นาฬิกาประดับอัญมณี Panthère

เรือนเวลาอันล้ำค่าของคาร์เทียร์ถ่ายทอดรูปลักษณ์ของเสือแพนเตอร์อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการรังสรรค์นาฬิกาด้วยเทคนิคหัตถศิลป์ชั้นเลิศ
67 รายการ
เลือกโดย จัดเรียงตาม
Panthère de Cartier มีเสน่ห์ ทรงพลัง และเป็นอิสระ สัญลักษณ์แห่งคาร์เทียร์ ชิ้นงานแห่งความปรารถนาซึ่งเปี่ยมด้วยเสน่ห์ ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเสือแพนเตอร์นั้นแสดงให้เห็นถึงความท้าทาย พลังอำนาจ และอิสรภาพ
เสือแพนเตอร์ที่สง่างาม สะท้อนตัวตนที่แข็งแกร่ง ชมชิ้นงานทั้งหมด

Panthère de Cartier มีเสน่ห์ ทรงพลัง และเป็นอิสระ สัญลักษณ์แห่งคาร์เทียร์

ชิ้นงานแห่งความปรารถนาซึ่งเปี่ยมด้วยเสน่ห์ ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเสือแพนเตอร์นั้นแสดงให้เห็นถึงความท้าทาย พลังอำนาจ และอิสรภาพ
เสือแพนเตอร์ที่สง่างาม สะท้อนตัวตนที่แข็งแกร่ง