เรขาคณิตและความแตกต่าง

สัญลักษณ์อันทรงพลังสองประการในแบบฉบับของคาร์เทียร์ที่ผสมผสานการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมและความสมมาตรเข้ากับพลังแห่งความแตกต่างของสีที่เข้มข้น