สร้อยคอ

 

463 รายการ
เลือกโดย จัดเรียงตาม
  1. ปรับแต่งตามคอลเลคชั่น: Cactus de Cartier
  2. ปรับแต่งตามคอลเลคชั่น: Caresse d'Orchidées par Cartier
  3. ปรับแต่งตามคอลเลคชั่น: Clash [Un]limited
  4. ปรับแต่งตามคอลเลคชั่น: CARTIER LIBRE
  5. ปรับแต่งตามคอลเลคชั่น: [SUR]NATUREL

MUST HAVE

สร้อยคอคาร์เทียร์ ดามูร์ (Cartier d'Amour) โรสโกลด์ 750/1000 ประดับเพชรเจียระไนทรงบริลเลียนท์หนึ่งเม็ด น้ำหนัก 0.04 กะรัต เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดลาย 3.79 มม. ความยาวโซ่ 380 ถึง 410 มม.

THB 33,800
รวมภาษีการขาย

MUST HAVE

โรสโกลด์ ประดับเพชร

THB 96,000

สร้อยคอ LOVE โรสโกลด์ 750/1000 ประดับเพชรเจียระไนทรงบริลเลียนท์ 2 เม็ด น้ำหนักรวม 0.03 กะรัต เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 7.8 มม. ความยาวสายโซ่: 38 ซม. - 41 ซม.

THB 96,000
รวมภาษีการขาย

MUST HAVE

โรสโกลด์

THB 93,000

สร้อยคอ LOVE โรสโกลด์ 750/1000 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8 มม. ความยาวโซ่ 440 มม.

THB 93,000
รวมภาษีการขาย

MUST HAVE

สร้อยคอคาร์เทียร์ ดามูร์ (Cartier d'Amour) ไวท์โกลด์ 750/1000 ประดับเพชรเจียระไนทรงบริลเลียนท์หนึ่งเม็ด น้ำหนักรวม 0.04 กะรัต เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดลาย 3.79 มม. ความยาวโซ่ 380 ถึง 410 มม.

THB 36,200
รวมภาษีการขาย

MUST HAVE

โรสโกลด์ ประดับเพชร

THB 216,000

สร้อยคอ LOVE โรสโกลด์ 750/1000 ประดับเพชรเจียระไนทรงบริลเลียนท์ 48 เม็ด น้ำหนักรวม 0.30 กะรัต ความกว้าง 2.65 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7.6 มม. ความยาวสายโซ่ 410 มม.

THB 216,000
รวมภาษีการขาย

MUST HAVE

เยลโลว์โกลด์ เพชร

THB 33,800

สร้อยคอคาร์เทียร์ ดามูร์ (Cartier d'Amour) เยลโลว์โกลด์ 750/1000 ประดับเพชรเจียระไนทรงบริลเลียนท์ น้ำหนักรวม 0.04 กะรัต เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดลาย 3.79 มม. ความยาวโซ่ 380 ถึง 410 มม.

THB 33,800
รวมภาษีการขาย

MUST HAVE

เยลโลว์โกลด์, เพชร

THB 96,000

สร้อยคอ LOVE เยลโลว์โกลด์ 750/1000 ประดับเพชรเจียระไนทรงบริลเลียนท์ 2 เม็ด น้ำหนักรวม 0.03 กะรัต เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 7.8 มม. ความยาวสายโซ่: 38 ซม. - 41 ซม.

THB 96,000
รวมภาษีการขาย

MUST HAVE

โรสโกลด์ เพชร

THB 49,100

สร้อยคอคาร์เทียร์ ดามูร์ (Cartier d'Amour) ขนาดเล็ก โรสโกลด์ 750/1000 ประดับเพชรเจียระไนทรงบริลเลียนท์หนึ่งเม็ด น้ำหนัก 0.09 กะรัต เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดลาย 4.5 มม. ความยาวโซ่ 380 ถึง 410 มม.

THB 49,100
รวมภาษีการขาย

MUST HAVE

เยลโลว์โกลด์ ออนิกซ์ ซาโวไรท์ โกเมน

THB 309,000

สร้อยคอปองแตร์ เดอ คาร์เทียร์ (Panthère de Cartier) เยลโลว์โกลด์ 750/1000 ประดับออนิกซ์ และซาโวไรท์ โกเมน 2 เม็ด

THB 309,000
รวมภาษีการขาย

ไวท์โกลด์ โรสโกลด์ และเยลโลว์โกลด์

THB 61,000

สร้อยคอทรินิตี้ (Trinity) ขนาดเล็ก ไวท์โกลด์ 750/1000 โรสโกลด์ 750/1000 และเยลโลว์โกลด์ 750/1000 โซ่เยลโลว์โกลด์ 750/1000 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: 10.7 มม. สายโซ่แบบปรับได้ความยาว 36 - 40 ซม.

THB 61,000
รวมภาษีการขาย

ไวท์โกลด์ เยลโลว์โกลด์ โรสโกลด์ ประดับเพชร

THB 80,500

สร้อยคอทรินิตี้ (Trinity) ไวท์โกลด์ 750/1000 โรสโกลด์ 750/1000 เยลโลว์โกลด์ 750/1000 ประดับเพชรเจียระไนทรงบริลเลียนท์ 1 เม็ด น้ำหนักรวม 0.05 กะรัต โซ่เยลโลว์โกลด์ 750/1000 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: 10.7 มม. สายโซ่แบบปรับได้ความยาว 36 - 40 ซม.

THB 80,500
รวมภาษีการขาย

ไวท์โกลด์ เยลโลว์โกลด์ และโรสโกลด์

THB 119,000

สร้อยคอทรินิตี้ (Trinity) ไวท์โกลด์ 750/1000 โรสโกลด์ 750/1000 เยลโลว์โกลด์ 750/1000 ประดับเพชรเจียระไนทรงบริลเลียนท์ 42 เม็ด น้ำหนักรวม 0.11 กะรัต โซ่เยลโลว์โกลด์ 750/1000 ปรับความยาวโซ่ได้: 36 - 40 ซม.

THB 119,000
รวมภาษีการขาย

ไวท์โกลด์ เยลโลว์โกลด์ โรสโกลด์ ประดับเพชร

THB 127,000

สร้อยคอทรินิตี้ (Trinity) ไวท์โกลด์ 750/1000 โรสโกลด์ 750/1000 เยลโลว์โกลด์ 750/1000 ประดับเพชรเจียระไนทรงบริลเลียนท์ 1 เม็ด น้ำหนักรวม 0.17 กะรัต โซ่เยลโลว์โกลด์ 750/1000 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: 8.7 มม. สายโซ่แบบปรับได้ความยาว 36 - 40 ซม.

THB 127,000
รวมภาษีการขาย

ไวท์โกลด์ โรสโกลด์ และเยลโลว์โกลด์

THB 163,000

สร้อยคอทรินิตี้ (Trinity) ขนาดใหญ่ ไวท์โกลด์ 750/1000 โรสโกลด์ 750/1000 และเยลโลว์โกลด์ 750/1000 โซ่เยลโลว์โกลด์ 750/1000 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: 26.7 มม. สายโซ่แบบปรับได้ความยาว 42 - 46 ซม.

THB 163,000
รวมภาษีการขาย

ไวท์โกลด์ เยลโลว์โกลด์ และโรสโกลด์

THB 192,000

สร้อยคอทรินิตี้ (Trinity) ไวท์โกลด์ 750/1000 โรสโกลด์ 750/1000 เยลโลว์โกลด์ 750/1000 ประดับเพชรเจียระไนทรงบริลเลียนท์ 43 เม็ด น้ำหนักรวม 0.29 กะรัต โซ่เยลโลว์โกลด์ 750/1000 ปรับความยาวโซ่ได้: 36 - 40 ซม.

THB 192,000
รวมภาษีการขาย

ไวท์โกลด์ เยลโลว์โกลด์ โรสโกลด์ ประดับเพชร

THB 815,000

สร้อยคอทรินิตี้ (Trinity) ขนาดใหญ่ ไวท์โกลด์ 750/1000 โรสโกลด์ 750/1000 เยลโลว์โกลด์ 750/1000 ประดับเพชรเจียระไนทรงบริลเลียนท์ 349 เม็ด น้ำหนักรวม 1.74 กะรัต เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: 26.7 มม. สายโซ่แบบปรับได้ความยาว 42 - 46 ซม.

THB 815,000
รวมภาษีการขาย

เยลโลว์โกลด์

THB 570,000

เยลโลว์โกลด์

THB 570,000

เยลโลว์โกลด์

THB 570,000

โรสโกลด์ เพชร

THB 745,000