Cactus de Cartier

แคคตัส เดอ คาร์เทียร์ (Cactus de Cartier) คอลเลคชั่นเครื่องประดับอันทรงพลังที่สื่อออกมาในรูปแบบของงานประติมากรรมอันโดดเด่น คาร์เทียร์ยกย่องความสวยงามที่หลบซ่อนอยู่ของกระบองเพชร พืชพันธุ์มากเสน่ห์ชวนมองจากระยะไกลที่ใครๆ ก็ไม่กล้าสัมผัส
8 รายการ

เยลโลว์โกลด์ มรกต เพชร

เยลโลว์โกลด์ ประดับมรกต ทับทิม และเพชร

เยลโลว์โกลด์ ประดับมรกต ทับทิม และเพชร

เยลโลว์โกลด์, มรกต, คาร์เนเลี่ยน, เพชร

Or jaune, chrysoprase, lapis lazuli, diamants

เยลโลว์โกลด์ ประดับคริสโซเพรส ลาพิส ลาซูลี และเพชร

เยลโลว์โกลด์ มรกต เพชร

เยลโลว์โกลด์ ประดับคริสโซเพรส ลาพิส ลาซูลี และเพชร