ART & CULTURE

ศิลปะและวัฒนธรรม

สิ่งที่สวยงามที่สุดเกิดจากความมุ่งมั่นของคาร์เทียร์ที่เนรมิตชิ้นงานรังสรรค์ต่าง ๆ ในรูปแบบของภาพยนตร์ ศิลปะ และดนตรี
มูลนิธิ CARTIER POUR L’ART CONTEMPORAIN ในปี ค.ศ. 1984 ตามคำแนะนำของศิลปิน César Alain Dominique Perrin ประธาน Cartier International ในขณะนั้น ได้ก่อตั้งมูลนิธิ Cartier pour l’art contemporain ขึ้น ทันทีที่มีพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์สำหรับบรรดาศิลปินและเป็นสถานที่สำหรับประชาชนทั่วไปได้สัมผัสกับงานศิลปะ มูลนิธิคาร์เทียร์มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยให้กับสาธารณชน ชมข้อมูลเพิ่มเติม

มูลนิธิ CARTIER POUR L’ART CONTEMPORAIN

ในปี ค.ศ. 1984 ตามคำแนะนำของศิลปิน César Alain Dominique Perrin ประธาน Cartier International ในขณะนั้น ได้ก่อตั้งมูลนิธิ Cartier pour l’art contemporain ขึ้น ทันทีที่มีพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์สำหรับบรรดาศิลปินและเป็นสถานที่สำหรับประชาชนทั่วไปได้สัมผัสกับงานศิลปะ มูลนิธิคาร์เทียร์มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยให้กับสาธารณชน
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส ด้วยความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างคาร์เทียร์กับมอสตรา เปิดโอกาสให้เมซงได้แสดงให้เห็นถึงความเฉียบแหลมในการรังสรรค์ผลงานร่วมสมัยและต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ในปัจจุบันมาตั้งแต่ปี 2021 ชมเพิ่มเติม

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส

ด้วยความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างคาร์เทียร์กับมอสตรา เปิดโอกาสให้เมซงได้แสดงให้เห็นถึงความเฉียบแหลมในการรังสรรค์ผลงานร่วมสมัยและต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ในปัจจุบันมาตั้งแต่ปี 2021
คาร์เทียร์กับดนตรี โดยคาร์เทียร์ได้ก้าวสู่โลกแห่งดนตรีมาตั้งแต่ปี 2017 ในฐานะส่วนหนึ่งของภารกิจชั่วนิรันดร์ของพวกเขาในการแสดงสิ่งที่สวยงามในชีวิตให้ปรากฎ ชมเพิ่มเติม

คาร์เทียร์กับดนตรี

โดยคาร์เทียร์ได้ก้าวสู่โลกแห่งดนตรีมาตั้งแต่ปี 2017 ในฐานะส่วนหนึ่งของภารกิจชั่วนิรันดร์ของพวกเขาในการแสดงสิ่งที่สวยงามในชีวิตให้ปรากฎ

บทสนทนาเกี่ยวกับงานศิลปะของคาร์เทียร์

การผสานรวมระหว่างศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่มาของแรงบันดาลใจอันทรงคุณค่าสำหรับคาร์เทียร์ และมีบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างสรรค์ของเมซงเสมอมา บทสนทนาเหล่านี้เกิดจากความปรารถนาที่จะเผยแพร่ความคิดและความรู้ออกไปให้เร็วขึ้น ผ่านการแบ่งปันมุมมองเฉพาะตัวของศิลปินและทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ โดยพวกเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่คาร์เทียร์นำเสนอดำเนินต่อไปได้อย่างสมบูรณ์