ต่างหู ÉCROU DE CARTIER

เอครู เดอ คาร์เทียร์ (Écrou de Cartier) ท้าทายดีไซน์รูปแบบเก่า ด้วยการนำเอกลักษณ์ของศิลปอุตสาหกรรมมาออกแบบใหม่ โดยใช้รูปทรงของนอตที่เคลื่อนขยับได้ ร้อยเรียงโดยรอบตามแนวหยักของห่วงที่เป็นเหมือนสลักเกลียว เกิดเป็นชิ้นงานมากเอกลักษณ์ ท้าทายกฏเกณฑ์เดิมๆ รังสรรค์สิ่งที่ดูธรรมดาให้กลายเป็นความงดงามครั้งใหม่
1 รายการ