Cartier® Official Website - Jewellery and Watchmaker since 1847

Watches & Wonders 2023 เผยโฉมผลงานการรังสรรค์เรือนเวลารุ่นล่าสุดจากคาร์เทียร์ ณ งานประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ ชมเพิ่มเติม

Watches & Wonders 2023

เผยโฉมผลงานการรังสรรค์เรือนเวลารุ่นล่าสุดจากคาร์เทียร์ ณ งานประจำปีครั้งยิ่งใหญ่

ผลงานการรังสรรค์เรือนเวลาชั้นสูง

เรื่องราวในตำนานแห่งวงการภาพยนตร์

ฌาน ตูแซงต์และกลอเรีย สเวนสัน นำคาร์เทียร์สู่โลกแห่งภาพยนตร์