เรือนเวลาประดับอัญมณี

เชื่อมโยงระหว่างผลงานรังสรรค์ทั้งสองประเภทของคาร์เทียร์ อันได้แก่ เครื่องประดับและนาฬิกา โดยมีการสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง
เลือกโดย จัดเรียงตาม

ขนาดกลาง กลไกจักรกลแบบไขลานด้วยมือ โรสโกลด์ ประดับเพชร

THB 1,510,000

ขนาดกลาง กลไกจักรกลแบบไขลานด้วยมือ ไวท์โกลด์ ประดับเพชร

THB 1,620,000

23.6 มม. ไวท์โกลด์ผิวสัมผัสโรเดียม ประดับเพชร

23.6 มม. ไวท์โกลด์ผิวสัมผัสโรเดียม ประดับเพชร

ไวท์โกลด์ เคลือบแลคเกอร์สีดำ หนัง ประดับควอตซ์ มรกต และเพชร

36 มม. กลไกควอตซ์ ไวท์โกลด์ ประดับเพชร มรกต เคลือบแลคเกอร์ สายหนัง

35 มม. ไวท์โกลด์ผิวสัมผัสโรเดียม ประดับเพชร

23.6 มม. เยลโลว์โกลด์ ประดับเพชร

42 มม. กลไกอัตโนมัติ โรสโกลด์ ประดับเพชร สายหนัง

37 มม. กลไกจักรกลแบบไขลานด้วยมือ โรสโกลด์ ประดับเพชร ลูกปัดโรสโกลด์

ขนาดใหญ่ กลไกอัตโนมัติ ไวท์โกลด์ ประดับเพชร และมรกต เคลือบแลคเกอร์

ขนาดใหญ่ กลไกจักรกลแบบไขลานด้วยมือ โรสโกลด์ ประดับเพชร สายหนัง

35 มม. กลไกควอตซ์ ไวท์โกลด์ ประดับเพชร สายหนัง

37 มม. ไวท์โกลด์ผิวสัมผัสเนื้อโรเดียม ประดับเพชร สายหนัง

42 มม. กลไกอัตโนมัติ ไวท์โกลด์ ประดับเพชร สายหนัง

18 มม. กลไกควอตซ์ เยลโลว์โกลด์ ประดับเพชร ซาโวไรต์ เคลือบแลคเกอร์

ขนาดเล็ก กลไกควอตซ์ เยลโลว์โกลด์ ประดับเพชร ซาโวไรต์ เคลือบแลคเกอร์ สายหนัง

ขนาดเล็ก กลไกควอตซ์ โรสโกลด์ ประดับเพชร สายหนัง

ขนาดเล็ก กลไกควอตซ์ โรสโกลด์ ประดับเพชร

ขนาดเล็ก กลไกควอตซ์ เยลโลว์โกลด์ ประดับเพชร

23.6 มม. ไวท์โกลด์ผิวสัมผัสโรเดียม ประดับเพชร หนัง

42 มม. กลไกอัตโนมัติ ไวท์โกลด์ ประดับเพชร สายหนัง

ไวท์โกลด์ ประดับทับทิม และเพชร

99.9 x 84.7 มม. กลไกควอตซ์ ไวท์โกลด์ ประดับเพชรและสปิเนล