Ecrou de Cartier

เอครู เดอ คาร์เทียร์ (Écrou de Cartier) ท้าทายดีไซน์รูปแบบเก่า ด้วยการนำเอกลักษณ์ของศิลปอุตสาหกรรมมาออกแบบใหม่ โดยใช้รูปทรงของนอตที่เคลื่อนขยับได้ ร้อยเรียงโดยรอบตามแนวหยักของห่วงที่เป็นเหมือนสลักเกลียว เกิดเป็นชิ้นงานมากเอกลักษณ์ ท้าทายกฏเกณฑ์เดิมๆ รังสรรค์สิ่งที่ดูธรรมดาให้กลายเป็นความงดงามครั้งใหม่
13 รายการ
เลือกโดย จัดเรียงตาม

ไวท์โกลด์แบบไม่เคลือบโรเดียม

THB 304,000

โรสโกลด์ ประดับเพชร

THB 805,000

ไวท์โกลด์เคลือบโรเดียม

THB 304,000

กำไลข้อมือเอครู เดอ คาร์เทียร์ (Écrou de Cartier), ไวท์โกลด์ 750/1000 ความกว้าง 3.5 มม. (สำหรับขนาด 17)

THB 304,000
รวมภาษีการขาย

โรสโกลด์

THB 284,000

กำไลข้อมือเอครู เดอ คาร์เทียร์ (Écrou de Cartier) โรสโกลด์ 750/1000 ความกว้าง 3.5 มม. (สำหรับขนาด 17)

THB 284,000
รวมภาษีการขาย

ไวท์โกลด์เคลือบโรเดียม

THB 304,000

กำไลข้อมือเอครู เดอ คาร์เทียร์ (Écrou de Cartier), ไวท์โกลด์ 750/1000 ความกว้าง 3.5 มม. (สำหรับขนาด 17)

THB 304,000
รวมภาษีการขาย

เยลโลว์โกลด์

THB 95,000

โรสโกลด์ ประดับเพชร

THB 640,000

โรสโกลด์ ประดับเพชร

THB 805,000