เครื่องประดับอัญมณีชั้นสูง

200 รายการ

ไวท์โกลด์, เทอร์คอยซ์, มรกตทรงคาโบชง, แลคเกอร์สีดำ, เพชร

โรสโกลด์ ปะการัง ออนิกซ์ เคลือบแลคเกอร์สีดำ เพชร

แพลทินัม ประดับมรกต ออนิกซ์ และเพชร

โรสโกลด์ ปะการัง ออนิกซ์ เคลือบแลคเกอร์สีดำ เพชร

ไวท์โกลด์ ประดับมรกต ออนิกซ์ และเพชร

เยลโลว์โกลด์ ประดับมรกต ออนิกซ์ และเพชร

ไวท์โกลด์ ประดับเพชร

ไวท์โกลด์, ออนิกซ์, มรกต, เพชร

ไวท์โกลด์ ประดับมรกต แทนซาไนต์ มาเธอร์ออฟเพิร์ล และเพชร

ไวท์โกลด์ ประดับเพชร

ไวท์โกลด์ ประดับออนิกซ์ และเพชร

ไวท์โกลด์ ประดับมรกต ออนิกซ์ และเพชร

เยลโลว์โกลด์ มรกต เพชร

ไวท์โกลด์ มรกต แซฟไฟร์ ออนิกซ์ เพชร

เยลโลว์โกลด์ ประดับมรกต คริสโซเพรส คาร์เนเลี่ยน และเพชร

ไวท์โกลด์ ประดับมรกต ออนิกซ์ และเพชร