พืชพรรณและสัตว์นานาชนิด

พืชพรรณและสัตว์นานาชนิด

ไม่มีความโรแมนติกหรือความอ่อนหวานแต่อย่างใดในการแสดงออกของคาร์เทียร์เกี่ยวกับธรรมชาติ พืชพรรณและสัตว์นานาชนิดสื่อด้วยวิสัยทัศน์ของความเป็นสตรีที่เปี่ยมอิสรภาพและถูกสมมติขึ้น ดังนั้น ดอกไม้จึงมีความแหลมคม เป็นเอกลักษณ์ สัตว์ป่าก็เป็นสัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร และไม่เชื่อง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มีอิทธิพลของเมซงตั้งแต่งานจิตรกรรมหรือประติมากรรมจำลองความเหมือนของภาพถ่าย (hyperrealism) ไปจนถึงสไตล์ที่ทันสมัย และแบบนามธรรม

ในความสว่างที่ส่องประกาย

ชิ้นงานอันเป็นสัญลักษณ์

การตกแต่งด้วยขนเฟอร์

ค้นพบผลงานรังสรรค์อื่นๆ ในบูติค