SOCIETY & COMMUNITIES

สังคมและชุมชน

คาร์เทียร์คือหัวใจสำคัญของการประสานเครือข่าย ซึ่งมีจุดประสงค์หลักคือการร่วมกันสร้างโลกที่ดีกว่าด้วยความรับผิดชอบและมุ่งมั่นต่อประเด็นปัญหาทั้งหมดในโลกปัจจุบัน พร้อมกับทุกชุมชน สิ่งนี้คือความงดงามแห่งการสร้างคุณประโยชน์

โครงการเพื่อสตรีของคาร์เทียร์

โครงการเพื่อสตรีของคาร์เทียร์เป็นแผนงานระดับสากลที่สนับสนุนและให้การตอบแทนแก่ผู้ประกอบธุรกิจหญิงที่ทรงอิทธิพลในเก้าภูมิภาคทั่วโลกทุกปีตั้งแต่ปี 2006 ได้แก่ ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน อเมริกาเหนือ ยุโรป กลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาที่พูดภาษาฝรั่งเศส แอฟริกาที่พูดภาษาอังกฤษและโปรตุเกส ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ เอเชียตะวันออก เอเชียใต้และกลาง และโอเชียเนีย

กิจกรรมเพื่อสังคมของคาร์เทียร์ ด้วยภารกิจในการส่งเสริมให้ทุกคนมีศักยภาพอย่างไร้ข้อจำกัด มูลนิธิคาร์เทียร์มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็กที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ด้อยพัฒนาที่สุดของโลก ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมเพื่อสังคมของคาร์เทียร์

ด้วยภารกิจในการส่งเสริมให้ทุกคนมีศักยภาพอย่างไร้ข้อจำกัด มูลนิธิคาร์เทียร์มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็กที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ด้อยพัฒนาที่สุดของโลก

RED CLUB x CARTIER

ริเริ่มโดยคาร์เทียร์ในฤดูใบไม้ผลิปี 2019 ครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส อิตาลี และสหราชอาณาจักร จากนั้นจึงขยายไปยังเอเชีย RED CLUB x Cartier เป็นชุมชนระดับสากลของผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้นในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมผ่านธุรกิจของพวกเขา

พันธมิตรผู้สนับสนับความหลากหลาย ในปี 2021 คาร์เทียร์เข้าร่วมกับโครงการ Unstereotype Alliance ที่มีกลุ่มธุรกิจเป็นผู้นำและจัดขึ้นโดย UN Women เป็นการรวมตัวกันของผู้โฆษณา ผู้นำและนักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อยุติทัศนคติแบบเหมารวมในการโฆษณา ข้อมูลเพิ่มเติม

พันธมิตรผู้สนับสนับความหลากหลาย

ในปี 2021 คาร์เทียร์เข้าร่วมกับโครงการ Unstereotype Alliance ที่มีกลุ่มธุรกิจเป็นผู้นำและจัดขึ้นโดย UN Women เป็นการรวมตัวกันของผู้โฆษณา ผู้นำและนักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อยุติทัศนคติแบบเหมารวมในการโฆษณา
ความเท่าเทียมทางเพศ คาร์เทียร์เข้าร่วมฟอรัม Generation Equality ในปี 2021 ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการเคลื่อนไหวและภารกิจที่ริเริ่มโดย UN Women โดยระดมกำลังทั้งหมดของสังคมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ข้อมูลเพิ่มเติม

ความเท่าเทียมทางเพศ

คาร์เทียร์เข้าร่วมฟอรัม Generation Equality ในปี 2021 ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการเคลื่อนไหวและภารกิจที่ริเริ่มโดย UN Women โดยระดมกำลังทั้งหมดของสังคมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม

ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างพลังสตรี

ในปี 2019 คาร์เทียร์ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างพลังสตรี (Women's Empowerment Principles) ซึ่งเป็นชุดข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางและให้คำแนะนำแก่บริษัทต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมสร้างพลังของผู้หญิงในที่ทำงานและในชุมชนที่พวกเธออาศัยอยู่