SOLITAIRE 1895

โซลิแทร์ 1895 (Solitaire 1895) เพชรที่ประดับไว้อย่างสง่างามบนแหวนคาร์เทียร์ โซลิแทร์สื่อถึงความรักชั่วนิจนิรันดร์
117 รายการ
เลือกโดย จัดเรียงตาม

แพลทินัม ประดับเพชร

แพลทินัม ประดับเพชร

แพลทินัม ประดับเพชร

แพลทินัม ประดับเพชร

บริการ SET FOR YOU โดยคาร์เทียร์ สำหรับคาร์เทียร์ ความรักคือการผจญภัยในทุกๆ วันตลอดช่วงชีวิต เพื่อเฉลิมฉลองให้กับความรัก เมซงขอเชิญชวนให้คุณเลือกสรรเพชรและรูปแบบการฝังอัญมณีเพื่อรังสรรค์แหวนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สะท้อนความรักของคุณผ่านบริการ Set For You โดยคาร์เทียร์ รังสรรค์แหวนของคุณ

บริการ SET FOR YOU โดยคาร์เทียร์

สำหรับคาร์เทียร์ ความรักคือการผจญภัยในทุกๆ วันตลอดช่วงชีวิต เพื่อเฉลิมฉลองให้กับความรัก เมซงขอเชิญชวนให้คุณเลือกสรรเพชรและรูปแบบการฝังอัญมณีเพื่อรังสรรค์แหวนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สะท้อนความรักของคุณผ่านบริการ Set For You โดยคาร์เทียร์

เยลโลว์โกลด์ เพชร

แพลทินัม ประดับเพชร

แพลทินัม ประดับเพชร

แพลทินัม ประดับเพชร

แพลทินัม ประดับเพชร

แพลทินัม ประดับเพชร

แพลทินัม ประดับเพชร

แพลทินัม แซฟไฟร์ เพชร

แพลทินัม ทับทิม เพชร

แพลทินัม ทับทิม เพชร

แพลทินัม ประดับเพชร

เยลโลว์โกลด์ เพชร

เยลโลว์โกลด์ เพชร