อการคัดสรรเครื่องเขียนตามแบบเฉพาะสำหรับคุณ

THB 11,400
รวมภาษีการขาย

ขนาดเล็ก โลหะแกะสลัก ผิวสัมผัสทอง

THB 14,000

ปากกาลูกลื่นซานโตส เดอ คาร์เทียร์ (Santos de Cartier) ลวดลายนูนเล่นระดับ ทำจากโลหะผิวสัมผัสทอง ขนาด: ความสูง 125 มม. มาพร้อมกับรีฟิลสำหรับปากกาลูกลื่นหมึกสีดำขนาดกลาง

THB 14,000
รวมภาษีการขาย

ขนาดใหญ่ คอมโพสิต ผิวสัมผัสทอง

THB 15,300

ปากกาลูกลื่นซานโตส-ดูมงต์ ส่วนประกอบสีดำ ผิวฮาร์ดแวร์เคลือบแพลเลเดียม ขนาด: 134x19 มม.

THB 17,600

ขนาดเล็ก โลหะแกะสลัก ผิวสัมผัสแพลเลเดียม

THB 13,700

ปากกาลูกลื่นซานโตส เดอ คาร์เทียร์ (Santos de Cartier) ขนาดเล็ก แต่งลวดลายสลักเกลียว รายละเอียดและสลักเกลียวผิวสัมผัสแพลเลเดียม ขนาด: 125 x 8 มม. มาพร้อมกับรีฟิลปากกาลูกลื่น หมึกน้ำเงิน ขนาดกลาง คาร์เทียร์นำเสนอตัวเลือกมากมายเพื่อการคัดสรรเครื่องเขียนตามแบบเฉพาะสำหรับคุณ

THB 13,700
รวมภาษีการขาย

ขนาดเล็ก โลหะขัดเงา ผิวสัมผัสแพลเลเดียมและทอง

THB 11,700

ขนาดใหญ่ โลหะขัดเงาและแกะสลัก ผิวสัมผัสแพลเลเดียม

THB 26,100

ปากกาลูกลื่นซานโตส เดอ คาร์เทียร์ (Santos de Cartier) ขนาดใหญ่ สลักลายซี เดอ คาร์เทียร์ (C de Cartier) บนปลอกปากกาโลหะพร้อมด้ามปากกาโลหะขัดเงา รายละเอียดและสลักเกลียวผิวสัมผัสแพลเลเดียม ขนาด 140.5 มม. x 12.9 มม. มาพร้อมกับรีฟิลปากกาลูกลื่น หมึกสีดำ ขนาดกลาง คาร์เทียร์นำเสนอตัวเลือกมากมายเพื่อการคัดสรรเครื่องเขียนตามแบบเฉพาะสำหรับคุณ

THB 26,100
รวมภาษีการขาย

ส่วนประกอบสีดำ รายละเอียดผิวสัมผัสเยลโลว์โกลด์

THB 25,500

ขนาดใหญ่ คอมโพสิต ผิวสัมผัสทอง

THB 16,800

ขนาดใหญ่ คอมโพสิต ผิวสัมผัสแพลเลเดียมและทอง

THB 15,900

ขนาดใหญ่ โลหะขัดเงาและแกะสลักพร้อมเคลือบ PVD สีน้ำเงิน ผิวสัมผัสแพลเลเดียม

THB 34,100

ปากกาลูกลื่นซานโตส เดอ คาร์เทียร์ (Santos de Cartier) ขนาดใหญ่ ปลอกปากกาโลหะเคลือบ PVD สีน้ำเงินและด้ามปากกาโลหะขัดเงา รายละเอียดและสลักเกลียวผิวสัมผัสแพลเลเดียม ขนาด 141.3 x 12.9 มม. มาพร้อมกับรีฟิลปากกาลูกลื่น หมึกสีดำ ขนาดกลาง คาร์เทียร์นำเสนอตัวเลือกมากมายเพื่อการคัดสรรเครื่องเขียนตามแบบเฉพาะสำหรับคุณ

THB 34,100
รวมภาษีการขาย

ส่วนประกอบสีดำ, รายละเอียดผิวสีทองชมพู

THB 16,200

ปากกาลูกลื่นซานโตส-ดูมงต์ (Santos-Dumont) ด้ามและปลอกปากกามีส่วนประกอบสีดำ, รายละเอียดผิวสัมผัสสีทองและชมพู, เรซินสีน้ำเงินทรงคาโบชง ขนาด: 134 x 19 มม. มาพร้อมกับไส้ปากกาลูกลื่น, หมึกสีดำ, ขนาดกลาง คาร์เทียร์ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเครื่องเขียนให้เป็นสไตล์ของคุณเอง

THB 16,200
รวมภาษีการขาย

ขนาดใหญ่ โลหะแกะสลัก ผิวสัมผัสแพลเลเดียมและทอง

THB 26,100

ปากกาลูกลื่นซานโตส เดอ คาร์เทียร์ (Santos de Cartier) ขนาดใหญ่ ด้ามปากกาและปลอกปากกาโลหะผิวสัมผัสแพลเลเดียมประดับลวดลายนูน รายละเอียดผิวสัมผัสแพลเลเดียมและสลักเกลียวผิวสัมผัสทอง ขนาด: 140.5 x 12.9 มม. มาพร้อมกับรีฟิลปากกาลูกลื่น หมึกสีน้ำเงิน ขนาดกลาง คาร์เทียร์นำเสนอตัวเลือกมากมายเพื่อการคัดสรรเครื่องเขียนตามแบบเฉพาะสำหรับคุณ

THB 26,100
รวมภาษีการขาย

ขนาดเล็ก เคลือบแลคเกอร์สีเบอร์กันดี ผิวสัมผัสทอง

THB 12,300

ปากกาลูกลื่นซานโตส เดอ คาร์เทียร์ (Santos de Cartier) ที่รังสรรค์จากโลหะ เคลือบแลคเกอร์สีเบอร์กันดี รายละเอียดผิวสัมผัสเยลโลว์โกลด์ ขนาด: ความสูง 125 มม. มาพร้อมกับรีฟิลสำหรับปากกาลูกลื่นหมึกดำขนาดกลาง

THB 12,300
รวมภาษีการขาย

ขนาดเล็ก เคลือบแลคเกอร์สีเทาโปร่งแสง ผิวสัมผัสแพลเลเดียม

THB 13,200

ปากกาลูกลื่นซานโตส เดอ คาร์เทียร์ (Santos de Cartier) ขนาดเล็ก ด้ามปากกาเคลือบแลคเกอร์สีเทาโปร่งแสง รายละเอียดผิวสัมผัสแพลเลเดียมและสลักเกลียวผิวสัมผัสแพลเลเดียม ขนาด: 125 x 8 มม. มาพร้อมกับรีฟิลปากกาลูกลื่น หมึกน้ำเงิน ขนาดกลาง คาร์เทียร์นำเสนอตัวเลือกมากมายเพื่อการคัดสรรเครื่องเขียนตามแบบเฉพาะสำหรับคุณ

THB 13,200
รวมภาษีการขาย

ขนาดเล็ก เคลือบแลคเกอร์สตีลสีน้ำเงิน ผิวสัมผัสแพลเลเดียม

THB 12,600

ปากกาลูกลื่นซานโตส เดอ คาร์เทียร์ (Santos de Cartier) ขนาดเล็ก ด้ามปากกาเคลือบแลคเกอร์สตีลสีน้ำเงิน รายละเอียดและสลักเกลียวผิวสัมผัสแพลเลเดียม ขนาด: 125 x 8 มม. มาพร้อมกับรีฟิลปากกาลูกลื่น หมึกสีน้ำเงิน ขนาดกลาง คาร์เทียร์นำเสนอตัวเลือกมากมายเพื่อการคัดสรรเครื่องเขียนตามแบบเฉพาะสำหรับคุณ

THB 12,600
รวมภาษีการขาย

ขนาดเล็ก เคลือบแลคเกอร์สีดำ ผิวสัมผัสแพลเลเดียมและทอง

THB 12,000

ปากกาลูกลื่นซานโตส เดอ คาร์เทียร์ (Santos de Cartier) ขนาดใหญ่ ด้ามปากกาเคลือบแลคเกอร์สีดำ รายละเอียดผิวสัมผัสแพลเลเดียมและสลักเกลียวผิวสัมผัสทอง ขนาด 125 x 8 มม. มาพร้อมกับรีฟิลปากกาลูกลื่น หมึกสีดำ ขนาดกลาง คาร์เทียร์นำเสนอตัวเลือกมากมายเพื่อการคัดสรรเครื่องเขียนตามสไตล์ของคุณ

THB 12,000
รวมภาษีการขาย

ขนาดเล็ก เคลือบแลคเกอร์สีเขียว รายละเอียดผิวสัมผัสแพลเลเดียม

THB 12,000

ปากกาลูกลื่นซานโตส เดอ คาร์เทียร์ (Santos de Cartier) ขนาดเล็ก ด้ามปากกาเคลือบแลคเกอร์สีเขียว รายละเอียดผิวสัมผัสแพลเลเดียมและสลักเกลียวผิวสัมผัสแพลเลเดียม ขนาด 125 x 8 มม. มาพร้อมกับรีฟิลปากกาลูกลื่น หมึกสีดำด ขนาดกลาง คาร์เทียร์นำเสนอตัวเลือกมากมายเพื่อการคัดสรรเครื่องเขียนตามสไตล์ของคุณ

THB 12,000
รวมภาษีการขาย

NEW

ขนาดใหญ่ เคลือบแลคเกอร์สีแดง ผิวสัมผัสแพลเลเดียม

THB 35,200

ปากกาลูกลื่นซานโตส เดอ คาร์เทียร์ (Santos de Cartier) ขนาดใหญ่ ด้ามปากกาเคลือบแลคเกอร์สีแดง รายละเอียดผิวสัมผัสแพลเลเดียมและสลักเกลียวผิวสัมผัสแพลเลเดียม ขนาด: 141 มม. x 13 มม. มาพร้อมกับรีฟิลปากกาลูกลื่น หมึกสีดำ ขนาดกลาง คาร์เทียร์นำเสนอตัวเลือกมากมายเพื่อการคัดสรรเครื่องเขียนตามแบบเฉพาะสำหรับคุณ

THB 35,200
รวมภาษีการขาย